РОДОСЛОВНА ВЯРА

Рьоне Шар

превод: Георги Ангелов

РОДОСЛОВНА ВЯРА

Покровителството на звездите се проявява в това, че те ни канят
на разговор и ни дават да почувстваме, че на този свят не сме самотни,
че призори имам покрив над главата, а над огъня в моето огнище -
твоите ръце.


РАДОСТ

Колко нежно се смее земята, когато се сипе снегът! Лежи тя
в здрави обятия, плаче, смее се. Огънят, изплъзнал се от нея, веднага
ще я вземе за жена, изчезне ли снегът.