ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ НАВРЕМЕ…

Сержио Порто

превод: Георги Ангелов

***

Всичко трябва да се прави навреме -

да се напусне пламтящия огън,
докато не се е превърнал в пепел;
навреме да се стане от масата,
за да не се споделят останалите трохи;
да се извърне поглед,
докато очите на другите не са изстинали.

Аз не обичам сухи цветя,
празни чаши.
Никога не ме докосвай
без любов.