СТАРИННИТЕ ТЪРНОВСКИ КЪЩИ

Звезделин Цонев

Старинната търновска къща в повечето случаи е висока и красива, винаги двуетажна, с декоративна външна украса, с високи оградени стени и дълбока и висока, засводена кръгла арка с врата към улицата.

Долният етаж е иззидан от дялани камъни и затворен за опасните улични борби и нападения. В него са живели слугите, стражата и охраната на знатните първенци и видните търновски боляри.

Фасадата обикновено е обърната не към тясната и крива калдъръмена улица, размирна и несигурна, а в повечето случаи към широкия простор, за да се разгъне пред нея далечен изглед. Сякаш и къщата е живяла с тревоги и изненади. Тръпна и очакваща, тя е трябвало да гледа на всички страни. И днес къщите в Търново гледат на разни посоки, накачулени една върху друга, догонващи сякаш първообразния си вид през вековете.

Пътните врати на старите къщи са от дебело буково дърво и са обковани с големи железни пулове в двойни редове, със сюрмета и скрити заключалки и наблюдателници. Долните етажи са без прозорци със засводени входове и ниши. Прозорците на горните етажи са с железни решетки и със затварящи се кепенци.

Във външния изглед на къщите старият търновец се е влияел от защитните постройки, които е виждал на Царевец. Там е имало крепостни и дворцови постройки, караулни кули и арковидни зидове, богати по замисъл и изпълнение в стар български стил, които са му вдъхвали удивление и желание за подражание.

Изграждането на семейно пристанище е трябвало да се направи така, че преди всичко да отстоява на нападения. Поради политическия живот на епохата и особено поради месторазположението, старите търновски къщи са тесни и високи. В горния етаж някъде има еркери и отворени чардаци.

Старото Търново, като център на венециански и рагузки търговци, е под влияние в строежа си и на италианската адриатическа архитектура.

Интересна бе например къщата на Етем бей, строена преди около 300-400 години с нейните каменни входове, изписани тавани, резби, скривалища и външен изглед, с издадени еркери, нависнали стрехи и остри ъглови начупени покриви, с бойници и скрити прозорци. Такива къщи и до днес добре запазени в стар български стил, се срещат в с. Арбанаси.

Вътрешните украси на старинните търновски къщи са твърде интересни. И макар украсата на по-новите къщи да е явно под турско влияние, местните майстори резбари, стенописни художници и зидари са се придържали главно о старите български постройки и са влагали преди всичко български стил в своето изкуство.

Старите търновски къщи, в които се чете вкус, разбиране и духа на епохата на нашите деди в старопрестолния град, една след друга си отиват незабелязано.

(със съкращения)


сп. „Завети”, кн. 7, 1934 г.