Христо Славов

Христо Георгиев Славов е роден на 17.11.1955 г. Завършил е специалност „Българска филология” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като журналист и фоторепортер. Член е на СБП. Автор е на 4 книги - „Земно притегляне”, „В сянката на лятото”, „Бягства” и романа „Преди сътворението”. Съставител е на „Златен ключ на класическата българска художествена литература, ІХ - ХХ век”, в 10 тома. Създател е на CD с повече от 25 000 страници класическа българска литература, който е включен в световната виртуална библиотека по линия на ЮНЕСКО. Основател и главен мениджър е на три списания и два вестника. Понастоящем е управител на: Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, Строително-инвестиционно дружество „Сердика 22″. Обича да пътешества и е посетил повече от 60 страни в Европа, Южна и Северна Америка, Африка, Азия и Австралия.


Публикации:


Интервю с Христо Славов:

ХРИСТО СЛАВОВ: „ВСЕКИ КАМЪК Е КАТО СКУЛПТУРА, СЪЗДАДЕНА ОТ ПРИРОДАТА”/брой 69 януари 2015