Критика

„КРЪВ ЗА КРЪВ”, РОМАН ОТ ВАСИЛ КАРАТЕОДОРОВ

Петър Горянски
„Кръв за кръв”, роман от Васил Каратеодоров, София, издание на „Древна България”
След няколкото биографични романи, които Васил Каратеодоров издаде в един кратък период от време, новият роман „Кръв за кръв” на младия писател изтласква творческите му търсения в нова плоскост.

{Още»}

 
„РОДНА СТРЯХА” – РАЗКАЗИ ОТ Н. Г. ДАНЧОВ

Никола Агънски
„Родна стряха”, разкази от Н. Г. Данчов, София
В подредените осем разказа на тази сбирка авторът с ярки багри, които създават настроение и оставят трайно впечатление, е нарисувал онези пейзажчета от нашия градски и селски живот, които са неразривно свързани с ранното детство на всеки човек и които формират идеята за родно място, родно село [...]

{Още»}

 
„ЕДИНСТВЕНО ПРОМЯНАТА Е ЗНАК ЗА СВОБОДА”

Иван Енчев
Отзив за стихосбирката „Опасно честно” от Петко Каневски

Всеизвестна истина е, че всяко нещо го очаква богато бъдеще, ако има добро минало. Това важи и за поредната стихосбирка на поета Петко Каневски „Опасно честно” /Изд. „Светулка 44 АТЕНЕЙ”, С., 2014, 2016/.

{Още»}

 
„ИЗ СРЪБСКИТЕ ПОЕТИ” ОТ СТОЯН ГЕОРГИЕВ

Йордан Ковачев
Друг не можеше и да бъде. Само Стоян Георгиев, образец на self made man, може да се заеме с тая пионерска задача - да запознае българските читатели с поезията на най-близкия до нас славянски народ - сръбския.

{Още»}

 
„ИЗПУСНАТИ ХОРА”

Борис Наков
„Изпуснати хора”, драма в пет действия от Йордан Ковачев. Второ преработено издание. Издание на „Посредник”, София, 1935 г.
Самото заглавие подсказва в каква среда ще ни води авторът на драмата. Това е средата на пропадналите хора, на хората, затънали в една духовна тъмнина, из която няма изход.

{Още»}

 
ПОЩАДА ЗА ЧОВЕКА

Ивайло Христов
Романът на Мартен Калеев „Градината с разпятието” е пропит от една свръхчувствителна, яворовска съвест, която впечатлява със своята искреност. И тук, както и в останалите свои произведения, Мартен Калеев показва, че винаги е приемал литературата като изява на духа, потвърждавайки за сетен път думите на братя Гонкур, че в изкуството оцеляват само истинските [...]

{Още»}

 
„ЧОВЕКЪТ – ЗЕМЕН И НЕБЕСЕН ЖИТЕЛ”

Иван Енчев
Отзив за стихосбирката „Песенен сплит” от Трендафил Василев

За да се съпреживее поезията в стихосбирката на Трендафил Василев „Песенен сплит” /Издателство „Български писател”, 2015/, трябва да се вникне по-дълбоко в нейната органично структурирана композиция. Тя представя един жизнен „недовършен пейзаж” за непрестанното завръщане на лирическия герой с „внезапната тъга” по „пътища вървяни”.

{Още»}

 
ВЪРХОВНОТО ИЗПИТАНИЕ: РОМАНЪТ „ГРАДИНАТА С РАЗПЯТИЕТО” ОТ МАРТЕН КАЛЕЕВ

София Ангелова
Романът “Градината с разпятието” от Мартен Калеев подлага героя си на ни повече, ни по-малко най-върховните, екзистенциално универсалните изпитания - изпитанието да останеш жив и изпитанието да бъдеш човек.

{Още»}

 
ИСТОРИИ, КОИТО ПРАВЯТ СВЕТА ПО-ШИРОК

Здравка Евтимова
Понякога сравнявам книгите с растенията. Забелязала съм, че един магарешки трън избуява светкавично, изтласква всички тревички, става много висок, далеч изпреварва на бой борчето, което вече три години се стреми да оцелее на скалата.

{Още»}

 
„ДЕН ПО ДЕН” – РАЗКАЗИ ОТ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ

Димитър Стоевски
„Ден по ден” - разкази от Константин Константинов, издание на „Хемус”
Ние познаваме автора и неговото творчество не от вчера - името му и заглавията на неговите работи са отдавнашни и незаличими в съзнанието на всеки читател, който има честно отношение към проявите в българската литература.

{Още»}

 
„ЧЕРЕШОВИ ВОДИ” – ИЛИЯ МУСАКОВ

Никола Агънски
„Черешови води”, разкази от Илия Мусаков
В тази сбирка от разкази авторът ни дава майсторски нарисувани картини и в едри линии скицирани характерни типове из живота на гр. Свищов непосредствено преди Освобождението на България.

{Още»}

 
„ЗЛАТНИ КАПКИ” ОТ ЙОРДАН КОВАЧЕВ

Цвятко Петков
„Златни капки” от Йордан Ковачев, издание на „Посредник”
Факт е, едни писатели успяват лесно и бързо да станат обект на внимание и разглеждане, на четене от по-широк кръг от хора, да бъдат признати. За други това е трудно и означава бавен и продължителен процес.

{Още»}

 
ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА СРЕДНОРОДОПИЕТО

Иван Д. Христов
След “Родопски сказания” се появи сборникът с легенди и сказания на Константин Канев “Юдина ела” /1988 г./ - летопис на Среднородопието, събрал в себе си историческата съдба на народа от този край на Отечеството ни.

{Още»}

 
„БАСНИ” ОТ Д. ПОДВЪРЗАЧОВ

Любомир Бучков
Будна съвест подтиква Димитър Подвързачов да използва баснята за изразител на своя естетико-философски мироглед.

{Още»}

 
НИКИФОР п. ФИЛИПОВ – „ЯКОРУДА, РАЗЛОЖКО”

Павел Телчаров
Никифор п. Филипов - „Якоруда, Разложко”, София, 1933, издание на автора
Предлаганата книга е едно обстойно и изчерпателно изследване за с. Якоруда (Разложко) от географска, историческа, етнографска и стопанска гледна точка.

{Още»}

 
ГЕРГЬОВДЕНСКИ ЛЮЛКИ

Георги Томалевски
Далечната екзотика и копринена нежност на японските, китайските и много други песни на Изтока, прекрасни и неповторими преводи, от които ни даде Никола Джеров, ние намираме и в собствените му стихове.

{Още»}

 
ДОБЪР ДЕН!

Георги Георгиев

„Когато кажеш на някого „Добър ден”,
той няма да пропусне да ти каже „Лека нощ.”
Народна поговорка

{Още»}

 
РАЗБУЛЕНИТЕ ИСТИНИ

Георги Майоров
Не се знае по какви причини класиците ни романисти, освен борбите за трайно утвърждаване на България на свещената ни земя, не засягат неразкрити истини за въстанието срещу византийското владичество и дълбоките противодържавни козни и предателства в нашето средновековие.

{Още»}

 
ВАНЯ ДАНЕВА – „ОПИТОМЯВАНЕ НА ЗАЛЕЗА”

Петър Анастасов
Тези, които са чели книгата на Ваня Данева „Опитомяване на залеза” (издателство „Светулка 44 АНТЕЙ”, 2013), вероятно са забелязали кратката бележка, която си позволих да напиша и да поместя на четвърта корица.

{Още»}

 
ПО ПОВОД НА ЕДНА НАГРАДА

Георги Н. Николов
Несъмнено Павлина Павлова, която считам за близка приятелка, е сред водещите съвременни български автори. Талантлива поетеса, задълбочен разказвач за възрастни и приятел на децата, тя притежава сложна емоционална палитра, отразяваща различни тематични идеи.

{Още»}

 
НАМЕРЕНИТЕ СВЕТОВЕ

Георги Майоров
Обратно на твърдението на поета Иван Карадачки в новата си стихосбирка за ,,Изгубени светове” (2017), той всъщност стига до квинтесенцията ,,намерените светове”. Защото обича родината ,,Сега! И винаги - до края!” с надеждата, че ,,Все някой ще срещнем душа да си търси”.

{Още»}

 
МНОГОИЗМЕРНИ ЕМОЦИОНАЛНИ ПОСЛАНИЯ

Иван Енчев
Размисли за сборника „Необясним захлас” от Йордан Атанасов

Книгата „Необясним захлас” /ИК „Алфатрадо”, С., 2018. Художник Татяна Полихронова/ не е само лирическо житие на поета Йордан Атанасов, тя е обобщена емоционална равносметка на един зрял наш съвременник от двадесет и първи век.

{Още»}

 
МАГЬОСНИКЪТ ОТ БДИНЦИ

Таньо Божков
Писател с извънредно голям разказвачески дар, рядък и самобитен талант, в наши дни Ивайло Петров е един от малцината тясно професионално отдадени писатели, посветил се всецяло на своето щедро белетристично изкуство.

{Още»}

 
„ПАНАЙОТ ВОЛОВ” – ЖИВОТОПИСЕН ОЧЕРК ОТ СТ. ЧИЛИНГИРОВ

Димитър Добрев
Подвигът на „Волов, юнакът, цял в кърви облян”, на този чутовен великан в национал-революционното движение на българския народ, ако народният поет Иван Вазов не възпя в „Епопея на забравените”, то именитият наш писател г-н Стилиян Чилингиров в една прекрасна повест разгръща живота и неговото дело, достойно за пример и следване.

{Още»}

 
В СВЕТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ОТ НАС…

Благовеста Касабова
Романът „Коридорът” на Владислав Кацарски е своеобразна - като съдържание и послание - епична картина, разтърсваща с емоционалната си сгъстеност, с натурализма, суровостта и жестокостта на битките за оцеляване на слепи и полуслепи млади хора - ученици, затворени в пансион в София.

{Още»}

 
СПОМЕН ЗА ЩУРЧЕ И МЕЧТА ЗА ОРАН…

Матей Шопкин
В краткия предговор към книгата си „60 изповеди на хариен носител” Лозан Такев пише: „Във века на компютърни съвършенства, електронни адреси, есемеси и всякакви дигитални продукти, книгата все пак още оцелява и радва понякога окото и сърцето…”

{Още»}

 
Я. КАЛИАКРЕНСКИ – „ДОБРУДЖАНЦИ”

Мирослав Минев
Я. Калиакренски. „Добруджанци”. Разкази. Добрич. 1934
От север птици долетели: спретнатата книжка, която стигна до мен ми направи преди всичко силно впечатление, че е печатана в Добруджа. На трета страница стои точно указание: „Издание на Българския народен университет, Базарджик, 1934 год.”

{Още»}

 
„НА ВОЙНА” ОТ ХРИСТО БРАТАНОВ-БРАН

Никола Агънски
„На война”, разкази от Христо Братанов-Бран, София, 1935 г.

Пред нас е най-новата сбирка от малки фотографирани картинки от войната. Те нямат определените в школната литература елементи на разказа, не само затова, че нито в една картина няма,

{Още»}

 
ТЮТЧЕВ НА БЪЛГАРСКИ

Симеон Гатев
През 1864 година Д. И. Писарев отпечатва статията си „Реалисти”, в която преценява от свое гледище фактите и въпросите на съвременната му руска литература. Специално внимание отделя и на лириката и рязко твърди, че Русия няма значителни поети и дълго още няма да има, че съществуват само зародиши или пародии на поети.

{Още»}

 
МОМЪКЪТ С ЛАТЕРНАТА

„Момъкът с латерната”, стихотворения от Атанас Душков
Симеон Гатев
Атанас Душков - име не много известно на възрастните читатели, защото досега той не е издавал книга, а е печатал тук и там стихотворения. В България едва ли е имало случай някой писател да стане известен на четците и да бъде предмет на критиката само с онова, което [...]

{Още»}

 
ДА СЕ ПРЕВЪРНЕШ В ОНОВА, КОЕТО ТЪРСИШ

Алманах “Ако търсиш любов”, Пловдив, 2018
Мина Карагьозова

Международният фестивал на поезията “Духовност без граници”, състоял се в началото на юни в Пловдив и София, представи поетичния алманах “Ако търсиш любов”. В него са включени стиховете на повече от 80 автори от България и Полша. Главен редактор и съставител е поетесата Розалия Александрова.

{Още»}

 
РОМАН ЗА ХАНЪТ КЕСАР, УТВЪРДИЛ БЪЛГАРИЯ

Таньо Божков
Драгни Драгнев - „Войната на Хан Тервел, роман, 2003
През тази година се навършват 13 века от отблъскването и разбиването на арабската обсада на византийската столица, като няколко заслуги за това имат българите.

{Още»}

 
ДВЕ КНИГИ ОТ ЙОРДАН СТУБЕЛ

Пенчо Пенев

БАБИНА ГРАДИНКА, стихове за деца от Й. Стубел
Й. Стубел е един от най-известните наши детски писатели. Написал много детски стихове и поемки, той се радва на всеобщо признание като най-близък приятел на децата.

{Още»}

 
„СЕКУЛОВА НЕВЕСТА”

Владимир Русалиев
Една измежду хубавите драми, които през последните години се изнесоха в Народния театър, е и „Секулова невеста”.

{Още»}

 
СЕЗОНЪТ НА ГОЛЯМОТО ОСМИСЛЯНЕ

Иван Енчев
Размисли за книгата „Проекции върху сферичната природа” от Ели Видева

В поетичния сборник „Проекции върху сферичната природа” /2015/ поетесата Ели Видева е поместила грижливо избрани от нея стихотворения от всичките й предходни лирически книги, без сатиричната „Под кривата круша” /2014/.

{Още»}

 
НАЛОМЕН ДУХОВЕН ХЛЯБ

Георги Майоров
От литературния критик Пенчо Чернаев всички научиха колко сладкогласен разказвач е писателят Филип Марински.

{Още»}

 
СЪКРОВЕНОТО В ТИХАТА СВЕТЛИНА

Атанас Ждребев
В романа „Тихата светлина в процепа под врататата” от Тоня Трайкова по-общата дилема на съществуването директно се насочва към социалното пространство.

{Още»}

 
ЗА ВРЕМЕТО И НЕГОВИТЕ ГЕРОИ

Благовеста Касабова
Банко П. Банков, „Прежалими загуби”, Фастумпринт 2017
Новата книга на Банко П.Банков - „Прежалими загуби” включва две повести, „Прежалими загуби” и „Скътано лято”.

{Още»}

 
ЗА РУСИЯ – С ЛЮБОВ

Кънчо Великов

Русия! Колко ни плени!
Туй име свято, родно, мило -
то в мрака бива нам светило,
надежда - в нащте бъднини.
Иван Вазов

{Още»}

 
КНИГА ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА НИ СЪДБА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Андрей Пантев

Толкова познания, толкова причини за размисъл и толкова въпроси поражда тази забележителна книга. Променим ли е с оглед на конюнктура и нова ситуация нашият историческият опит? В историографията има вечни стойности и подвижни версии.

{Още»}

 
ЖЕНАТА В ПОЕЗИЯТА НА КАТЯ МАРИНОВА

Димитрина Бояджиева
В образа на жената, създадена в творчеството на Катя Маринова, е залегнала основната концепция за същността на женското начало. В него се определя виждането за същността на женското начало.

{Още»}

 
ДУМИТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ ВИСОКАТА ДУХОВНОСТ

Параскева Маркова
Боян Ангелов, „Отблясъци от яснописи” - есета, отзиви, интервюта, издателство „Бон”, Благоевград, 2015 г.
Боян Ангелов, „Пътища от думи”, издателство „Богианна”, 2017 г.
Сред многобройните поетични книги на Боян Ангелов в последните няколко години вниманието на читателите привлякоха и двата му сборника, в които той събра статии и есета, публикувани в литературните издания.

{Още»}

 
„ВЕЛИКИ СЕНКИ” ОТ ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА

Мирослав Минев

Велики сенки, сборник разкази от Фани Попова-Мутафова, София, 1935 г.
Когато е разгръщала страниците на историята - освен от великите събития, които я изпълват - творческото чувство на авторката, която ни поднася горната книга, е било затрогнато и от ония велики сенки, които от най-далечни времена, та дори и до близки дни, кръстосват историческата съдба [...]

{Още»}

 
БАЧО КИРО И НАШИЯТ ПЪТOПИС

Пенчо Пенев
Тук искаме да отбележим значението на Бачо Киро в развоя на нашия художествен пътопис. Разбира се, той не е първият, който прави пътешествия и след това ги описва, но е един между първите, дори него може да сметнем като родоначалник на този литературен вид у нас.

{Още»}

 
„ХУБАЙ ХАН” ОТ ХРИСТО БРАТАНОВ-БРАН

Никола Агънски
„Хубай хан” от Христо Братанов-Бран, София, 1935 г.
В месечното издание „Библиотека български исторически романи”, год. V, номер 4 е отпечатана историческата повест под горния надслов.

{Още»}

 
„ЖЕРТВА”

Павел Телчаров
„Жертва”. Историческа драма - легенда от Димитър Христодоров
Откриването на Мадарския релеф, разкопките, свързани с името на този паметник, горещите научни спорове, които последният предизвика - всичко това би трябвало да даде силен тласък не само на научно-историческата мисъл

{Още»}

 
„ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕБЕТО” ОТ ВЕРА БОЯДЖИЕВА

(изд. Хр. Г. Данов)
Калина Малина

Вера Бояджиева е позната вече на българските деца със своите приказки за недоволната кукувица, за трепетликата, за ластовицата… за волът и мравката…

{Още»}

 
„МОРСКИ ПЕСНИ” ОТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ

Добрин Василев
„Морски песни” от Димитър Добрев, Русе, 1934
След „Песните на моряка” от Хр. Бакърджиев, „Морските ветрила” на Д. Николов-Осинин, ето трета книга на тази тема.

{Още»}

 
БЛАГА ДУМА ЗА ДИАНА ДИМИХ

Никола Статков

Написал съм десетки, да не кажа, стотици разкази, шест романа, единайсет сценария за игрални филми и новели (най-известният - „Господин за един ден”). Уважавам киноизкуството, също и романите. Само имената на големите романисти като Толстой и Достоевски, Зола и Флобер, са достатъчно основание да четем безсмъртните им творби.

{Още»}

 
ПОЕТЪТ С ПАЛТО ОТ ЦВЕТЯ…

Елена Алекова
Слово за книгата на Катя Маринова „Очите на Катерина”
4 май 2018 г., Народно читалище „Съгласие - 1862″ - Ямбол
Преди да премина към думите за „Очите на Катерина” - светозарната книга на Катя Маринова, бих искала да ви напомня една притча на индианците чероки:

{Още»}

 
ПОСЛЕДНОТО НЕБЕ

Мина Карагьозова
Елка Няголова, „Шест грама”, Издателска къща „Орфей” и Славянска Академия, 2017
Когато пиша отзиви за поетични книги, винаги слушам точно определена музика. Която за всяка книга е различна.

{Още»}

 
ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЕЧНОСТ

Розалия Александрова

Всичко в едно. Човек, Земя, Вселена, Бог. Подредено и хармонично. Необятно и примамливо. Неизвестно. И познато. Какъвто е човешкият свят. Светът, който се стремим да опознаем и овладеем. Да проумеем.

{Още»}

 
С РЪКА ВЪРХУ ПУЛСА НА ЖИВОТА

Иван Д. Христов
Писателят Георги Стоянов вече е на патриаршеска възраст, но продължава да държи ръката си върху пулса на живота, внимателно взрян във всичко ново, което променя съдбините ни.

{Още»}

 
„КЪМ АМЕРИКА” – ПОВЕСТ ОТ П. А. ШИШКОВ

Ст. Н. Янчулев - редактор на в. „Селска дума”
„Към Америка” - повест от П. A. Шишков. Варна 1931 г. (Издание на Морското спортно д-во „Кораб” във Варна).
След „Пазачите на фара” и „Романът на един млад моряк” повестта „Към Америка” се явява като нещо съвършено отделно в творчеството на Шишкова.

{Още»}

 
СЪЛЗИ, КОИТО ЗАСЯДАТ В ГЪРЛОТО

За „Нагоре по надолнището”,
том втори от „Избрани съчинения” на Банко П. Банков
Елена Алекова
През 2016 г. Банко П. Банков издаде два тома с разкази, новели и повести, ранни и късни: „Поданици на отписаното време”, том първи, и „Нагоре по надолнището”, том втори. Те са част от предвижданата поредица „Избрани съчинения в пет тома” на писателя.

{Още»}

 
СМЕХОТВОРЕЦЪТ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

енциклопедия на смешното като етнология, народопсихология и психотерапия в 5 тома
Владимир Стоянов
Човек е съизмеримо отражение на помислите и делата си. Той е толкова голям, колкото голяма е любовта към родното, която го озарява и припознава като свое дете.

{Още»}

 
БЯЛАТА ДАМА

Хлои Куцумбели
за книгата „Бялата амфора” от Елка Няголова

Има една бяла дама, една изключителна поетеса на съвременната българска литературна сцена. Нарича се Елка Няголова. Характерно за поезията и са ярките и изящни образи, стихотворения - балади, всяко едно от които разказва своята малка история, със своя структура, с начало, изложение и край.

{Още»}

 
С ДОСТОЙНСТВОТО НА ПАМЕТТА…

Георги Н. Николов

С неподправен интерес разгърнах страниците на сп. „Знаци”, кн. I за тази година. И няма да крия, че от нея ме лъхна живият живот: запечатан в историята, пулсиращ днес и даващ заявка за съществуването си в бъдеще време.

{Още»}

 
НЕБЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО…

Георги Н. Николов

Ярка мозайка от акварели - красиви, цветни, запомнящи се, е втъкала с щедра мисъл в новата си стихосбирка Марина Матеева. Малката по обем книга се нарича „Шепотът зелен на необята”. Дело на изд. „Светлана Янчева - ИЗИДА”,

{Още»}

 
КАКВИ ИЗМАМНИ ВРЕМЕНА КРАЙ НАС…

Георги Н. Николов

„С България в сърцата - стихове за свободата”, се нарича новата книга на Павлина Павлова, изд. къща „Р.А.ПОЛИ-Н”, 2018 г. Всъщност, ще я оприлича с мащабен гоблен на страната ни днес. Върху фона на който мрачните шевици са твърде много, а белите намаляват с всеки отминал ден. Над стрехите на къщите в него, [...]

{Още»}

 
МИЛОСТ ЗА ВСИЧКИ

Никола Иванов
Книгата „Милост” на Светозар Казанджиев съдържа 43 разказа, разделени в четири цикъла. В сборника са включени творби със сюжети от родните Родопи и преживяно от автора в чужбина, главно Америка, където живее част от семейството му.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯТА Е МОЙ ЖИВОТ

Владимир Стоянов
(за поетическата книга „Неделен човек” от Георги Константинов)
В това непоетично време да се говори за поезия е предизвикателство и диагноза. Но точно затова поезията е състояние и то онова божествено състояние на човека, което го прави жив, чувствителен, истински, отворен за света около себе си, съпричастен и благороден, готов за прошка, смирение, диалог.

{Още»}

 
„АНТИЧНИ СКРИЖАЛИ” ОТ КРУМ ДИМИТРОВ

Борис Наков
„Антични скрижали” от Крум Димитров, София, 1934
Авторът на тая малка книжка е познат на читателите със своя жив интерес, проявяван към римската и гръцката култури, със своята обич към поезията на гърци и римляни, най-хубавото от която той постоянно превежда.

{Още»}

 
ПОСОКИТЕ НА ВРЕМЕТО В ПОЕЗИЯТА НА ПЕТЪР АНДАСАРОВ

Лалка Павлова
Поетичните текстове на Петър Андасаров отразяват най-важните от общочовешка гледна точка светове - на родния дом с удивително пластично изградените образи на майката и бащата, чийто образец той иска да следва и в собствения си живот;

{Още»}

 
РУБЕЖЪТ, КОЙТО САМИ СМЕ ИЗБРАЛИ ЗА СВОЯ ГОЛГОТА

Мина Карагьозова
Георги Зарчев, “Спомени от настоящето”, Хасково, 2017
Признавам, че отгърнах тази книга с известно предубеждение. Често си мисля: “А бе, тези мъже защо не вземат да почнат четенето с “Владетелят” на Макиавели. Където черно на бяло пише, че политиката и моралът СЪЩЕСТВУВАТ ОТДЕЛНО…”

{Още»}

 
СКРИЖАЛИТЕ НА ВЪЗВИШЕНОТО

Христо Черняев
В книгата си „Тетрадка по всичко” Тихомир Йорданов пише за себе си: „Аз съм „варненски писател”. Макар и да не съм роден във Варна. Моят дух, моите пристрастия, моята среда, приятелствата ми са варненски.

{Още»}

 
„НЕ СЪМ ОТ ТЯХ” – ВЕСЕЛИ РАЗКАЗИ ОТ ЧУДОМИР

Александър Филипов
Още когато се появиха във всекидневния печат, тия фейлетони обърнаха вниманието на просветения читател с високото си качество, което им осигурява по-трайно задържане в съзнанието, по-дълга литературна жизненост.

{Още»}

 
ЗА ВЕЧНАТА И МЪЧНА ТЕМА ЛЮБОВ

Христо Черняев
Не бива човек да мълчи, когато има пред себе си книга като „ГОЛОТА” от Атанас Капралов. Това е книга, която е побрала между кориците си талантлива интимна лирика.

{Още»}

 
БЪЛГАРИ

Христо Черняев
Струва ми се, трудно е да се пише за книги, които силно и ясно говорят сами за себе си. Какво може да се каже повече. И все пак, потопил се в техния свят от събития и образи, човек може поне да сподели впечатленията си от тях.

{Още»}

 
МЪДРА ПОЕЗИЯ

Георги Майоров
Отдавна от печата имах бегли впечатления за поезията на Георги Ангелов, но неотдавна дълбоко ме възхити майсторски омесената ,,Глина”. Тази електронна книга виждам като нескончаем репортаж в стихове, тя е поетична снимка на деня, на голямата тревога на автора за смисъла на живота.

{Още»}

 
ЗА КНИГАТА „ЛЮБОВТА НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР” И ЗА АВТОРА Й

Христо Черняев
С интерес прочетох историческите поеми и балади в книгата „ЛЮБОВТА НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР”. Обикновена житейска история наглед, но тя надхвърля обикновеността поради това, че става дума за един от големите български царе.

{Още»}

 
П. А. ШИШКОВ – „НЕВЕРОЯТНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПЕТИМА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ОФИЦЕРИ ПРЕЗ 1914 г.”

Добрин Василев
П. А. Шишков. „Невероятните приключения на петима български морски офицери през 1914 г.”, роман.
Пръв у нас Петър A. Шишков дръзна да разкаже нещо за морето в белетристична форма. Неговите разкази отначало имаха за сюжети обикновени и необикновени случки из живота на моряците. Сам моряк и проплавал много морета, Шишков имаше богат материал за възсъздаване.

{Още»}

 
П. А. ШИШКОВ – „ПЕСЕНТА НА МОРЕТО”

Добрин Василев
П. А. Шишков, „Песента на морето”. Повест, София, 1935 г. изд. „Българска книга”
Най-старият от нашите писатели, които включват в своето творчество морето и живота на моряците, Петър А. Шишков е и най-плодовитият от тях.

{Още»}

 
НИК. ВАС. РАКИТИН

По случай 25-годишната му писателска дейност
Александър Филипов
Безспорно, най-живата, плодоносна и хубава струя в нашата литература се вдъхновява и подхранва от нашата българска действителност, от нашия бит. Битовата художествена проза - това е сякаш най-ценното наше литературно богатство.

{Още»}

 
ЗА РОБСКОТО В РОБСТВОТО И НЕБЕСНИЯТ ДАР - СВОБОДАТА!

Цанко Живков
Досега нямаше подобна книга в нашата литература, история и философия. Писал я е десетилетия професорът филолог Симеон Янев и излезе в пълния й обем миналата година за 75-я му рожден ден. Чудесен самоподарък и щастливо отрезвително и стабилизиращо събитие в разнебитените морални устои и посоки на съвременното ни общество.

{Още»}

 
„С ЛЮБОВ ПО-ЛЕКО ДНИТЕ НИ ВЪРВЯТ…“

Георги Н. Николов

Харалан Недев е създател на сборници с поезия, проза, сатира, новели и романи. Най-новата му засега книга - „Незабравки в сърцето”, 50-та по ред, е издадена от автора в Троян през настоящата 2018 г.

{Още»}

 
ИВАН КОСТУРКОВ – „СЪЧИНЕНИЯ”

Недьо Горинов
Ив. Костурков - „Съчинения”, издание на комитета „Бележити панагюрци”
Авторът е бележит български писател, умрял преди време. В произведенията му се разкрива чара на неговата благородна душа, проникната от идеализъм и нравствена чистота.

{Още»}

 
„НЕШО БОНЧЕВ – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ КРИТИК”

Недьо Горинов
Под горния надслов г-н Вичо Иванов е написал ценна книга по случай сто години от рождението на Бончева. Материал за книгата е почерпен от съчиненията на Бончева, от негови писма и документи и от други живи източници.

{Още»}

 
ВЕСЕЛА СТРАШИМИРОВА – „МАРГИТА”

Д. Б. Митов
Весела Страшимиров - „Маргита”, повест, „Бараб”, разказ, София, 1934
Написването на повестта „Маргита” - една действителна история - е продиктувано, според авторката, единствено от желанието да изкупи пред съвестта си и пред тая на едно нещастно същество спомена за обидата, която авторката несъзнателно й е нанесла, като е споделила присъдата на жестокото и безсърдечно [...]

{Още»}

 
ЯВЛЕНИЕТО ПАВЛИНА ПАВЛОВА

Пенчо Чернаев

Името й е известно отдавна от страниците на литературния печат, от радиото и от други медии. Публикациите й нерядко предизвикват възражения и спорове, но никога не оставят читателя равнодушен.

{Още»}

 
КОСМИЧЕСКАТА СТРЕЛА НА МИСЪЛТА

Георги Майоров

Изправен в пълен ръст на своята поетична цитадела в предишната книга ,,Щерна”, сега поетът Иван Гранитски изстрелва ,,Стрелата на времето”. И ми беше любопитно в какво тази космическа стрела се забива между богато илюстрованите корици и страници със седем цикъла с по девет стихотворения всеки.

{Още»}

 
ОРИСTTA HA ДАРБАТА

Атанас Теодоров

Рядка за нашето време благородна помисъл е водила всички, които са вложили идеи и усилия за появата на тази книга. Новият поглед към творчеството на Димитър Яръмов възкресява в представите ни върволица от живи лица, които помним от „Среднощни петли ,” „Свят светува,” „Даром дадено…”

{Още»}

 
ХРИСТИНА СТОЯНОВА – „ЛЮБОВ И СЪДБА”

Стефан Станчев
Христина Стоянова, „Любов и съдба”, София, 1935 г.
За поезията на жените у нас, бъдещият литературен историк ще отдели прилично място в литературата ни. Но когато той ще поиска да се справи със съдържанието на тяхната поезия, задачата му ще бъде особено трудна.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ И ФИЛОСОФИЯ В БОГОПРОСЛАВНО СЛОВО

Елена Алекова, „Псалтир за всеки ден”, Изд. „Бъдник”, София, 2017
Банко П. Банков

За да бъда честен към читателите, трябва да предупредя, расъл съм в атеистично време, в семейство, зачитащо човещината, труда, стремежа към знание като подразбиращи се ценности, но имащо формално отношение към религията само през празничната обредност.

{Още»}

 
ЗА „ ПЕНТОМАСТИКИ ІІ ” – ТРЕЗВО

Петър К. Стойков
Според мен една поетична книга е добра, ако поискаш да научиш наизуст поне едно стихотворение от нея. След като прочетох „Пентомастики ІІ” от Коста Радев, издателство „Фабер”, 2011 г., ми се поиска да науча повече от три стихотворения. И даже научих наизуст две:

{Още»}

 
ЗА ЖИВОТНИТЕ, РАСТЕНИЯТА И ХОРАТА

Петър К. Стойков
Като чета разказите на Иван Кьосев, събрани в книга със заглавие „Беглец”, си мисля за теорията за арийската раса. Защо ли? Не само защото Иван Кьосев е писател - ариец в добрия смисъл на думата. Напълно заслужено с тази книга е спечелил наградата за белетристика за 2002 г. на Съюза на българските писатели.

{Още»}

 
7.3 ПО РИХТЕР

Любен Панов
„Свищовското”, както го запомнихме. 4 март, 1977 година. Беше петък. Не го търсете нито в новите, нито в старите календари. Не е отбелязан нито с жълто, нито с червено.
Работническото общежитие „Свилоза”, църквата „Св. Троица”, цял жилищен блок до училище „Алеко Константинов” в града - всичко на камък и пепел.

{Още»}

 
„ЛЕСТНИЦА ОТ БЕЗСМЪРТНИ” ОТ ЖОРЖ НУРИЖАН

Борис Наков
„Лестница от безсмъртни” от Жорж Нурижан, София, 1935 г.

Жорж Нурижан е писател, чието творчество се ръководи от едни определени цели. Онова, което характеризира неговата писателска дейност, то е неговото служение на една идея, неговото желание да работи за сближението на два народа - италианския и българския.

{Още»}

 
САМОБИТНОСТ НА АВТОРИТЕ

Георги Майоров
Самобитността в творчеството на 40 автори е в основата на прозренията и в новата книга ,,Портрети и позиции” на литературния критик Пенчо Чернаев.

{Още»}

 
И ОСТАВИ ВАНГА СЛЕДА…

Юлия Дивизиева
За книгата на Жени Костадинова „И остави Ванга следа…” (2017)
Всеки носи в себе си следа от Ванга…
Бях деветгодишна, когато за първи път чух името Ванга. Стори ми се странно, приказно, необяснимо. Бях чула разговора на големите. Те развълнувано обсъждаха как Ванга е показала мястото в реката, сред върбите, където се е заплело тялото на [...]

{Още»}

 
НОВА ПОВЕСТ НА К. Н. ПЕТКАНОВ

Александър Филипов
Със своя хубав дар Петканов много често преодолява ония ограничения на теоретичните категории, които ние му налагаме в съзнанието си. Наистина, ние най-често си го мислим като регионален писател, като битовик.

{Още»}

 
ТОДОР КОЖУХАРОВ – „ИСТОРИЧЕСКИ СЕНКИ”

Райко Алексиев

Тодор Кожухаров - „Исторически сенки”, книга трета от цикъла „Разкази и фейлетони”, издание на издателство А. Б. В. - София

{Още»}

 
„СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ” ОТ ЙОРДАН ЙОВКОВ

Георги Томалевски
Една неотдавна излязла книга, която разрешава един въпрос, повдиган на няколко пъти в България от някои литературни среди - въпроса за родното и за неговото художествено възсъздаване.

{Още»}

 
МНОГОГЛАСНАТА ДИЗИЯ НА ПЕТЪР ДИНЧЕВ

Георги Майоров
С поета Петър Динчев заедно сме вървели по страници на вестници и списания. И по светлите пътеки на Родопите. Затова съм убеден, че той е един от малцината поети, изпял най-много песни за Родопите.

{Още»}

 
ПРЕДМЕТНО-СЕТИВНАТА ПОЕЗИЯ НА ИВАН ЕНЧЕВ

Петър Хаджинаков
Шестата по ред стихосбирка на Иван Енчев „Отвесна есен” /Изд. „Българска книжница”, С., 2015. Редактор Георги Ангелов./ съдържа поемите „Небесна детелина” и „Река Марица” и около четиридесет стихотворения с родолюбив патриотичен стил в битово-етнографска стилизация /модулация/.

{Още»}

 
ЦВЕТНАТА ГРАДИНА НА МАГИЧЕСКИТЕ ТРИСТИШИЯ

Георги Тодоров
Вицепрезидент на Българския хайку клуб и член на Световната асоциация на хайку поетите, носител на II награда на Световния конкурс за хайку поезия ,,Любляна-2005″ и включен със свои творби в антологията ,,Световно хайку - 2006″, издадена в Токио.
Спомням си как незабравимият Александър Геров, един от най-ювелирните автори на хайку (едното от тях, прието от [...]

{Още»}

 
ЛИТЕРАТУРНО – КРИТИЧНИТЕ ОТКРОВЕНИЯ НА РАЗКАЗВАЧА

Елена Диварова
Иван Д. Христов - „Отблясъци”, ИПК „Екобелан” - Асеновград, 2017 година

Писателят Иван Д. Христов е белетрист - сладкодумен разказвач. Съществена част от литературния му труд е и в областта на литературната критика. Автор на шест книги с разкази, очерци и литературна критика и съавтор на две книги с родолюбива и историческа тематика.

{Още»}

 
ПО ДИРЯТА НА ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

Иван Енчев
Обзор на творчеството на краеведа Тянко Вълчинов
Твърде интересен автор на книги е Тянко Вълчинов, който живее в Хасково, но неразривно е отдаден на своето родно село Криво поле.

{Още»}

 
СЪВРЕМЕНЕН ЛЕТОПИСЕЦ НА МИНАЛОТО

Благовеста Касабова
Българският исторически роман през последните десетина години завоюва все по-широка читателска аудитория и има сериозни успехи в художествено и историческо отношение.

{Още»}

 
НЕВЪЗМОЖНА ХАРМОНИЯ

Георги Майоров

Трудно ще разберем и обозначим поета Димитър Христов само с новата му книга ,,Хармония”, без контекста на цялото му творчество.

{Още»}

 
ПИСМО В БУТИЛКА

Банко П. Банков
Георги Ангелов. „Пепелище - 2017, „Солта на земята” - 2017
Георги Ангелов е открояващ се драматичен глас, на моменти - трагик в новата ни поезия. И двете книги на талантливия ни съвременник, обект на анализа, са публикувани през 2017 година, но при вникване в тематиката, идейната категоричност, градусът на емоциите, може да се заключи, [...]

{Още»}

 
„БЕЗНАДЕЖДНА Е САМО СМЪРТТА…“

Георги Н. Николов
Някога, не твърде отдавна, по нашите места живял интересен човек. Бил на Христова възраст, а житието-битието му прелистило и затворило страниците си в България, във втората половина на ХХ в.

{Още»}

 
ЗА ПОЕТИЧНАТА КНИГА „ВРЕМЕТО НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ”

Сашо Серафимов
Поетът на Добрич - това знаех за него, преди да го срещна. Но оттогава минаха много години. Стиховете, събрани в поетичния сборник „ВРЕМЕТО НА ЛИРИЧЕСКИЯ ГЕРОЙ” за пръв път срещнах във Фейсбук, тогава видях и колко много почитатели има Драгни.

{Още»}

 
ИЗСТРАДАНА ВЯРА ЗА ВЕЛИЧИЕТО И ДОБРОТО

Таньо Божков
Портретът на Сашо Серафимов и удълженият формат на иначе неголямата му стихосбирка „Синият поглед на дървото” ми дават една различна представа за личността и твореца, когото срещнах преди години.

{Още»}

 
ДУМИ, ИЗВЕДЕНИ В ОРБИТА…

Георги Н. Николов
„Отгласи - литературна критика” е озаглавил своята книга четвърта Петър Андасаров, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2017 г. И тя, като предходните от поредицата, е посветена на 80-та годишнина от рождението на автора и илюстрира цялостното му творчество досега.

{Още»}

 
МИЛОСЪРДИЕТО НА ЧОВЕКА СЪС СЪРЦЕ

Красимира Кацарска
Книги като „Милост”на Светозар Казанджиев (БП,С., 2017) се пишат цял живот. Тук си дават среща хора от различни етноси и вероизповедания.

{Още»}

 
ВАНГА ЗА РАЗМИРНОТО ВРЕМЕ И СПАСЕНИЕТО НА СВЕТА

Из книгата на Жени Костадинова „Пророчествата на Ванга”

ЗА ВЯРАТА
Аз не говоря, тука Бог говори! Това е Божи глас, световен глас!
В Бога не вярвате, а искате да ви помагам! Без вяра при мен да не идвате, защото не аз, Бог ви помага.

{Още»}

 
„ЖИВАТА ЛЕГЕНДА НА ОХРИД” ОТ НИКОЛА ДЖЕРОВ

Борис Наков
“Живата легенда на Охрид” от Никола Джеров, София, 1934 г.
Тая малка книжка представлява един вдъхновен очерк върху Св. Климент. Сбито и образно авторът рисува духовния образ на охридския светец и покровител.

{Още»}

 
„ПРОЛЕТ КРАЙ ЕЗЕРОТО” ОТ Н. ДЖЕРОВ

Д. Б. Митов
Един поет с нежно сърце ни разказва за своя роден Охрид и ведно с неговата кротка тъга трепти и нашето сърце по мъките и стоновете на македонската земя.

{Още»}

 
„СПОМЕНИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ” ОТ ДАНИИЛ ЮРУКОВ

Петър Динеков
„Спомени из политическия живот на България” от Даниил Юруков
Трябва винаги да се радваме, когато съвременници на важни събития от близкото и по-далечното минало ни поднасят своите спомени или дневници, където е отбелязано онова, което най-вече им правило впечатление.

{Още»}

 
В ПОКОЯ ДУМИТЕ КЪНТЯТ

Таньо Божков
Измина малко повече от година, откакто спря да се чува гласът на учения, изследователя и критика проф. д-р Стоян Илиев.

{Още»}

 
„ГАНЧО ЛУДАНЧО”

Васил Александров
„Ганчо Луданчо” - весели случки от Александър Спасов
Александър Спасов е талантлив детски писател и дългогодишен редактор на детското списание „Светулка”. Миналата година той издаде доста книжки с детски разкази. Те са: „Ганчо Луданчо”, „Пирински легенди”, „Балканско чедо”, „Чудният дядо”, „Магията” и „Зозо”.

{Още»}

 
ТЕЖКОТО СЕЧИВО НА ЕМАНУИЛ КОНСУЛОВ

Георги Майоров
Журналистът и писателят Емануил Консулов навърши 85
Емануил Консулов е доайен сред журналистите и писателите в Смолян. Още издава месечния вестник ,,Чар”, но между броевете отскача до родното си село - махалата Заевите,

{Още»}

 
СЛОВО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ КНИГИТЕ НА ЕЛЕНА АЛЕКОВА „СЪНИЩА И СКРИЖАЛИ” И „КАКВОТО”

Йордан Нанчев
Елена Алекова не е лесен за представяне автор. Първо защото книгите й не са малко и второ, защото са различни - поезия, проза, мемоаристика, литературна критика и публицистика.

{Още»}

 
„ЦЕЛУВКА НАД ВЪЛНИТЕ”

Борис Наков
„Целувка над вълните”, разкази от Весела Страшимирова, София, 1934 г.
Рамките, в които се развиват тия разкази, това са морето и любовта. За тях авторката казва: „море и любов: каква друга стихия има още по света?”

{Още»}

 
БРУМЕЛОВСКИ ОТСКОК

Георги Майоров
(Актуализиран обзор на енигматиката в пресата)
Трите петилетки от новия век доказват трайно засилен интерес към енигматиката, която извърши Брумеловски отскок и зае сериозно място и във всекидневните издания. Главният стимул е надпреварата на медийните групи за тиражите.

{Още»}

 
КОЛОСЪТ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

(Петнадесет години без него)
Георги Майоров
Ако трябва да определим какво представлява лесничеят, писателят, академикът, човекът Николай Хайтов ще ни бъде много трудно. Трябва ни сравнение, с което да го реферираме. Идва ми да кажа, че беше планина.

{Още»}

 
ОБИЧАМ ТАЗИ КНИГА…

Георги Н. Николов
„Портрети и позиции” е нарекъл Пенчо Чернаев новата си книга, дело на изд. „Българска книжница”, С. 2017 г. В нея, на корицата, той споделя: „Винаги съм искал да се зарадвам с автора за сполуката му, да му стисна с благодарност ръката, да го посоча и на читателите. Тогава изпитвам удовлетворение и радост.

{Още»}

 
КАЦАНЕ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА

Денчо Владимиров
Щрихи към портрета на един журналист
Новите информационни и комуникационни технологии дадоха неподозирани шансове за изява на мисловните хора и у нас.

{Още»}

 
АЗ БЯХ САМОТЕН ВОЙНИК

Банко П. Банков
ПЕТКО БРАТИНОВ: [1] - „Гнездо над пропастта” 1989, [2] - „Почти без изход” 2006, [3] - „Преди сълзата да изстине” 2009, [4] - „До следващия здрач” 2012
Думите в заглавието са знаменателни, те са изречени от Братинов в края на последната му книга, „До следващия здрач”.

{Още»}

 
„ЮНГФРАУ” – РАЗКАЗИ ОТ ДИМО СЯРОВ

Любомир Бучков
Интересни отрезки от живота. Тънката наблюдателност на Димо Сяров спомага да се проецират в съзнанието на четеца оригинални фигури, които изострят вниманието. Разказите му представляват сочни съзерцания на забавни моменти.

{Още»}

 
„СВЕТЪТ Е ОПАК” – РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ

Любомир Бучков
„Светът е опак” - разкази от Дамян Калфов
Дамян Калфов в нашата литература е един от видните представители на нравоописателната белетристика. И с новия си сборник разкази „Светът е опак” той остава верен на своя творчески натюрел.

{Още»}

 
ДАЛНИНАТА НА ДУХОВНИТЕ ЗНАМЕНА

Георги Майоров
Има нещо общо между поколението на Боян Ангелов, Димитър Христов и Иван Гранитски. То изживя и изживява отвращението от ПРЕДИТО и омерзението от днешното ПРЕБИТО.

{Още»}

 
ЛЕТОПИС ЗА МЪДРОСТ И КРЪВ…

Георги Н. Николов

Силуетът на човечеството е безкрайна мозайка от дела, спомени, копнежи. Едни от тях са незначителни и времето бързо ги забравя.

{Още»}

 
В ОКОВИТЕ НА СВОЯТА СВОБОДА

Анжела Димчева
Спаска Гацева. „Светла повест”, стихове, изд. „ИнфоВижън”, 2017.

Защо една книга трябва да има начало и край? Оказва се, че това не е задължително. Открил го е още Хорхе Луис Борхес:

{Още»}

 
БЕЗМИЛОСТНО СВЕТОЗАРИЕ

Георги Майоров
Безмилостно светозарие наричам творчеството на Светозар Казанджиев и в книгата ,,Милост”. Познавам го добре, писал съм за него, но в тази книга, обратно на заглавието, е безмилостеи белетрист.

{Още»}

 
„ЖИВА ВОДА“ ОТ СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

Марина Матеева
„Жива вода” - приказно послание от времената на детството. „Жива вода” - мъдра усмивка на мистичен разказвач, надежда и обещание, светла и малко минорна ретроспекция на искрящите разпръснати мъниста от наниза на човешките дни.

{Още»}

 
С ПОЛЕТА НА ДУХОВНОСТТА – ВСЕ НАПРЕД И НАГОРЕ…

Георги Н. Николов
„Пътища от думи” - статии, есета, отзиви, е озаглавена новата книга на Боян Ангелов, изд. „Богианна”, С., 2017 г. С нея авторът, майстор на поетичното слово, разкрива друг ярък хоризонт в творческата си палитра:

{Още»}

 
ДИМИТЪР Е. СПРОСТРАНОВ – „БЕЛИЯТ ВЪЛК”

Павел Телчаров
Димитър Е. Спространов - „Белият вълк”, драма в 4 действия, София, 1934 г.
Авторът, който е познат вече като автор на два сборника разкази „Край огъня” и „Хора” и на повестта „Двамата от предградията на Париж” ни дава в драмата „Белият вълк” едно вярно огледало на онова време от нашия политически живот, което се развиваше [...]

{Още»}

 
КОГАТО В ГЪРДИТЕ НА ПОЕТА “ЧУКА ЕДНО КЛЕПАЛО ДИВО”

Иван Д. Христов
Истинска духовна наслада и вълнуващи съпреживявания носят на ценителите на поезията стиховете на Павел Славянски в последната му книга “Пръски от лава” /2008/.

{Още»}

 
НАСИЛНИК, ЖЕРТВА ИЛИ… ВЪЗПИТАТЕЛ?

Мина Карагьозова
Ясен Калайджиев, „Лагерът на невинните”, роман, ИК ЖЕНДА - Х.Н. - Хасково, 2009
Още от времето на Египетските мистерии Хермес Трисмегист е формулирал закона за полярностите. Най-просто казано, светът е разделен на полюси - светлина - мрак, ден - нощ, съзидание - разрушение и пр.

{Още»}

 
ДОКЪДЕ ЩЕ НИ ОТВЕДЕ БАШИБОЗУШКИЯТ ПРЕХОД?

Денчо Владимиров

На отминалия в последния месец на 2017-та година фестивал на документалните филми в Пловдив главната награда “Златният ритон” спечели филма ” Пощальонът”.

{Още»}

 
ПЪТУВАНЕТО КЪМ СВЕТА И СЕБЕ СИ В „СЛЕД ЕСЕННИЯ ДЪЖД“ НА ВАЛЕНТИН ЧЕРНЕВ

Лалка Павлова

В поетичния свят на Валентин Чернев мотивите за пътя и пътуването заемат централно място. Още на ниво паратекст творбите му или директно обвързват съдържанието на текстовете с тези мотиви („Път”, „Пътят”, „По пътя”, „Пътят към тебе”, дори „Философия на пътя”), или асоциативно ги визират („Да вървим тогава”, „Завръщане” - 1 и 2, „През [...]

{Още»}

 
„ТОПЛИЯТ ВЯТЪР ЗАДУХА” – ПЪТЕПИСИ ОТ ХРИСТО МИНДОВ

Любен Цветаров
Недостатъчно застъпен като самостоятелен художествен жанр, пътеписът в нашата литература все пак има двама отдавна изтъкнати представители: Вазов и Алеко Константинов.

{Още»}

 
„ПУСТА ЧУЖДА ЧУЖБИНА” – РАЗКАЗИ ОТ МИШО ХАДЖИЙСКИ

Любен Цветаров
Замислени непретенциозно, написани с непринудена лекота, наситени с пасторална свежест и романтика, разказите на този млад автор, името на когото се появява в художествената ни литература, неусетно ни въвеждат в патриархалния свят на битовото всекидневие в живота на българските заселници в Таврия, край Азовско море.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯТА НА МЛАДИТЕ

Петър Динеков

(откъс)
Накрай ще споменем и една жена - Янка Митева, авторка на книгата „Песни”. Твърде интересен е фактът, че напоследък в нашата поезия жената направи смели стъпки. Дори сега жени са най-даровитите представители на българската лирика.

{Още»}

 
ЗА КНИГАТА НА ВИКТОРИЯ КАТРАНОВА „СЕЗАМ, ЗАТВОРИ СЕ!”

Благовеста Касабова

Всеки, който се е докоснал до поезията на Виктория Катранова е усетил, че стиховете й са изпълнени с любов, болка, с вяра в бъдещи сбъдвания. Любов, която не крещи, за да бъде забелязана, а е изпълнена с копнеж и нежност, с емоционални вълнения.

{Още»}

 
ГАБРОВЕЦЪТ ОТ КАРАИСЕН – КЪНЧО ВЕЛИКОВ

Борис Данков
75 години от рождението на поета
Познавам Кънчо Великов от далечната 1968 г., когато той идваше на срещите, организирани от литературната група „Илия Иванов - Черен” в камерната зала на Габровския драматичен театър.

{Още»}

 
ПЕСЕН И ПЛАЧ ЗА РОДИНАТА

Георги Майоров
Прекрасно оформената обложка - разтворени листа на книга, въображаем корт с пастелна ракета и над тях щрих от дъга в необятната сиво-метална гръд на простора, чертаят началото в безкрайната обич към човека, към нас.

{Още»}

 
НЕ ГО ОТМИНАВАЙ, ЛЮБОВ!

Георги Майоров
Стихосбирката на Георги Славов „И това ще мине” диша прясно печатарско мастило. Като горещите сълзи на младия автор, още преди дипломата за зрелост, а сега вече студент в СУ - английска филология и на преференциална работа във вестник ,,Монитор”.

{Още»}

 
„ИЗПОВЕДНИК НА ДУМИТЕ”

Банко П. Банков
Пред нас е „Неделен човек”, трийсет и деветата поетична книга на стихомайстора Георги Константинов. Разделите подмамват с недоизказаност, „Все този първи сняг”, „Седефена броня”, „Ние, синко”, „Орлови нокти” - като шахти към рудници, криещи надежда и тревога, обич и несъгласия.

{Още»}

 
„ЩУРО ВРЕМЕ” – БЛАГОЙ РАНОВ

Йордан Калайков
„Щуро време” е заглавието на последната книга на Благой Ранов с епиграми и афоризми. Те са труден жанр, защото представляват философски прочит на самия живот, съставен иначе от прости и тривиални случки.

{Още»}

 
ЗА СЪБИРАНЕТО НА ПАРЧЕНЦА И РАЗЧИСТВАНЕТО НА ПРОСТОРИТЕ

За книгата „Патила и страдалчества на книги и люде” на Валентин Караманчев
Елена Алекова
От хората съм, които четат творчеството и почитат (отдават почит) на писателя Валентин Караманчев. Тежка проза. Омайна. И замайваща.

{Още»}

 
ВИК ЗА МИЛОСЪРДИЕ

Димитър Златев
Отзив за новата книга „Милост” на Светозар Казанджиев
Думата „Милост” не е само заглавие на един от най-драматичните разкази в новата книга на Светозар Казанджиев. Изведена на корицата, тя превръща сборника във вик на автора за милост към природата и страдалната родина, вик в защита на изоставените от родителите деца /”Строшеното огледало”/,

{Още»}

 
ДОСТОЕН ЖИТЕЙСКИ ПЪТ

Цветан Илиев
При първа среща, с когото и да било, получаваш двойствено впечатление: или го приемаш като открит и честен човек, или усещаш маска, от която ти става студено. При срещата ми със Славко Григоров аз нямах такова раздвоение.

{Още»}

 
Г. П. СТАМАТОВ – „РАЗКАЗИ”

Васил Каратеодоров
Белетристиката ни не знае по-добър познавач на градския живот от Г. П. Стаматов. Неговите хубави разкази са изтъкани върху психиката на градската ни интелигенция.

{Още»}

 
БАБА ТОНКА – МАЙКАТА НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Боян Ангелов
Неизброими са героичните образи на жени от възрожденската ни история. Много са жените войводи, знаменоски и закрилнички, ала няколко оформят фалангата на най-заслужилите.

{Още»}

 
„ТОЙ НЕ УМИРА” – СБОРНИК ЗА ПРОСЛАВА НА ИМЕНИТИ СЛИВЕНЦИ

Печо Господинов
„Той не умира” - сборник за прослава на именити сливенци
Комитетът за увековечаване на именития революционер Хаджи Димитър и неговите не по-малко именити съвременници и съграждани - сливенци е имал благородната и похвална идея да издаде в тяхна чест обемист сборник, който носи достойно и заслужено заглавието „Той не умира!”

{Още»}

 
ИЗГРЕВЪТ НА ТРУДНИТЕ НАДЕЖДИ

Георги Н. Николов

Космос, зареян в мащабите на философска същност и едновременно реален, диша в „Солта на земята”. А страниците на тази малка книга нареждат създателя си сред истинските водачи на духовното у нас. На мисълта за битието в глобален мащаб, облечена в протеста на… смирена ярост.

{Още»}

 
ПЕСНИТЕ НА ТРИФОН КУНЕВ

Петър Динеков
Какво представят песните на Трифон Кунев - преработка на народни мотиви или самостойни творби? Мъчно ще намерим народни песни, които да се покриват напълно с тяхното съдържание. Въздействието на народните песни е явно, но то не е толкова в съдържанието, колкото в мирогледа и творческата метода.

{Още»}

 
„ЛЮБОВ” ОТ НИКОЛА ЯНЕВ

Петър Динеков
„Любов” от Никола Янев, посмъртно издание с предговор от А. Страшимиров.
Трите големи разказа на Янев показват несъмнен талант, който за съжаление няма възможността да прояви силата си.

{Още»}

 
„ИЗБРАНИ ПЕСНИ” ОТ МАРА БЕЛЧЕВА

Петър Динеков
Ето първата рожба на новата година - една хубава книга, без съмнение. В нея е заключена поезията на благородната скръб по нещо отминало, изгубено сякаш безвъзвратно, което обаче се осъществява отново във възможностите на една по-висока действителност, за да донесе чистата радост на духовното успокоение.

{Още»}

 
„ЧИНОВНИЧЕСТВО И ВЛАСТНИЦИ” ОТ Т. Г. ВЛАЙКОВ

Александър Филипов
В тая интересна и значителна книга, очерки, г-н Влайков е предал някои от така богатите с опит и наблюдения спомени от дългата служба на своя брат. а те съвпадат с времето на нашия свободен живот от 1878 г. насам и ни предават зараждането и развитието на българската държава.

{Още»}

 
„НИЙ УМРЯХМЕ – ДА ЖИВЕЙ НАРОДА”

Димитър Стоевски
„Ний умряхме - да живей народа” - повест от Змей Горянин, библиотека „Завети”, година трета, София, 1938 г.
Че историческата литература у нас, в последните няколко години, вирее добре, дори много добре - това е един факт, който трябва да приемем с радост, макар че всъщност само малко от това, което ни се поднася, може [...]

{Още»}

 
СТРАШНА Е ВЪЛЧИЦАТА, КОГАТО ИДВА ПРИВЕЧЕР

За романа на Бойка Асиова „Вълчицата излиза привечер”
Юлия Дивизиева
Красивата котловина се намира между Рила, Пирин и Родопите. Онези, дето я населяват, често вдигат очи към кръга небе, който Създателят оскъдно е очертал над главите им… Отколешни тайни крие Красива котловина.

{Още»}

 
ГОРЧИВАТА ИСТИНА ЗА ЧОВЕШКАТА ЕКЗИСТЕНЦИЯ В ЦИКЪЛА „ЛЮБИТЕЛИ НА ЧАЙ” ОТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Лалка Павлова
Онова, което отличава човека от другия животински свят, е заложено в способността му да мисли и в стремежа му, използвайки собствената си аналитична мисъл, основана на личния опит, сам да достига до истините за света и живота.

{Още»}

 
И ОЩЕ ЕДНО ПИСМО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПОЕЗИЯТА…

Ирена Панкева
Мен ме измъчва красотата!
О, докога! О, докога!
Така възкликва Павел Матев в едно свое стихотворение. Струва ми се, че подобно „измъчване” е твърде необходимо всекиму - най-малкото, за да поддържаме в равновесие душевната си хармония!

{Още»}

 
ДЕЦАТА СА ЦВЕТЯ НА СЛЪНЦЕТО…

Георги Н. Николов
Стара истина е, че всеки народ обича децата си и ги възпитава в духа на своите проверени ценности. Ние не правим изключение но ми се струва, че твърде много институции днес, официални и не съвсем, са надвиснали над главата на утрешната ни смяна. Защо?

{Още»}

 
НИКОЛА ПЕРИЧ – ЗАБРАВЕН РОДОПСКИ ПИСАТЕЛ

Иван Д. Христов

През 2016 година се навършиха 125 години от рождението на родопския писател Никола Бумбаров - Перич.

{Още»}

 
С ПЕСНИТЕ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО…

Георги Н. Николов
Всъщност, какво е съвършенство и къде да го търсим? Сложен въпрос за света от ХХІ в. Раздвоен между пориви за хуманност и военни конфликти. Между бляскавата цивилизация тук и все още първобитното съществуване… някъде.

{Още»}

 
АКТУАЛНА ПУБЛИЦИСТИЧНА КНИГА

Иван Д. Христов

Стефан Северин е изтъкнат журналист, работил в национални и местни медии. Заемал е всички длъжности от репортер до главен редактор.

{Още»}

 
ДВА НОВИ РОМАНА НА КОНСТАНТИН Н. ПЕТКАНОВ

Пенчо Пенев
Един от най-даровитите и най-плодовитите български писатели е несъмнено Константин Н. Петканов. Той написа в последните няколко години редица разкази, повести и романи, в които показа една изключителна дарба и творческа продуктивност, тъй редки за нашата културна действителност.

{Още»}

 
„ЗВЕЗДИ В ПРОЗОРЕЦА” – РАЗКАЗИ ОТ ВЛАДИМИР ПОЛЯНОВ

Д. Б. Митов
Владимир Полянов е най-плодовитият писател от следвоенната генерация. Всяка година той публикува по една книга - роман, сборник разкази или пиеса.

{Още»}

 
МОНОГРАФИЯ ЗА СЕЛО МЪРЧЕВО

Стефан П. Стефанов
Никак не е лесно за ветеран на просветата днес да издаде селищна монография от 600 страници. Йордан Георгиев обаче успява. Благодарение на огромното си трудолюбие той не само прехвърля планини от литература и краеведски извори, но и успява сполучливо да структурира цяла енциклопедия за родното си село Мърчево.

{Още»}

 
ЧОВЕШКО И БАТАЛНО, ФАКТИ И МИСТИКА В ЛЕГЕНДАТА ЗА СПАРТАК

Анжела Димчева

Всеки исторически сюжет е предизвикателство - и за автора, и за читателите, когато става дума за неговото преразказване от съвременни позиции.

{Още»}

 
ШЕПА СВЕТЛИНА

Иван Антонов
Кънчо Великов, Избрани съчинения в два тома, издателство „Фабер”, 2017
Какво е човешкият живот, какво е самият човек, ако не шепа светлина? Тя съществува, когато той още не е осъзнал това, съществува и когато придобие познание за себе си.

{Още»}

 
„ВЕЛИКИ СЕНКИ” ОТ ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА

Васил Каратеодоров
Съвсем противоположна по идея, дух и форма на „Дивата гора” (от Орлин Василев - бел. ред.) е книгата на Фани Попова-Мутафова „Велики сенки”. Писателката се е откъснала от проблемите на съвременното, заключила е сърцето си за кошмарните му страдания и мимолетните му радости и е зареяла поглед в страниците на миналото.

{Още»}

 
„ИНДЖЕ ВОЙВОДА” ОТ ГОРО ГОРОВ

Печо Господинов
Един млад, непознат автор Горо Горо, е написал интересно литературно-историческо изследване върху Индже войвода, героят на легендарната Странджа, възторжено възпяван в нашите юнашки народни песни.

{Още»}

 
ЦЕННА МОНОГРАФИЯ ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

Иван Д. Христов

Надежда Бонева е автор на дисертационния труд „Константин Величков и италианската литература”, на стихосбирките: „Страхът от самотата на щурците” /2006/, „Любовен дует” /2009/, на други две стихосбирки на италиански език /2007 и 2009/, „Нежността на утрото” /2015/ и романа „Едно лято в Париж” /2014/.

{Още»}

 
ДУШАТА МЕЖДУ ДВА СВЯТА

Росица Кунева
За новата книга на Елка Няголова „Шест грама”

Всяка поетична книга е психограма на вътрешното състояние на автора си. Тя е като поредица от фотографии, които са запечатали моментното му възприятие за света и рефлексията му спрямо различни събития - лични, социални, общочовешки.

{Още»}

 
ТИХОМИР ПАВЛОВ – „БЪЛГАРИТЕ В МОРАВСКО И ТИМОШКО”

Павел Спасов

Тихомир Павлов. Българите в Моравско и Тимошко. София, 1931 година. Издание на комитета на Западните покрайнини.

{Още»}

 
„В МЕЧАТА ПЕЩЕРА”

Владимир Русалиев
предговор
Авторът на тази малка книга - Васил Дунавски - е още млад и неизвестен. Напечатал е досега само няколко стихотворения и разкази в някои от най-добрите наши детски списания, които с готовност му разкриха своите страници.

{Още»}

 
„НОВИТЕ” НАШЕНЦИ ОТ СЪРТА

Панчо Недев
„ГАЛЕРИЯ”, Донка Колева, сатирични миниатюри, Издателство „График” - Варна, 2017 г. редактор Панчо Недев. - Предговор
Сложих това малко провокативно заглавие на редакторската си бележка, за да изразя някои съпътстващи мисли, тъй като това е и моя тема. Всъщност има ли „стари” и „ „нови” „нашенци”? В историко-географски смисъл - да, има, „запечатани” в [...]

{Още»}

 
ДУМИ ЗА НАЧАЛО

Румяна Дамянова

Три последователни научни проекта между български и руски учени от Института за литература към Българската академия на науките  и Института по славянознание към Руската академия на науките от 2006 до 2014 г. - очертават   посоките  на взаимност между двата народа, двете култури,  двете  новосъздаващи се исторически реалности през новия XXI век.

{Още»}

 
ОТВЪД СИНИТЕ ПЛАНИНИ НА ПОЕТА

Иван Д. Христов
Самобитният и талантлив поет Александър Бандеров е автор на повече от десет стихосбирки, сред които се открояват “Денят е с две лица”, “Пътуване към планината”, “Когато си далеч”, “Ако останат спомени”, “Отвъд сините планини”, “Глуха тетрадка” до последната с мрачното и предчувствено заглавие “Отвъд” /2007 г./.

{Още»}

 
„КИРИЛ ХРИСТОВ”. СТУДИЯ ОТ В. КАРАТЕОДОРОВ

Петър Горянски
Напълно възприел схващането, че художествената критика трябва своевременно да отбелязва и осветлява литературните факти, Васил Каратеодоров е издал по повод предстоящия юбилей на Кирил Христов специална студия върху творчеството на големия поет.

{Още»}

 
Т. ИВ. КОСТОВ – „СОЛ И ЗЛАТО”

Павел Телчаров
Т. Ив. Костов - „Сол и злато” (метаморфози), комедия, София, 1933
В своята комедия „Сол и злато”, премирана от конкурса за българска драма на д-во „Българска драма” авторът Т. Ив. Костов се явява напълно съвременен по маниер.

{Още»}

 
ДОБРИ НЕМИРОВ

Д. Б. Митов
Винаги атакуван от една определена среда в България, която вече няма никакво значение за читателите, Добри Немиров върви по своя път, без да се смущава.

{Още»}

 
„МАЙКО!” ОТ ДОБРИ НЕМИРОВ

Васил Каратеодоров
В новата си книга „Майко!” Добри Немиров е зает да осветли от всички страни живота на безпризорното дете, да разкрие трепетите на душата му, да пресъздаде художествено житейското му всекидневие, пълно със страдания и изпитания.

{Още»}

 
БОЛКАТА ОТ ЖИВОТА И ЗДРАЧЪТ НА СМЪРТТА…

Георги Н. Николов
Като психотрилър определят съвместната си творба „9,8 по скалата на болката” авторите Десислава Шейтанова и Тео Буковски, а самата книга е дело на издателство Lexicon, С., 2017 г.

{Още»}

 
ОТТУК-ОТТАМ ЗА ДЕЛЧО ВАСИЛЕВ

Георги Зарчев
Когато прочетох книгата, която сега имам честта да представям пред Вас, не се сдържах и се обадих по телефона на Йордан Нанчев. Предупредих го, че ще му кажа две неща - едното със сигурност ще му хареса, а другото не чак толкова.

{Още»}

 
ПРОЧИТ НА ДВЕ ИСТОРИОГРАФСКИ ФИКЦИИ

Доц. д-р Звонко Танески
Монографията „Стефан Стамболов: един образ - две творчески визии” от Лалка Павлова е една добре написана книга, особено потребна в днешно време, когато политическата слепота и популисткият дискурс доминира във всички сфери на обществения живот.

{Още»}

 
ЗА ВЛ. МУСАКОВ

Нанко Каракашев
(По случай 4 години от смъртта му)
Време е вече да изтръгнем из глъбините на времето скрити съкровища от българската реч.
Защото малцина са тия, които знаят нещо за Вл. Мусаков.

{Още»}

 
ПРЕПРОЧИТАЙКИ „ГЛИНА”

Петър Ванчев
Година наред се питам: щом има капитализъм у нас, сигурно има и пролетариат. Но това „понятие” изглежда е забравено. Вестниците, телевизията, литературната критика, партийните централи и дори в-к „Дума” - дума не обелват за него.

{Още»}

 
„МОМЧИЛ”

Мирослав Минев
„Момчил”, драматична балада в шест картини от К. Н. Петканов, Библиотека „Тракия”, София, 1936 г.
Драматичната балада, в която К. Н. Петканов разгръща пред погледа ни истината и легендата за Момчил войвода, е изпълнена със същата добросъвестност, с която Петканов поднесе на читателите десетина романа.

{Още»}

 
„ЛЮДЕ БЕЗ ГОДИНИ”

Две повести от Мирослав Минев - София, 1933 г.
Дамян Димов
Авторът на тази хубава книга е известен на читателя от страниците на сп. „Хиперион”. Млад белетрист, който има свой художествен път, добър познавач на действителния български бит, сигурен владетел на способността цветисто да разказва и да се ползува от красотата на родната реч, той е [...]

{Още»}

 
ИПОСТАСИТЕ НА СТРАДАНИЕТО – ЕДИН ВЪЗМОЖЕН ПРОЧИТ НА ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ БОЯН АНГЕЛОВ

Лалка Павлова
Мотивът за страданието има своите корени още в библейските текстове. И в Стария, и в Новия завет той е очертан с различните му ипостаси - физическо (глад, болести), душевно (породено от незаслужена клевета, обида, омраза)

{Още»}

 
„НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ” ОТ КРУМ КЪНЧЕВ

Нели Доспевска
Лекота, присъща на истински разказвач, богати и многообразни стилни средства, много багри и светлина, както и обширни географски, исторически и етнографски познания - това е багажът, който г-н Крум Кънчев взима със себе си, когато повежда читателя по това тъй полезно и приятно пътуване по черноморския ни бряг.

{Още»}

 
НЕОБИКНОВЕНИЯТ ПЕТКО ТОТЕВ

За книгата на Петко Тотев “Пътеки към Алеко”
Елена Алекова
“Пътеки към Алеко”, която излезе наскоро в издателство “Нов свят”, е третата книга на Петко Тотев за Щастливеца. Първата му - “Алеко Константинов”, е поръчана от издателство “Народна просвета” и е предназначена за учители и ученици, има две издания (през 1977 и 1990 г.) засега.

{Още»}

 
СЛАДКОГЛАСИЕТО КАТО ИЛЮЗИЯ

Владимир Стоянов
Ако илюзията е красивото вълшебно огледало на живота, условността на творчеството, полета на фантазията, то сладкогласието е онова лъчисто оперение на речта, оня цветен калейдоскоп на думите, чрез който битието и ние проглеждаме, за да се видим различни и други, предвидими и неочаквани, дълбоки и плитки, далечни и близки и получаваме правото на бъдеще.

{Още»}

 
ПАКОСТНА КРИТИКА

Тодор Дашков
У нас много често се пише за пакостното влияние на преднамерената критика. Често се пише, а критиката ни е там, дето бе нейното начало.

{Още»}

 
АЛА БАЛА НИЦА, КУХА ДРЪНКАНИЦА…

Георги Н. Николов
В брой 3708 от 25 август т.г. на уважавания вестник „Стършел”, под рубриката „Нашият петъчен салон”, се появи четивото „От Караколева към Нобел”, с автор Михал Мишковед.

{Още»}

 
„И ПАК ИЗГАРЯ НИ КОПНЕЖЪТ ПО ЗВЕЗДИТЕ”

Иван Енчев
80 години от рождението на поета Янко Димов /6.09.1937-4.03.2013/

Размисли за поезията на Янко Димов
Преди доста време имах щастливата възможност да работя около две години с вече утвърдения поет Янко Димов, който беше издал първите си четири стихосбирки: „Синове на времето” /1961/, „Провинция” /1966/, „Слънчево привличане” /1966/, „Ще се роди човек” /1971/.

{Още»}

 
ИСТИНАТА ПРАВИ ЧОВЕКА СВОБОДЕН…

Георги Н. Николов
Есета и афоризми съзиждат новата книга на Димитър Кралев - „Съдбовен възел”, дело на изд. „Рал Колобър”, С., 2017 г.
Прави впечатление, че в трудната динамика на нашето време все повече автори отделят внимание на есеистиката - предизвикателно единство между философия, публицистика и критика.

{Още»}

 
ПОСТОЯНСТВО В ПРОМЯНАТА

Банко П. Банков
Славимир Генчев - „На 60 стихотворения”, „Постоянна величина”, Мултипринт 2013, 2016
Той е четирилик творец, срещаш го в „Слафилиада” и запомняш поет с китара, шегаджия и сатирик, автор на водопади от привидно сладкодумни слафоризми и слафове, жилещи с остро жило недоизкусурената човещина в самопровъзгласилото се за най-съвършено Божие създание.

{Още»}

 
В ИСТОРИЯТА ДИША БЪЛГАРСКОТО ВРЕМЕ…

Георги Н. Николов
Често делата на велики люде, оставили имената си в паметта на човечеството, са тълкувани нееднозначно. В зависимост от политически съображения, обществени интереси и духовни потребности, те са издигани на пиедестал.

{Още»}

 
СТЕФАН СТАМБОЛОВ: ЕДИН ОБРАЗ – ДВЕ ТВОРЧЕСКИ ВИЗИИ

Лалка Павлова

(Откъс от монография на същата тема)
Във всяко белетристично художествено произведение литературният образ не е просто конкретно лице със своите индивидуални черти, които го дистанцират от другите представители на човешката общност, той обобщава в себе си изобразената действителност в различните й аспекти - морал, отношения между пластовете на социума, естетически, етически и политически приоритети в [...]

{Още»}

 
ПОЕТИКА НА ДЪРЗОСТТА

Георги Георгиев
Беше време, когато четях всички излизащи през годината стихосбирки. Просто това беше навик, породен от мъдростта, че поезията е повече от философията и историята. Бях повярвал в това.

{Още»}

 
БЛАГО ПРАНГОВ НА 80 ГОДИНИ!

Христо Черняев
Роденият в планинското разложко село Бачево поет е дългогодишен учител и публицист, завеждащ отдел “Култура и образование” на вестник “Пиринско дело”. Той е отговорен редактор на Вапцаровското приложение за литература и изкуство “Вяра”, отличено преди четвърт век от СБЖ за най-добро извънстолично литературно издание.

{Още»}

 
В МАЛКО РЕЧ МНОГО СМИСЪЛ

Елена Алекова
Слово за стихосбирката „Балканский блокнот”/„Балкански бележник”
на Иля Виноградов (Мурманск, 2017)
Национален литературен салон „Старинният файтон”
Руски културно-информационен център, 24 юли 2017 г.

{Още»}