Томас Бернхард

Томас Бернхард (Thomas Bernhard), австрийски писател, е роден на 09.02.1931 г. в Хеерлен, край Маастрихт, Холандия като извънбрачно дете. Отгледан в Австрия от родителите на майка му. Завършва търговско училище и драматургия и актьорско майсторство в университета в Залцбург. Работи като съдебен репортер, библиотекар и др. Съчинения: „Тримата влъхви от Св. Вит” (повест, 1955), „На земята и в пъкъла” (стихове, 1957), „В смъртния час” (стихове, 1958), „Под острието на луната” (стихове, 1958), „Мраз” (роман, 1963), „Амрас” (роман, 1964), „Обърканост” (роман, 1967), „Унгенах” (разкази, 1968), „До границата на виреене” (разкази, 1969), „Варницата” (роман, 1970), „Причината” (роман, 1975), „Корекция” (роман, 1975), „Диханието’ (роман, 1978), „Имитаторът на гласове” (проза, 1978), „Студът” (роман, 1981), „Дете” (роман, 1982), „Бетон” (роман, 1982), „Племенникът на Витгенщайн” (роман, 1982), „Крушенецът” (роман, 1983), „Дървосеч” (роман, 1984), „Старите майстори” (роман, 1985), „Изличаване” (роман, 1986), „Произшествия” (разкази, 1991). Автор на много пиеси. Носител на редица литературни награди. Умира на 12.02.1989 г. в окръг Гмунден, Австрия.


Публикации:


Поезия:

ВСЛУШАЙ СЕ…/ превод: Кръстьо Станишев/ брой 68 декември 2014