МАРКО МАРКОВ – „КЛАДА. ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ”

Поет ли съм? Не смея да ви кажа.
Но химна още срещам на колене.
И кръв една - пищяща и протяжна -
обхожда най-жестоко всичко в мене.

Тя търси ме - бранител и създател
на онзи нулев час, от който стене
земя и небо, враг или приятел..


Марко Марков. Клада. Избрани стихотворения. Издателство Хермес. Редактор Георги Ангелов. 2015