БАЛАДА ЗА ПЕТЪР СОФРОНИЕВ

Славимир Генчев

Казано честно, кое е наред?
Май само царица Ирония,
щом в петък, 13-ти - ама късмет! -
изгубихме Петър Софрониев.

Казват, добрите сред нас най-напред
Господ прибирал край трона си.
Не, няма там място за никой поет,
дори да е Петър Софрониев!

Той не притича за снимка отпред,
не прие и не даде поклони -
иначе нямаше да е поет
поетът Петър Софрониев.

Никой не знаеше кой бе на ред
в голямата дисхармония.
Тъй че спокойно си гледай напред,
каза ми Петър Софрониев.

Виждам, че нищо не е наред -
комай и самата ирония.
За да не губя от поглед
Софрониев,
гледам през сълзи напред!