Найден Шейтанов

Найден Христов Шейтанов, български есеист, народопсихолог, историк, културфилософ, е роден на 18.11.1890 г. в Троян. Завършва гимназия в София. Учи история и философия в университетите на Лайпциг и Прага. Защитава докторат в Германия. Учителства в Троян близо две години (1919-1920). Преподава немски език в Първа софийска мъжка гимназия. Хабилитационния труд за доцентура е „Полша и Тилзитския договор” (1923). Сътрудничи на сп. „Златорог”, „Българска реч”, „Философски преглед”, „Съдба”, „Философия и социология”, „Просвета”, на в. „Хемус” (Троян), „Литературен глас”, „Изгрев”, „Македония” и др. Автор на книгите: „Популярни исторични бележки за Троян и околността” (1920; 2000), „Цървулиада” (пиеса, 1923), „Култ на тялото” (1928), „Любов. Вселеноглед. Начало” (в съавторство с Мария Шейтанова 1931), „Любов. Вселеноглед. Човек” (в съавторство с Мария Шейтанова, 1933), „Принос към говора на софийските цигани” (1933), „Балканобългарският титанизъм” (1939), „Великобългарски светоглед” (1940), „Великобългарска младеж” (съавтор: Н. Памукчиев, 1941, с предговор от Богдан Филов), „Балкано-българският титанизъм” (2006). Остава неиздаден „Произход на българите и славяните” и обемистият му труд „Праистория на циганите”. Умира на 20.02.1970 г. в София. Почетен гражданин на Троян (2009).


Публикации:


Публицистика:

НАРОДНОБЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИ ЗА МОРЕ/ брой 71 март 2015

ЕВРОПА И НИЕ/ брой 90 декември 2016


Критика:

НАРОДНИ ЛЮБОВНИ ПЕСНИ/ брой 82 март 2016

ГЕОРГИ СТОЕВ - „ПИСАТЕЛИ ОТ ТРОЯН”/ брой 85 юни 2016

„МЪРТВИ БРОД” - ДРАМА ОТ Д. ГИМИДЖИЙСКИ/ брой 87 септември 2016

ПРОФ. М. АРНАУДОВ ЗА Г. С. РАКОВСКИ/ брой 96 юни 2017

КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ - „ЗОВЪТ НА РОДИНАТА, КУЛТУРНИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИНА”/ брой 111 ноември 2018


Критика за Найден Шейтанов:

Д-Р Н. ШЕЙТАНОВ - „ПРИНОСИ КЪМ ГОВОРА НА СОФИЙСКИТЕ ЦИГАНИ”/ автор: Павел Телчаров/ брой 115 март 2019


За Найден Шейтанов:

НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ: ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО МИСИОНЕРСТВО/ автор: Ерика Лазарова/ брой 3 ноември 2008