КУРАЖ, ХРОНИСТЕ…

Иван Николов

Из поемата за Левски „Длъжност” (1987)

***
Кураж, хронисте - и добра сполука!
През верен звук и през неверен звук,
през спънат словоред вървя дотука…

И не написа химн за ямурлука?
А знаеш ли какво е ямурлук?

От грубо повесмо и груба прежда,
така е правен
                и кроен така,
че в тъканта му тайно се втъка
ред мъка, ред надежда, ред утеха.

Постеля и завивка в студ и сняг,
апостолски мундир без еполети…
И като няма друг заслужен знак,
с попътна дупка от куршумче свети!

И нека му признаем с късна дата:
къде не мина
и в кои места
не сушинка и завет очерта,
а територия на свободата.

Навярно кройката му е такава
и той не може да изглежда друг…

Защото всички идем от ръкава
на този прост и вечен ямурлук!