СЛЪНЦЕ СИПВА…

Максим Горки

превод: Тихомир Йорданов

Слънце сипва, а за мене
и при съмнало е мрак.
А пазачите се сменят,
денем - нощем тези пак.

С мисли вързан съм изкъсо,
глъхне ясният ми глас.
Прангите си да разкъсам
нямам сили аз.