АНДРЕЙ ФУРСОВ – „СТУДЕНИЯТ ИЗТОЧЕН ВЯТЪР НА РУСКАТА ПРОЛЕТ”

Тази книга е поглед към Русия през призмата на онова, което се случва в света, и към света през руската призма. „Студеният източен вятър” е символ на здравата сила, която е необходима за унищожаването на калта и разложението, натрупали се в Русия през последните 30-40 години. Няма съмнение, че този вятър може да дойде само от изток - от другаде няма откъде.

Книгата излиза в през 100-годишнината от началото на войната, наричана Първа световна (1914-1918 г.) Днес 1914 г. се оказва далечно огледало на 2014 г. - по остротата на ситуацията, по настъплението на запада срещу руския свят. В същото време днешният стремеж на северноатлантическата върхушка да изолира Русия на международната арена напомня ситуацията от 1938-1939 г., когато СССР се оказа в изолация, която Сталин успя да пробие чрез Съветско-германския договор от август 1939 г.

Днес също трябва да намерим изход. Този изход явно няма да прилича на света, изобразен от Иван Ефремов в „Мъглявината Андромеда”. Освен това за него ще се наложи да се борим, възпитавайки в себе си вкуса на борбата и оседлавайки студения източен вятър.


Андрей Фурсов. Холодный восточный ветер Русской весны. (Серия „Игры мировых элит”). - СПб.: Питер, 2014.