ВСЛУШАЙ СЕ…

Томас Бернхард

превод: Кръстьо Станишев

***

Вслушай се, страхове веят
сред вятъра,
очите на много деца
се затварят
сред неспокойни потоци.
По-диво вопие
птицата
на моето умиране,
вслушай се,
страхове веят
сред вятъра,
завръща се зъзнещо
каквото беше
изгубено,
посред смъртта се възправят
мнозина с ръце наранени,
бели корабни платна,
улавящи
уморени звезди,
и лято, което оплаква,
вслушай се, брате мой,
сестро,
вслушай се,
страхове веят
сред вятъра.