ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ – „СЪЧКИ В СЛЪНЦЕТО”

СЪЧКИ В СЛЪНЦЕТО

- Какво правиш? - попитах татко,
седнал като шаман край огъня.
- Притурям съчки в слънцето -
отвърна той и се усмихна.

Татко отдавна го няма.
Остана чистият
и неугасващ огън
в душата ми.


Лъчезар Селяшки. Съчки в слънцето. Избрани стихотворения. Издателство „Български писател”, 2014 г.