Стоян Олчев

Стоян Наумов Олчев, български писател, е роден на 31.01.1896 г. в София. Завършва гимназия в родния си град и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1918). Дълги години е юрист в БДЖ. Печата от 1919 г. Сътрудничи на сп. „Художествена седмица”, „Отечество”, „Съвременна илюстрация”, „Всеобщ преглед”, „Голгота”, „Хора”, „Български воин”, „Завети”, „Листопад”, „Обществена мисъл”, на в. „Глобус”, „Вестник на жената”, „Литературен глас”, „Изток”, „Морски сговор” и др., участва в сборника „Юбилеен сборник Иван Вазов”, „От 20-та насам”, „Венец от български поети” и др. Съчинения: „Разкази” (1926, в съавторство с Бончо Хаджи Бонев) и „Освободителят” (роман, 1927). Умира на 08.07.1934 г.


Публикации:


Поезия:

СКРЪБ/ брой 71 март 2015

СТИХОВЕ/ брой 84 май 2016

ПЕСНИ НА РИБАРКАТА/ брой 85 юни 2016

СНЕЖНА ПРИКАЗКА/ брой 91 януари 2017

СЛЕД ЗАНИК/ брой 133 декември 2020


Проза:

ГРИВНАТА/ брой 144 януари 2022