ЕЛИТ НИКОЛОВ – „ИЗВЪЗЕМНИ МИСЛИ ЗА ЗЕМНОТО”

Когато през 1989 г. се появи книгата ми „Земни мисли за извънземното”, космическите начинания на човечеството будеха предимно озадаченост от постигнатото. Онова, което предстоеше да стане, се мержелееше само в догадките ни. Научните очаквания за утрешния космически ден на хората също се разгръщаха като продължение на ставащото в нашия земен живот, или, ако се изразим чуждоезично - като екстраполация на сегашното в бъдното.
Днес, почти четвърт век след тази книга, извънземната човешка дейност започна щедро да подхранва въображението. Дори да го подтиква към обобщаващи научни изводи и предположения. Появиха се устройства за извънземни видове дейности, чието присъствие сега усеща огромна част от човечеството. Та оттам, откъм извънземието, наблюдават какво правим и денем, и нощем. Снимат ни, слушат ни, помагат ни да възприемаме телевизионни и радио предавания, да общуваме и прочие, и прочие. Вероятно се месят в земното ни всекидневие и по друг, но неизвестен нам, начин.
Стана, следователно, възможна, дори потребна и друга научна гледна точка - не само от земята към небосвода, но и към все по-умаляващите се живи и неживи състояния на естеството. Земните мисли за извънземното вече могат да се съчетават и с извънземен размисъл за земните дела, макар той все още да се основава предимно на предположения и очаквания. Именно „предимно”, а не „само”, защото към тях като опори на мисълта се прибавиха и явления, които будят нови и съвсем делови съображения у човечеството.

Елит Николов


Елит Николов. „Извънземни мисли за земното”. София 2014