ИЗ „КОКОШКА С БРОШКА” (1992)

Тома Бинчев

БОДИЛ

Крокодил садил бодил
и се бил сприятелил
със магаре. Ех, че мил
този крокодил е бил!
Той магарето гостил
с най-бодливия бодил,
но бодилът се забил
и нали е крокодил,
веднага се просълзил.


ОЧИЛАТА ЧАПЛА

Чапло очилата,
сред блатата топли
твойта човка чопли
нещо под водата?

Измежду листата
кой сега те гледа?
Дръж си очилата,
чапло кривогледа!

Виждаш ли жабока,
той съвсем не дреме,
а си мери скока,
за да ти ги вземе!


ЖАДНИ РИБКИ

- Пасли, пасли водорасли -
сантиметър не порасли.
И скариди яли, яли,
но все слаби са - видя ли?
Казват, че вода не пили.
Точно тука са сгрешили.
Нека гълтат по юнашки!
- Как, като си нямат чашки?


СЛЪНЧОГЛЕДОВА КЪЩА

Слънчоглед до слънчогледа -
в питата на слънчогледа!

Спира слънцето и пита:
- Как се сбрахте в тази пита?

Малка семка му отвръща:
- Тя е родната ни къща.

Може да е малко тясна,
но за нас е най-прекрасна!


КОКОШКА С БРОШКА

Живее Чесън
прилежно сресан,
съвсем наблизо -
покрай Ориза,
който излиза
по бяла риза,
за да се среща
със леля Леща.
В шушулка свита
тя пак го пита:
ще се хареса
ли на Овеса?
А той все тича,
че го обича
една кокошка
с червена брошка!


НОСОРОГ

- Виж, това е носорог!
На носа си носи рог.

- На носа си рог ли си носи
или има рог от нос? И
как ли ще бъде със нос
този носорогонос?
Първо носорогонос ли
да се казва или после?
Или рогоносорог
да е този нос със рог?

- На носа щом носи рог,
нека да е носорог!


БОБЕНА ЧОРБИЦА

- Дай водица! Дай солчица!
Лук, домат и масълчица!
После баба казва „хоп”
и изсипва шепа боб.

Мине се - не мина час,
чувам бабиния глас:
- Дръж голямата лъжица,
сърбай бабина чорбица!

- Бабо, повече прилича
внукова да се нарича,
тъй като самият аз
съм я правил преди час!


ЛЮТА ЧУШКА

Тръгна шоп
с торба и пушка,
а в торбата -
люта чушка.

Изгладня
и за закуска
чушката без хляб
изхруска.

Но е чушката
лютива,
с чушката шега
не бива!

Разлюти се
шопът, гръмна
по една
шубрака тъмна.

Вместо вълк
да падне - в мрака
полетя перо
от сврака!