Димитър Дянков

Димитър Дянков е български сатирик. Пише под псевдонима Несретник. Публикува стихове във вестниците „Червен смях”, „РЛФ”, „Горчив смях”, „Щурец”. Автор на няколко поетични книги, сред които „Недопити чаши” (1929), илюстрирана от Георги Каракашев. Приятел на Елин Пелин и други известни писатели от онова време. Съпругата му е наполовина чехкиня, нейният баща открива първата аптека в София след Освобождението. Умира в края на 1930 г.-те години. Баща на известния преводач Кръстан Дянков.


Публикации:


Поезия:

НА ПЪТ/ брой 71 март 2015

ВЪЗМУЩЕНИЕТО НА ДЯДО ЙОРГО/ брой 89 ноември 2016

ЗЛОБОДНЕВИЕ/ брой 99 октомври 2017