Кръстьо Белев

Кръстьо Димитров Белев (05.03.1908 Горно Броди, Серско, Егейска Македония - 25.01.1978, София) е български писател, комунист по убеждения. Семейството му се установява след Ньойския договор в България. Учи в Ксанти, Хасково и Пловдив. Работи като тютюноработник, обущар, тухлар, журналист. Публикува от 1923 г. - в стенвестника на пловдивския комсомол, после сътрудничи на множество леви издания. Участва в комунистическото движение още като младеж - тютюноработник в Пловдив. Осъден на смърт за нелегална дейност (1926), но тъй като е малолетен присъдата му е заменена с 15 години затвор. Амнистиран след 6 г. (1932). През същата година участва в Амстердамския конгрес против войната. Емигрира във Франция. Завръща се нелегално в България (1934), после емигрира в Румъния. В южна Добруджа участва в редактирането на в. „Добруджанско знаме”. Премества се в Букурещ, където написва книгата „Крилата на Добруджа”. Заловен от румънската полиция на път за Чехословакия, предаден на българското правителство, затворен в Софийския централен затвор. Освободен от затвора (1936) поради заболяване и застъпничеството на Едуард Ерио, Анри Барбюс и др. Участва през 1937 г. във Втория конгрес на международната асоциация на писателите в защита на културата в Испания. После пребивава 8 месеца в СССР. Връща се в България през 1938 г. До 1941 г. е ръководител на централния партиен актив на комунистическата партия и секретар на комисията за борба с фашизма и войната. През 1941 година е изпратен в лагерите Гонда вода и Кръстополе. През 1942 г. е върнат отново в затвора и е осъден като „приятел на Съветския съюз” на 8 години и 4 м. строг тъмничен затвор. В затвора дочаква 09.09.1944 г. След това е главен инспектор в Министерството на информацията и изкуствата, военен кореспондент в Отечествената война. Пише разкази, статии, пътеписи, романи, очерци, филмови сценарии. Книги: „Двубоят” (разкази, 1931), „Песента на налъмите” (репортажи, 1933), „Смяна на знамената” (разкази, 1933), „Берлин. Репортажи от световния град” (репортажи, 1933), „В страната на черните ризи” (репортажи, 1936), „Бурята” (поема, 1936), „Пробивът” (роман, 1937, 1952, 1963, 1977, 1987), „Градове” (1937), „Машини и хора” (репортажи, 1937), „На стълбата” (разкази, 1937), „Испания зове” (репортажи, 1938, Париж), „Планино, Пирин планино” (повест, 1939), „Мирът” (роман, 1939), „Запад” (пътепис, 1939), „Изток” (пътеписи, 1940), „Златни брегове” (1940), „По съветската земя” (пътеписи, 1944), „Под знамето на победата” (разкази, 1945), “В моята родина Македония: Родината под робство; Нова Македония” (1945), „Песен на свободата” (репортажи, 1945), „Под небето на Париж” (роман, 1946), „Нощ над бесилките” (повест, 1946), „Нова Македония” (пътепис, 1946), „В каторгата на фашизма” (репортаж, 1946), „Димитър Пирински” (роман, 1946), „Родна земя” (повест, 1946), „Д-р Дармалей” (драма, 1947), „Ние строим бъдещето” (1947), „Знамето на храбрите” (1948), „Бежанче” (повест за деца, 1949), „Тъкачката Сава Михайлова” (очерк, 1950), „Девойките от завода” (роман, 1952), „Победа над вълните” (1954), „Пробудени планини” (роман, 1955), „Между съветски хора” (1957), „Растем със заводите” (разкази за деца, 1960), „Морето мълчи” (повест, 1967), „Ръцете от слонова кост” (разкази, 1968), „Търсене на бъдещето” (разкази, 1978), „Земята, която ни храни” (пътепис). Сценарист на филма „Данка” (1952). Съставител на „Антология на новата българска литература” (1940).


Публикации:


Проза:

ПРОБИВЪТ/ брой 68 декември 2014

ПРИКАЗКА ЗА КАМИОНЕТКАТА/ брой 76 септември 2015