Денко Рангелов

Денко Манолов Рангелов е роден през 1949 година в село Бански дол, община Димитровград, Република Сърбия. Поет, писател, преводач и журналист. Основно образование придобива в родното си село и в село Поганово. Завършва филологическия факултет на университета в Белград. Бил е учител по български език и литература в село Поганово. От 1977 г. работи в издателство „Братство” в Ниш. Главен редактор на списанията „Другарче” и „Мост”. Пише на български и на сръбски език. Негови стихове и разкази за деца са публикувани в изданията „Другарче”, „Тик-так”, „Мали Невен”, „Невен”, „Весела свеска”, „Осмийех”, „Пчелица” и др. Разкази, стихотворения и литературна критика е публикувал в изданията „Мост”, „Стремленя”, „Бдение”, „Ирин Пирин”, „Градина” и др. Негови творби са включени в следните антологии: „Невенова антология на съвременна поезия за деца и юноши”, ИК „Бистрица”, Нови Сад, 2005; „Път към дома”, панорама на българската литература за деца, Съюз на преводачите на Черна гора, 2007; „Покрайнините на сърцето” - антология на литературното творчество на българите в Сърбия, издателство „Литературен форум”, София, 1997, съставител Благой Димитров. Превежда художествена литература от български на сръбски език и от сръбски на български. Той е един от инициаторите, преводачите и съставителите на антологиите със стихове за деца: „Слънчева градина”, изд. „Извор на живата реч” и ОУ „Илия Милосавлевич Коларац”, Колари, 1977; „Цвете мило” , Нови Сад, изд. „Змаевите детски игри”, 1995 и „Букет от долината на розите”, изд. „Извор на живата реч”, Колари, 1999. Превежда стихотворения за деца от сръбски на български в сборника „Всичко, което расне, би искало да пее” (2005), Ниш, изд. „Братство”. Съставител на тритомното издание „Животът е пред вас”, „Съкровище на духа” и „Вълшебна дума” - литературни текстове за извънкласно четене по български език за осми клас на основните училища в Сърбия, изд. „Братство” и Института за учебници - Белград. Носител на редица награди за принос в областта на книгоиздаването и културата. Живее и работи в Ниш.


Публикации:


Поезия:

ПОИСКАЙ/ брой 71 март 2015


Проза:

РЕКВИЕМ ЗА ГЕОРГИ СОКОЛОВ/ брой 98 септември 2017