ТЯ Е ДРЪЗКА И НЕЖНА…

Алексей Аргунов

превод: Георги Ангелов

***
Тя е дръзка и нежна,
каквито често са
момичетата на 18.
Тя пише стихове
и плаче.
Стихове като стихове -
за всякакви глупости.
А за какво може
да се пише на тази
глупава възраст?
Но сълзите,
защо ли сълзите
текат
по моите
бузи.


***
Любима,
когато изговорим всички думи
и станем напълно беззащитни
един пред друг -
може би
ще видим, че ни свързва
още нещо,
освен взаимната вражда
и ненавист.