ЕЛЕНА ДИВАРОВА – „ИЗКАЧВАНЕ С ГЛУХАРЧЕ”

Стихосбирката „Изкачване с глухарче” на Елена Диварова съдържа текстове, ориентирани към образността и инструментариума на  асоциативната поезия. Включените творби предлагат тематично разнообразие и проследяват пътя на развитие на авторката през последните няколко години.  Един от централните мотиви е атмосферата на Пловдив, като чрез символи и конкретни образи се отправя поглед към неговата самобитна култура. Автор на корицата и на графиките в книгата е художникът Матей Матеев.

Книгата е спечелила проект по Програма’2014 на Община Пловдив за финансиране на пловдивски автори и значими за Пловдив издания.

______________________________________

Елена Диварова, Изкачване с глухарче, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2014.

Диварова винаги казва нещо със своите стихове. Не се плъзга по повърхността на емоциите, а търси по-дълбок смисъл (…) Може би затова читателят, срещайки една многоизмерност в нейните творби, остава удовлетворен от общуването с поезията й.

Тази многоизмерност е защитена с различни художествени средства - премислена композиция, силни вътрешно смислови връзки, мотивация на състоянията и действията, въздействащи образи без излишна индивидуализация, искреност и завладяваща изповедност, ненатрапчив автобиографизъм, висока езикова и стилистична взискателност.

Димитър Атанасов, „На предела” (прегледи и отзиви), „Хермес”, 2012.