ИВАН ПАРАШКЕВОВ – „ДРУГ ЪГЪЛ”

За Иван Парашкевов българското е преди всичко свързано със земята, с душевността, с нравствеността на селянина. Добродетелите на нашия сънародник са продължение преди всичко на онзи морал, който са носили дедите ни, бащите ни, мнозинството, формирало селската България преди няколко десетилетия. България, която по-късно се превръща в „модерна” държава, но която придобива и „болестите” на цивилизования свят.

Таньо Клисуров


Иван Парашкевов. „Друг ъгъл”, изд. „Светулка АТЕНЕЙ 44″, 2015 г.