Дмитрий Андреев

Дмитрий Петрович Андреев (1931-2004) е руски автор на афоризми. Инженер-физик. Член на Московския клуб на афористиците. Живял в Москва.


Публикации:


Проза:

АФОРИЗМИ/ брой 70 февруари 2015