Зоран Пейковски

Зоран Пейковски е магистър по театрално изкуство. Писател, драматург на Охридския народен театър, поет и публицист. Превеждан е на различни чужди езици, между които английски, френски, руски, български, гръцки, албански, сръбски, румънски, португалски и т. н. Член е на Дружеството на писателите на Македония и на неговия управителен съвет, председател е на Битолския литературен кръг и е член на Македонското научно дружество, където е ръководител на Центъра за култура и литература, за драматично и филмово изкуство и книгоиздаване. Носител е на много национални и международни награди и признания, сред които голямата награда на община Битоля за литература и книжовност за 2014 г. Главен редактор е на информационния седмичник „Публичност”, на списанието за литература, изкуство и култура „Растеж” и на списанието за култура, литература, драматично и филмово изкуство и книгоиздаване „Съвременни диалози”.


Публикации:


Поезия:

ДА НЕ МИ Е МЕЧТА/ превод: Ваня Ангелова/ брой 70 февруари 2015