ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ – „ТВОРЦИ И ВРЕМЕ”

Новата ми книга e плод на дълговременни изследвания. Целта на сборника е скромна - да възроди за интересуващия се читател редица позабравени писатели, заслужаващи внимание и имащи свое място в българската литература. И едновременно: да сподели мисли на автора за хода й днес, илюстриран с творчеството на водещи нейни представители. Ето и включените имена: Илия Йовчев, Стамен Панчев, Михаил Летов, Павел Шатев, Кирил Гюлеметов, Екатерина Ненчева, Никола Ракитин, Петър Осоговец, Димитър Осинин, Любомир Весов, Траян Тъмен, Методи Вечеров, Йордан Ветвинов, Николай Марангозов, Самуил Стрезов, Светослав Минков, Иван Буюклийски, Стефан Станчев, Александър Геров, Иван Нивянин, Цветан Зангов. А още: Славчо Чернишев, Вътьо Раковски, Първан Стефанов, Слав Хр. Караславов, Иван Николов, Андрей Андреев, Иван Гранитски, Петър Андасаров. Книгата не претендира за изчерпателност. Тя само припомня, че словото у нас има достойна история, непреходни творби и свои строители - повече, или по-малко известни. Но всички с българско самосъзнание и несъмнено дарование, вплетено в неизброими блестящи страници…

ИЗКАЗВАМ ЧОВЕШКАТА СИ БЛАГОДАРНОСТ НА РЕДАКТОРА НА КНИГАТА БОЯН АНГЕЛОВ И НА ПЕТЪР АНДАСАРОВ, БЕЗ ПОМОЩТА НА КОГОТО ТЯ НЯМАШЕ ДА БЪДЕ ФАКТ.

(Същевременно съм горд, че тя излезе без съдействието на разни открехнати и закрехнати общества у нас, които никога не съм търсил и към които, като българин, пак никога не ще прибегна…).

Георги Н. Николов


Георги Н. Николов. Творци и време. изд. Български писател. 2015 г.