Весна Мундишевска-Веляновска

Весна Мундишевска-Веляновска е родена през 1973 г. в Битоля, Република Македония. Завършва Техническия факултет в Битоля със специалност „Графично инженерство”. Пише поезия и литературна критика. Автор е на седем стихосбирки и на пет научни книги, както и на голям брой трудове в областта на възпитателно-образователната дейност, издадени в списания и сборници в Македония и чужбина. Стиховете й са превеждани на различни езици. Заместник-главен и отговорен редактор е на списанието за култура, литература, драматично и филмово изкуство и книгоиздаване „Съвременни диалози” (Битоля), както и редактор на списанията „Растеж” (Битоля) и „Възпитателни кръстопътища” (Скопие). Член е на Дружеството на писателите на Македония, на Битолския литературен кръг и на Македонското научно дружество.


Публикации:


Поезия:

НА ВЪРХА НА ВУЛКАНА/ превод: Ваня Ангелова/ брой 70 февруари 2015