СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ БИОГРАФИЧНА СЕРИЯ „ЖИВОТЪТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ХОРА” („ЖЗЛ”)

Димитър Хаджитодоров

През 1890 г. руският просветител Флорентий Павленков организира издаването на най-старата биографична поредица „Животът на забележителните хора” („Жизнь замечательных людей - ЖЗЛ” ). Инициативата е подета с трудове, посветени на общественото и културно дело на Игнаций Лойола и Виктор Юго.

До Първата световна война в универсалната серия излизат почти 200 тома с общ тираж над 1,5 милиона екземпляра. Книгите, разкриващи съдбата на исторически личности, не са дебели, но се отличават с повишени изисквания към съдържанието. Много от тях имат повече от едно издание. Ниската цена - 25 копейки - ги правела достъпна за младежта. По онова време от тях са интересуват Николай Бердяев, Владимир Вернадски, Иван Бунин, Алексей Толстой и др. Според великия библиограф Николай Рубакин: „Тази библиотека… е незаменима по своята социална и психологическа ценност… Нито едно от павленковските дела, … не може да се сравни с огромното влияние, оказано на руските читатели от всички слоеве, класи и рангове…”

Военният конфликт, в който е въвлечена Руската империя, и последвалите политически събития прекъсват оригиналната поредица, но през 1916 г. писателя Максим Горки се опитва да продължи биографичната библиотека в създаденото от него издателство „Парус”. В обстановката на драстични промени тази инициатива не се осъществява. През 20-те години на ХХ в. няколко издателства се опитват да продължат делото на Павленков, но постиженията им са ограничени.

Едва в 1933 г. Максим Горки отново се завръща към своята идея и продължава прекъснатата серия. Амбициозният писател се опитва да привлече най-добрите автори и да издири най-подходящите книги, написани зад граница. Сред създателите на уникалните трудове се наблюдават имената на Иван Бунин, Климент Тимирязев, Анатолий Луначарски, Фьодор Разколников, Евгений Тарле, Ромен Ролан, Хърбърт Уелс, Фритьоф Нансен и др.

В последните дни на живота си Горки се обръща към съветската младежка организация с предложение да поеме грижата за забележителната поредица книги. Така серията „ЖЗЛ” преминава към държавното издателство „Млада гвардия”. Редовното й отпечатване продължава и през Втората световна война, когато, под надслов „Великите личности на руския народ”, са издадени 28 книги с общ тираж 855 хиляди екземпляра.

Още през 1935 г., по образ и подобие на тази библиотека, са създадени арменска и грузинска серия „ЖЗЛ”. След войната се появяват абхазка, азербайджанска, казахска, латвийска, литовска, каракалпакска, молдавска, таджикска, туркменска, узбекска, украинска, чувашка и якутска серии.

Днес с това уникално издание са свързани имената и концепциите на редица автори, публикувани са множество статии в периодичния печат, написани са редица изследвания и дипломни работи.

През дългия период на съществуване в биографичната серия са работили писателите Юрий Тинянов, Алексей Толстой, Александър Фадеев, Вениамин Каверин, Кирил Андреев, Корней Чуковски, Анатолий Левандовски, Игор Золотуски, Алексей Варламов и много други.

В началото на ХХІ в. ежегодните издания на серията „ЖЗЛ” надхвърлят 40 биографични книги. Всички те излизат с оформлението на художника Юрий Арндт, одобрено през 1962 година. Съдържанието им отговаря на трите главни принципа, провъзгласени след войната - научна достоверност, високо литературно ниво и занимателно изложение.

През 2001 г. е публикувано хилядното издание на серията, посветено на Вернадски, (автор Г. Аксьонов). Серията печели три пъти националната литературна премия „Голямата книга” за биографиите на Борис Пастернак (автор Д. Биков), Алексей Толстой (автор А. Варламов) и Александър Солженицин (автор Л. Сараскина). Издателството „Млада гвардия” е носител и на медал, присъден на международната изложба - панаир „Петербургски книжен салон” за биографията „Анна Йоановна”, написана от историка Е. Анисимов.

След 2010 г. излизат първите томове на допълнителната поредица - „ЖЗЛ малка серия”, представяща нови имена и изследвания. Излиза и вестника „Вселената ЖЗЛ”, посрещнат с интерес от любителите на биографичния жанр. Заглавията се обсъждат в предаванията на радиото и телевизията и в периодическия печат. Множество писма на благодарни читатели и доброжелателни рецензии съпътстват труда на издателите.

Понастоящем екипът работи върху 100-томен биографичен цикъл „Великите руски хора”, предназначен за масовите библиотеки в страната и подкрепен от правителството.
Общият тираж на „ЖЗЛ” отдавна е надхвърлил 100 милиона книги. Диапазонът непрекъснато нараства: Конфуций, Платон, Кант и Бердяев, Архимед и Айнщайн, Андрей Рубльов и Пабло Пикасо, Омир, Шекспир, Лев Толстой и Достоевски, Пушкин, Тютчев, Есенин и Шукшин, Свети Владимир и Патриарх Тихон, Александър Невски, Дмитрий Донски и маршал Жуков.

Забележителните представители във всички области на човешката дейност, от всички страни и епохи, намират своето отражение в „ЖЗЛ”. Периодично издаваните каталози илюстрират добре обхвата на поредицата. Назад във времето може би не всички творби са равностойни, но едновременно с постиженията на Болшой театър в сценичното изкуство, със славата на живописта в Третяковската галерия и Руския музей, биографичната серия „ЖЗЛ” справедливо се счита за истинско национално достояние.