ПOET

Елена Диварова

ПOET

Дълбаеш кладенец -

глътка светлина
за живите, които -

всеки в своя път -
ловуват, бият се,
строят и жънат,
един друг се погребват,
раждат се,
растат.

После с теб
Бог изтрива греховете ни.


БОТАНИЧЕСКАТА СБИРКА

            … в селскостопанския техникум - Садово

В старото училище,
от което остана само сграда
като забравен замък,
имаше десетки папки с хербарии.
Изсъхнали стръкове с латински названия.

Къде изчезнахте, дървени кутии,
събрали скъпоценности от пръст и слънце?

Къде са имената?

Димитър Наумов,
         Вацслав Стрибърни,
                     Иван Странски -

свещеници в олтара на природата -

наведени глави,
         лъчисти мисли,
                      апостолски длани,

хващат неумелата ръка,
учат я да пише:

Astragalus tragacantha,
          Capsella Bursa Pastoris,
                            Malva Silvestris…