ДЕТСКИ ПЛАЧ

Лилия Газизова

превод: Георги Ангелов

ДЕТСКИ ПЛАЧ

Често мисля
какво ли си мисли
дебелото дете.

Мисля, че дебелото дете
го обиждат по-често
от слабото.

И още си мисля,
че във всеки от нас
плаче дебело дете.


ДЪРВЕТА

Когато се скарахме
между нас израсна дърво.
Минаха няколко дни
и между нас вече беше гора.
А аз се криех ту зад едно,
ту зад друго дърво.
Не разбирах, глупачката,
че дърветата са нещо сериозно.
Ще мине лятото
и ще се видим…
Но дърветата
ще си останат между нас.


***
Ще позная тази нощ
по походката.
Тя ще дойде неочаквано,
както идваш ти,
размивайки границите на предметите,
и без това размити
от моето късогледство.