ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ – „КАПИТАЛИЗМЪТ. ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ НА „ПАРИЧНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

Във фундаменталния труд на руския учен, доктора на икономическите науки Валентин Катасонов се изследва историята и идеологията на капитализма - паричната цивилизация, създала нова система на робство, много по-ефективна от традиционния робовладелски строй.

Катасонов изследва генезиса на развитие на капитализма от Древния свят до наши дни, показва развитието на данъчното и дълговото робство.

Ключови фигури на капитализма са финансистите-лихвари, създателите на световните банки, поробващи икономиките на националните държави. Създава се система на глобалното паразитиране на лихварите, диктатура на банките, носеща разрушение и смърт на света.

Авторът води читателя към извода за необходимостта от унищожаването на системата на капитализма, докарал човечеството до безизходица, и възвръщането на народите по света към икономиката на националното стопанство.


Валентин Катасонов. „Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации»”. Институт русской цивилизации. 2013 г.