Йонко Йонков

Йонко Иванов Йонков е роден на 15.05.1944 г. в град Суворово, Варненска област. Завършил е Смесена гимназия с преподаване на френски език “Фредерик Жолио-Кюри” и Висш медицински институт във Варна. Работил е като ординатор в патологоанатомично отделение на Окръжна болница-Силистра, а от 1973 до 2009 година - в катедрата по анатомия, хистология и ембриология (АХЕ) на Медицински университет - Варна. Има призната специалност по хистология (по-късно приравнена с права на специалист по анатомия, хистология и цитология) и е доктор по медицина и доцент. Ръководител на катедрата по АХЕ от юли 2005 до февруари 2008 г. Дългогодишен преподавател по цитология, хистология и анатомия и в Педагогически факултет на Русенски университет “Ангел Кънчев” - Силистра (1992-2004). Има публикувани стихотворения в местния печат (вестник “КИЛ”), във вестниците “Ретро” и “Уикенд”. Автор на три стихосбирки: “Над бездните на дните” (1998) - изд. Сталкер холдинг, Варна; “Когато се надбягвахме с вятъра” (2010) - изд. Фрувег ПЗП, Варна; “Премълчани истини” (2013) - изд. Колор Принт, Варна. Член е на Сдружението на писателите - Варна.


Публикации:


Поезия:

ОБИЧ/ брой 70 февруари 2015


Критика за Йонко Йонков:

ПОЕЗИЯ НА ПРЕЖИВЯНАТА МЪДРОСТ/ автор: Панчо Недев/ брой 57 декември 2013