Нако Стефанов

Нако Райнов Стефанов е роден на 19 юни 1954 г. Професор, доктор на философските науки, д-р по история, ръководител на катедра „Езици и култури на Източна Азия” в СУ „Св. Климент Охридски”, японист и изследовател на страните от Източна Азия, специалист по икономика и управление, автор на над 80 книги по въпросите на управлението, икономиката, глобалистиката и пр.


Публикации:


Публицистика:

СВЕТЪТ В ТОЧКАТА НА „СИНГУЛАРНОСТ” И БЪЛГАРСКАТА АЛТЕРНАТИВА/ брой 69 януари 2015

ЗАГАДКАТА НА „КАМИКАДЗЕ” - ОПИТ ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ФЕНОМЕН/ брой 69 януари 2015