ИЗ „МОЛИТВЕНИК” (2000)

Ана Боянова

МОЛИТВА ЗА НЕМОЛИТВАТА

Няма да те моля
за друго, Господи -
ще тръгна по въжето,
а ти сложи в ръцете ми
прът за равновесие.

—————————–

МОЛИТВА ЗА РАЗБИРАНЕТО

Когато ми говориш -
избери езика на птиците.
Не защото зная да летя,
а защото падах веднъж
от високо…

—————————–

МОЛИТВА ЗА БОЛКАТА

Там, където бъдещето
настъпва миналото
е мазолът на моето сега.
Покажи на душата ми
как се отива далече,
въпреки болката!

—————————–

МОЛИТВА ЗА ПРОШКА

Върни ми
лявата ръка на мама
и дясната на татко.
А между тях - да бъда аз,
еднодневката в живота им.

Ако не можеш да ги върнеш,
прости им, Господи, поне…

—————————–

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ГЕОРГИ

Не убивай в себе си змея!
Победоносец да си
не е нужно.
Най-голяма победа е
змея жив
на синджир да го водиш!

—————————–

МОЛИТВА ЗА ЩЕДРОСТ

Не ми давай огън -
дай ми кремък!
Не ми давай хляб -
дай ми семе!
Не ми давай риза -
дай ми ближен!

—————————–

ЗАКЪСНЯЛА МОЛИТВА

Исках да съм кокиче.
Да пронизвам снега
и да казвам:
“Пролетта е на прага!”

Сега искам
да съм само пръстта,
която отглежда кокичето!

—————————–

МОЛИТВА ЗА ДОБРОТА

Помогни ми
да съм добра като небето,
което е винаги над нас,
без да ни притиска.

—————————–

МОЛИТВА ЗА СИНА МИ

Както си направил семето
по-силно от студа
и плода по-вкусен
от обещанието на семето,
така се погрижи за моя плод
да стигне по-далече
от дървото…

—————————–

МОЛИТВА ЗА ПАМЕТТА

Помогни ми, Господи,
когато подписвам
живота си от свое име,
да не забравям,
че авторът си Ти.

—————————–

МОЛИТВА ЗА СМИРЕНИЕ

Когато ни нареждаш
по големина, Господи,
подсети ме да събуя
обувките с високи токчета.

—————————–

МОЛИТВА ЗА СМЪРТТА

Прати ми смърт
с лице на минзухар.
Докато се навеждам
и го откъсвам с умиление -
вече той да е откъснал мене…