БАЛКАНИ

Александър Фьодоров

превод: Kрасин Химирски

I.
Балкани! Балкани! Таз дума заветна
събужда в мен благостен звън.
Балкани! Балкани! Отминалото столетие
изплува в мен като на сън.
Балкани! Балкани! В таз дума омайна
се крие могъщ, роден зов.
Седембуквие в сплав от стомана,
родено сред кръв и любов.
За първи път чух името ви, Балкани,
в безгрижните детските дни.
Люляха ме чудно звездите сияйни
и огнени светли зари.
Запомних небето прозрачно и синьо,
денят бе от слънце огрян.
Тогава бях само на седем години,
ухаеше в двора ни люляк засмян.
Гълчавата градска за мен беше тайнство,
вълшебен химн, от лъчи изтъкан.
Отекна в миг музиката, омая ме,
придошла като буйна река.
Преминаха в марш богатирите славни.
и мама до мен промълви:
- На бой на Балканите Рус се отправя.
Славяните от вековния гнет да спаси.
За тях, сине мой, се моли, че няма
Обет на земята по-висш
и подвиг по-славен, и дан по-голяма
на брат роден свобода да дариш.
Моли се за тях, сине, горещо!..
И тя зарида. Заплаках и аз.
Туй беше отдавна, наистина беше.
Хвала вам, хвала, небеса!

II.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Аз, син на Русия, що с доблест и сила
на робството пръсна нощта,
припомням си всичко, което е било,
и оня ден, люляк когато цъфтя.