ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ - „СИВО, ЧЕРНО И СВЕЩИЦА”

Двадесет и пет художествено публицистични текста върху различни етични, морални и социални теми, касаещи отделния човек и обществото, публикувани в последните пет години, в по-голямата си част на страниците на вeстника на СБП „Словото днес” и на лекарския „Quo vadis”. При прегледа им се вижда, че написаното преди време е актуално и сега, т.е. нищо не се е променило в нашия, изпълнен с абсурди и разочарования живот. Тъжната равносметка на автора от преживяното и споделеното в книгата е, че гласност има, чуваемост няма. Надеждата някой да чуе и да промени нещо в себе си и в другите е основанието за събирането им в отделна книга.
Текстовете са изпълнени с непримиримост към неправдата и недъзите на политическата система и обществото. Накрая авторът обобщава своето разбиране за битките и пораженията по повод видяното в Сараево - „…всяка победа е нечие поражение. Има смисъл само победата над себе си”.


Златимир Коларов. „СИВО, ЧЕРНО И СВЕЩИЦА”. Публицистика. Изд. КЛМН. 2014 г.