Борис Казански

Борис Казански (псевдоним Бо Ди Ка) е роден през 1925 г. в Пловдив. От 1939 г. до песнионирането си през 1985 г. е печатарски работник. Неговите хумористични произведения са публикувани в местни и национални издания. Изявява се освен като автор в печата, също и в радиото, в забавните вечери на клуб „Весели пера” - Пловдив. Автор на сатиричната книга „Сатиричен миш-маш” (Пловдив, 1992) и др.


Публикации:


Поезия:

ЕПИГРАМИ/ брой 74 юни 2015


Проза:

НОВ РЕЧНИК/ брой 70 февруари 2015

ЛАФОРИЗМИ/ брой 72 април 2015

ПОПОВИ ЛЪЖИЧКИ/ брой 94 април 2017