Радослава Лалева

Радослава Минкова Лалева е носител на първото издание на Националния литературен конкурс “Георги Давидов” (2005) с ръкопис на стихосбирката “Хората и морето”. Публикува свои стихове, есета и разкази в местния печат, в списание “Родна реч” и вестник “Новият пулс”. Участвала е в поетичните конкурси “Витошко лале” (София) – трета награда, “Слънцето в мен” (Русе) – поощрителна награда, “Пейо Яворов” (Поморие) – първа награда. Живее в гр. Габрово.


Публикации:


Проза:

СКОРОСТТА НА ВРЕМЕТО/ брой 8 април 2009