Димитър Вълев

Димитър Йорданов Вълев, български писател, е роден на 04.10.1929 г. в село Лесово, Ямболско. Завършва гимназия в Елхово и Школа по журналистика в София. Младежки деец и учител в родния си край, кореспондент и редактор във в. „Народна младеж”, сп. „Младеж”, изд. „Български писател”, сп. „Съвременник.” Пише разкази, повести, новели и романи. Първата му книга с разкази „Покрайнина” излиза през 1966 г., след нея издава още около тридесетина в различни жанрове, с много преводи на европейски, балкански и други езици, включително китайски. Член на СБП и СБЖ, на писателската група към Профиздат. Книги: „Покрайнина” (разкази, 1966), „Ние, величествата” (разкази, 1969), „Ярост” (новели, 1969), „Южняк” (повест, 1970), „Войниците, моите приятели” (разкази за деца и юноши, 1971), „Грешка на историята” (разкази, 1972), „Късни плодове” (разкази и новели, 1972, 1975), „Жега” (роман, 1973), „Брод” (роман, 1974), „Яр” (новели, 1975), „Кардинал” (новели, 1976), „Има хора за спасяване” (новели, 1977), „Трите смъртни гряха” (роман, 1978), „Отвъд реката Йордан” (новели, 1979), „Южняци” (избрани новели, 1979), „Разкази за сполуки и несполуки” (1980), „Заговезни. Година първа - втора - трета” (1981-1982-1984), „Лято. Документална повест за героя на социалистическия труд Георги Иванов” (1981), „Виелица” (новели, 1982), „Утро в началото на юни” (разкази, 1983), „Любовен театър” (роман, 1986), „Присъствие на духа” (разкази и новели, 1986), „Умът на звяра” (роман, 1986), „Жив или мъртъв” (разкази, 1988), „Притчи за невинния” (роман, 1988), „Трите смъртни гряха. Умът на звяра” (романи, 1989), „Скромно допълнение към Гинес: Български нрави от края на 20 век” (1994). Умира на 06.07.2004 г. в София.


Публикации:


Проза:

ВОЕННА МУЗИКА/ брой 71 март 2015


За Димитър Вълев:

РАЗДЕЛЕН МЕЖДУ ДВА ГРАДА/ автор: Атанас Теодоров/ брой 71 март 2015