Българска литература

НЕСБЪДНАТА ЛЮБОВ

Димитър Златев
Голям празник събра цялото Момчиловци. Не само се откриваше новата сграда на училището, но и се отбелязваше шестдесетата годишнина от освобождаването на този край. Бивши учители и ученици, роили се из цялата страна, долетяха отново в милия кошер, където бяха вкусили от меда на познанието. Ала идва краят и на най-вълнуващия празник.

{Още»}

 
БЛАГОДАРСТВЕН ПСАЛОМ

Елена Алекова
Псалом І
БЛАГОДАРСТВЕН
Обичам светлата страна на живота.
И тъмната страна на живота обичам.

{Още»}

 
КУЧЕТО

Стойчо Маджарски
КУЧЕТО
Беше колкото крило на гарван
и те кръстих с кратко име: Бък.
Ала само след година стана
по-голям и по-жесток от вълк.

{Още»}

 
ЛИЦА И МЕСТА

Тодор Николов
                                   Благодаря на Джо Зовинул, че измисли
                                   това заглавие - далеч преди
                                   мен и много по-талантливо.
Кина излезе от буците, стъпи на мекия, сив треволяк и силно затупа отгоре. Колкото и сухо да беше, нещо все лепеше в краката.

{Още»}

 
РИТУАЛНОСТ, ЛИЧНОСТ, ИЗКУСТВО

Анжела Димчева

В мътния порой от новоизлизащи стихосбирки, задавящ желанието за духовна храна на българския читател, все по-трудно става да се забележи която и да е стойностна книга - особено когато даден автор не е в групата на „модните” в момента 5-6 имена, преекспонирани непрекъснато от медиите.

{Още»}

 
МИСЛИ ВЪРХУ ИЗКУСТВОТО

Андрей Николов
*
За същността на изкуството ние знаем толкова, колкото за същността на битието. И както човека, когато е живял съгласно закона, който го е създал, не е търсил смисъла на своето съществуване, тъй и изкуството, когато е било естествена проява, чрез човека, на вечния творчески закон, никому не е идвало на ум да се пита: [...]

{Още»}

 
ГОЛЕМИТЕ МЪЖЕ…

Йордан Пеев
***
             „… Но на брега на река Йордан,
              сякаш нищо не се беше променило
              същата тишина, същото място.”
                       Ищар /Евкалиптова гора/

{Още»}

 
НА БОЙНОТО ПОЛЕ НА ЛЮБОВТА…

Петя Цолова
Из „77 любовни писма до поискване” (2014)
***
На бойното поле на любовта
пощада няма.
В рискованите му владения ний встъпваме сами:
от себе си по-силни и красиви.

{Още»}

 
БЕЗУМСТВО Е ДА НЯМАШ ПАМЕТ

Анита Коларова
Отзив за книга втора на поетичната антология “Храбростта и мъката на България” със съставител Драгомир Шопов
                                      „Умрелия - умрял. Родения - роден,
                                       да се родиш е винаги по-лесно.”
                                                  Слав Хр. Караславов /1932-2002/

{Още»}

 
ИЗ „КОКОШКА С БРОШКА” (1992)

Тома Бинчев
БОДИЛ
Крокодил садил бодил
и се бил сприятелил
със магаре. Ех, че мил
този крокодил е бил!

{Още»}

 
В ТОЗИ КРАЙ С ЖЪЛТЕЕЩА КОПРИВА…

Сергей Есенин
превод: Никола Фурнаджиев
***
В този край с жълтееща коприва
и със плет чуплив
под върбите къщички се свиват
с изглед сиротлив.

{Още»}

 
ОТ ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КЪМ ЧЕТВЪРТАТА ПОСЛЕДНА ВОЙНА

Боян Дуранкев
Изходен пункт на класическата икономическа теория е хипотезата че нуждите и потребностите на хората са нарастващи (клонят към безкрайност), а средствата за тяхното задоволяване (от гледна точка на ресурсите) - ограничени.

{Още»}

 
ПРЕСЕЛЕНИЯ, ИСЛЯМИЗИРАНЕ И ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ

Георги Прокопов
Преселенията на народите не е непознат процес. Той се случва по различни причини известни от историята. Основните са за намиране на подходящи територии със съответно подходящ климат, водни ресурси, спомагащи за развитието на земеделие, животновъдство, индустрия и т.н.

{Още»}

 
ИЗКАЧВАНЕТО

Георги Алексиев
Слепнал със земята, напрегнат, подпоручик Толо опипваше с бинокъла отсрещните склонове. Имаше задача бързо да разузнае стиковете на „противника”. Беше млад офицер. От военното училище го изпратиха направо разузнавач на дивизия и сега за първи път сам трябваше да покаже какво знае.

{Още»}

 
СЪПРИКОСНОВЕНИЕ

Димитър Хаджитодоров
Няколко месеца след падането на Берлинската стена, корабите, пътуващи от Сиракуза до Одеса, започнаха да спират и в пристанище Несебър. Уличните търговци посрещаха с трескави приготовления посетителите на Стария град.

{Още»}

 
ЕВРОПА

Богомил Райнов
Цилиндрите си изживяха модата
и фраковете ще изгубят талия.

{Още»}

 
СМЪРТТА НА КАРИКАТУРИСТИТЕ

Юрий Поляков
превод: Борис Борисов
Сирени, гилзи от куршуми,
Париж е в кръв - какъв кошмар!
И президентът им оклюма,
ударен от жесток шамар.

{Още»}

 
ПОЕТЪТ ДЖОРДЖО ДЕ КИРИКО

Роман Кисьов
Често съм казвал, а и писал, че изящното изобразително изкуство и изящната словесност са тясно свързани по природа… А тяхната обща Природа е Словото, което освен фонетичен, притежава и образен (картинен) аспект…

{Още»}

 
РАЗСЕЯНА ЛЮБОВ

Педро Салинас
превод: Красимира Василева
РАЗСЕЯНА ЛЮБОВ
Ти вече не си с мене, тука
са само твойте видимост и сянка.
Душата ти далеко отлетя - не ще да мине даже ден
и ти ще я последваш.

{Още»}

 
МАГАЗИНЧЕ ЗА ТЮТЮН

Фернандо Песоа
превод: Николай Тодоров
МАГАЗИНЧЕ ЗА ТЮТЮН
Не съм нищо.
Никога няма да съм нищо.

{Още»}

 
СЛЪНЧЕВО УТРО С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ

Франсиско Алвим
превод: Румен Стоянов
Всичко се облича в цвета на твоята синя рокля
Всичко - освен стопанката на роклята:

{Още»}

 
НОКТЮРНО

Чезаре Павезе
превод: Владимир Свинтила
НОКТЮРНО
Могилата е тъмна в светлото небе.
Главата ти се появява върху нея, кимва
едва и придружава неговата глъб. На облак

{Още»}

 
КОЛЕДНО

Пламен Панчев
Из „Среднощен реверанс” (2014)
КОЛЕДНО
Утро от чай изстинало.
Празно откъм послания.

{Още»}

 
СВЕТЪТ В ТОЧКАТА НА „СИНГУЛАРНОСТ” И БЪЛГАРСКАТА АЛТЕРНАТИВА

Нако Стефанов
Сингуларност - условия, при които досегашните модели и представи губят възможността да бъдат използвани, както и да функционират, и започва нещо принципиално ново.

{Още»}

 
СВЕТЪТ – 2014 г.

Веселин Стоянов
Как го виждат изтъкнати политици, държавници, журналисти и обикновените хора
На 30.11.2014 г. германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер се обяви срещу членството на Украйна в НАТО.

{Още»}

 
ДА ОТКРАДНЕШ ТАЙНАТА НА ХЛЯБА

Валерия Андреева
Всяко нещо, направено с любов, е по-хубаво. Добра мисъл. Хиляди преди мен убедено са я изричали. Но от множеството възможни гласове винаги ще помня тихия, дрезгавеещ глас на белокосия старец и неговите думи насред старото гробище: „Всяко нещо, направено с любов, е по-хубаво.

{Още»}

 
ДОЛИНА

Снежана Панова
ДОЛИНА
Плъзгам пръстите си по клавиша,
за да сътворявам музика със думи,
за да кажа на света, че съществувам,
съществувам тук със страховете си

{Още»}

 
ИЗВОРИ

Евгений Синицин
превод: Иван Енчев
***
В сърцето ми гложди
прохладен и тъмен молец.

{Още»}

 
В ПЛАНИНАТА НЯМА ОБХВАТ

Йордан Атанасов
Автобусът пъшка, двигателят ръмжи от зор нагоре по път, който змийски се вие към сърцето на планината.

{Още»}

 
ГЪЛЪБ ЗА БЪДНИ ВЕЧЕР

Стефан Бонев
Дървената пейка в празния църковен двор му се струваше най-удобното място, на което беше сядал някога през живота си. Протегнал лявата си ръка по протежение на облегалката и преметнал крак връз крак, той жадно подлагаше лицето си на кроткото зимно слънце, прокрадващо се през облаците.

{Още»}

 
САМОТА ИЛИ НАДЕЖДА ЗА ЯНУАРИ

Мюмюн Тахир
I.
Запознанството им започна със спречкване. Студентката от пръв поглед го впечатли с високата си и стройна фигура; вървеше строго изправена и пристъпваше като газела; измежду тънките вежди и дългите мигли оглеждаха очи на кошута. Дълго не можа да я заговори.

{Още»}

 
ПЪТЯТ НА ВИНОТО…

Кънчо Великов
*
Пътят на виното -
от затвора на бъчвата,
до свободата на песента.

{Още»}

 
СТО ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ БИОГРАФИЧНА СЕРИЯ „ЖИВОТЪТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ХОРА” („ЖЗЛ”)

Димитър Хаджитодоров
През 1890 г. руският просветител Флорентий Павленков организира издаването на най-старата биографична поредица „Животът на забележителните хора” („Жизнь замечательных людей - ЖЗЛ” ). Инициативата е подета с трудове, посветени на общественото и културно дело на Игнаций Лойола и Виктор Юго.

{Още»}

 
НЕПОДПРАВЕНИЯТ КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

Георги Константинов
Благородната идея на инженера и литератора-философ Константинос Марицас да преведе на български език с най-голяма точност творбите на големия поет Константинос Кавафис заслужава адмирации.

{Още»}

 
ДУШАТА Е КРЕХКА ПЕТУНИЯ

Илияна Делева
Къщата с петуниите, къщата от детството, къщата на спомените - метафора за уют и дом. Една толкова топла и уютна книга - като одеяло за зимните дни на душата. Това е усещането след прочитането на разказите, събрани в книгата на Ина Крейн „Къщата с петуниите”. Но усещането не е всичко.

{Още»}

 
ПРИТЧА

Свилен Капсъзов
ПРИТЧА
Избиха кучетата в селото,
че вълците били измрели.

{Още»}

 
КОЛКО ПЯСЪЧНО ВРЕМЕ ИЗТЕЧЕ…

Червенко Крумов
***
                Изящното ти тяло ще изгубя…
                Душата ти ще бъде моя винаги!
                                          Хр. Банковски

{Още»}

 
ТАЗИ КЪЩА ОПУСТЯЛА…

Алексей Прасолов
превод: Тихомир Йорданов
***
Тази къща опустяла
уж е пълна с тишина.
Броди сянката на тяло
върху бялата стена.

{Още»}

 
ВИДЕНИЕТО НА КОНДОРА

Хосе Сантос Чокано
превод: Стоян Бакърджиев
Кондорът се понесе към боата,
която като ласо бе навита.
Неподозираща, че я връхлита,
тя спеше в полумрака на гората.

{Още»}

 
ПОДВИГЪТ НА САЗДО

Борислав Бойчев
И до ден днешен, след толкова години, колчем се срещнат бивши фронтоваци, покрай страшните спомени за боеве и сражения присъства и веселият разказ за невероятния подвиг на редник Саздо.

{Още»}

 
ПОГЛЕД ОТ СЕПТИЧНАТА СТАЯ

Йордан Атанасов
ПОГЛЕД ОТ СЕПТИЧНАТА СТАЯ
              На д-р Димитър Салабaшев
              и на д-р Димитър Полихронов

{Още»}

 
ОЧИ В ОЧИ

Милка Пиналска
ОЧИ В ОЧИ
                „Бенволио:
                „Меркуцио, да си вървим оттук!
                 Горещо е. Гъмжи от Капулети.
                 Ако се срещнем, ще избухне свада -
                 във тази жега лесно ври кръвта!”
                                „Ромео и Жулиета”, Шекспир

{Още»}

 
ЖЕРАВНА – СТАРОПЛАНИНСКА ПРИКАЗКА

Анита Коларова
Жеравна*, Жеравна, на жерав** ли си кръстена или от „жерна”*** ти е името, хубаво село, гиздаво?
„Жеравна” вече не е същата!”- тези думи се вкорениха дълбоко и още дълбаят спомена ми от септември 2014 г.

{Още»}

 
НЕКРОЛОГ

Григор Угаров
                 На Йовков
Замря и сетний тъжен звън.
Животът пак шуми и креска.
И ти си вече само чуден сън -
от много си забравен вече днеска.

{Още»}

 
ПЕТЪРЧО НА СЕЛО

Петър Анастасов
Петърчо имал бронхит и не можел да отиде на море с майка си и баща си. Оставили го при баба му на село. Тя занареждала:
- Няма да влизаш при кокошките! Няма да закачаш ярето! Няма да дърпаш котката за опашката! Ще внимаваш с кучето на съседите!

{Още»}

 
ПЕСЕН

Мара Белчева
Овчари и царе една звезда
упъти в мракът към детето:
и с поклон пред усмивката света,
отбляснала се всекиму в сърцето.

{Още»}

 
НОВОГОДИШНО

Алексей Марков
превод: Тихомир Йорданов
НОВОГОДИШНО
Бял до бяло сняг пада
и звъни той - кристал!
Аз премислям и страдам:
що съм сторил и дал.

{Още»}

 
ВСЪЩНОСТ, МАЛКО МИ ТРЯБВА

Алексей Марков
превод: Красимир Георгиев
ВСЪЩНОСТ, МАЛКО МИ ТРЯБВА
Всъщност, малко ми трябва, да гледам
уличките на стара Москва,
късно нощем да бродим с теб редом,
да е леко, безгрижно това.

{Още»}

 
АЗ ТЕ ЛЮБЯ…

Миртиотиса
превод: Първан Стефанов
***
Аз те любя и искам
нищо друго да няма
по-дълбоко, по-чисто,
по-голямо!

{Още»}

 
БЪДНИК

Диана Атанасова
Маргарита сложи тавата с тиквеника в печката. Включи телевизора и веднага изключи звука да спре крясъка на рекламите. „Трябва да ида на работа да свърша нещо, а ти ще имаш време да подготвиш нещата за празника - беше предупредил вчера Радо. - Друга година май по-рано слагаше украсата”.

{Още»}

 
СМЕЛО СЪРЦЕ

Банко П. Банков
Кирил Бежев навърши шейсет и две години, колко работа му оставаше до пенсия, а беше все още главен асистент. Такъв щяха да го пенсионират.
Зад гърба му студентите го подиграваха заради окъселите панталони, кривия възел на тънката като миша опашка вратовръзка и дългия кичур коса, който прехвърляше от ухо до ухо, за да маскира [...]

{Още»}

 
БЕЗТЕГЛОВНОСТ

Георги Христов

БЕЗТЕГЛОВНОСТ
И тъй като е трудно да се каже
кое е горе
и кое е долу
във Вселената,

{Още»}

 
НАБОРИ

Росен Босев
Ако хвърля поглед назад, ще видя много нещо зад гърба си: пътища и професии, скъпи образи, най-различни компании, успехи и неуспехи, настанени в невидимите пространства на прецапаното от мен.

{Още»}

 
БЕЛЯЗАН ОТ ДАРБАТА

Атанас Теодоров
Георги Братанов

Георги Братанов е роден на 17 март, 1944 г. в Ямбол, където завършва гимназия, а специалността „Журналистика” - в СУ „Кл.Охридски.” Редактор на ямболски младежки вестник „Комсомолски другар” в Ямбол, сътрудник на окръжния в. „Народен другар”, на радио Стара Загора, Българското национално радио, централния младежки печат.

{Още»}

 
ПРАВО И ДЪЛГ

Никола Агънски
Когато двукракият звяр се изправил за пръв път на лапите си и от височината на своя ръст е погледнал околния свят, той се е почувствал неограничен властелин над него.

{Още»}

 
СКРЪБ ЗА АСЕН ЗЛАТАРОВ

Камен Зидаров
Каква невероятно страшна вест
ни праща дръзко весела Виена!
На Флорисдорф героите - смутени -
ведно със нас мълчат от мъка днес.

{Още»}

 
ПРОСЕЦИ

Милко Ралчев
ПРОСЕЦИ
О, те са там сега сами
от дълги месеци, години -
във тия обезлюдени тъми,
и чакат някой там да мине,

{Още»}

 
РАЗМИСЪЛ

Веселин Андреев
Тежи в сърцето - като взрив -
любов - и камък да запалиш!
Жадуваш само да твориш…
Главичка детска да погалиш…

{Още»}

 
ПРОБИВЪТ

Кръстьо Белев
Откъс
ХОРАТА В ОКОПИТЕ
1.
На запад от хълмовете, покрити със зелени купчини парнар и хвойна, пропадна като в окоп слънцето. Наблизо шумеше ръждивият дрипав върбалак. Звъняха бързоходните води на Струма. Откъм полуразрушения град се разстилаше рунтава опашка дим. Проблясваха страхливи светлини. На юг пламваше и изгасваше езерото Тахинос.

{Още»}

 
ЛЕЧО

Владимир Попанастасов
поема
І.
Младост клета -
сън и мрак.

{Още»}

 
В РОДИНАТА СИ СЪМ ИЗГНАНИК…

Николай Шипилов
превод: Дафинка Станева
***
В Родината си съм изгнаник
ден и година, десет, двеста.
Животът - все променлив, странен
лети в целта, а аз - на място.

{Още»}

 
КРАЙ ЛЮБИМ…

Сергей Есенин
превод: Андрей Германов
***
Край любим! Сърдечно любя
слънцето в блатата сънни.
Искам аз да се изгубя
из горите ти бездънни.

{Още»}

 
ПЪРВАТА СТИХОТВОРНА ТРАДИЦИЯ

Владимир Бурич
превод: Стефка Тотева
Тази традиция идва от далечните векове. От епохата на досилабичните стихове. И когато бъде съставена антология на руския класически свободен стих, в нея ще срещнем такива поети като А. Сумароков, А. Радишчев,

{Още»}

 
СЪБУЖДАНЕТО

Теодор Рьотке
превод: Христина Керанова
СЪБУЖДАНЕТО
Събуждам се, за да заспя, и се бавя.
Чувствам съдбата си и тя не ме плаши.
Pазбирам вървейки къде да вървя.

{Още»}

 
ПО ТИЯ ПРАШНИ ПЪТИЩА…

Луис Вале Гойгочеа
превод: Стоян Бакърджиев
По тия прашни пътища нозете
си влачех, родно село, да те видя;
разбит от левгите и ветровете,
сломен от път и не една обида.

{Още»}

 
КАК СТАНАХ ПОЕТ

Максим Танк
превод: Найден Вълчев
КАК СТАНАХ ПОЕТ
Роден съм аз на село
и срещат ли ме моите земляци,
все тъй ме питат:
- Има ли нови песни?

{Още»}

 
НАШИЯТ ТАРАС

Георги Георгиев
Когато влязохме в казармата, за нас нямаше по-важни от командирите. От сутрин до вечер те бяха сред нас. Учителят си казва урока и си отива, а командирът е диригент на всяка войнишка стъпка.

{Още»}

 
ЛЮЛКА НА ХУДОЖНИЦИ

Георги Георгиев
През шейсетте години на миналия век събирах материали за музеен кът на военни свързочници. Командирът на 62-ри общовойскови свързочен полк - Резерв на главното командване, полковник Васил Дечев ме командирова в София и Велико Търново да ровя в архивите и музеите, да се срещам с живи участници във войните.

{Още»}

 
УМИРА ПОДПОРУЧИК ДЕБЕЛЯНОВ…

Кръстьо Кръстев
***
Умира подпоручик Дебелянов,
а Старата на прага чака клета.
Две бели вишни падат на коляно
и безутешно плачат за поета.

{Още»}

 
ПРЕД НОВА ГОДИНА

Мария Маринова
ПРЕД НОВА ГОДИНА
Ще звъннат чаши пълни със желания,
с несбъднати проекти, забравени мечти.
О, тази нощ е нощ на обещания -
ще обещават даже щедрите звезди.

{Още»}

 
КЕСТЕНОВА ПРИКАЗКА

Миглена Георгиева
КЕСТЕНОВА ПРИКАЗКА
Изплашена се слях
с пороя от листа.

{Още»}

 
ИЗ „СПОМЕНИ ОТ КРЪСТИНА БАРА” - І

Галина Ганова
Откъси от родовата сага „Спомени от Кръстина бара”
УВОД
Откакто „чукнах” 40-те, в главата ми се завъртя една мисъл да напиша историята на моя род, разказана ми от татко и негови първи братовчеди по бащина линия.

{Още»}

 
АВТОР, ОТСТОЯВАЛ ЖИТЕЙСКАТА ПРАВДА

Марин Кадиев
За да се пишат спомени са необходими две дейности: стойностен житейски опит и дарбата да го визираш чрез слово.

{Още»}

 
РАЗПОРЕДИТЕЛЯТ НА СМУТА

Елена Алекова
Слово за книгата „Разпоредителите на смута”на Христо Караславов
29 октомври 2014 г., Антикварна галерия „Енакор” - София
Преди време, когато четох стихосбирката на Христо Караславов „Лято за изгнаници”, ме завладя настроение, близо до романтичното, до високото, до свободата. И тогава нарекох момчето, писало онези много „яростни”, много „грапави”, много силни и много страстни стихове, рицар на [...]

{Още»}

 
КАТО ЗРЪНЦЕ НАДЕЖДА СЪМ…

Николай Славов
Из „Послеписи” (2014)
***
              На Ваничка
И с правила обличаме
приятелствата
в непонятни кръпки
на любима дреха.

{Още»}

 
ПРЕДНОВОГОДИШНА БАСНЯ

Иван Касабов
Измайсториха вълците в леса
новогодишен снежен единак
и на часа

{Още»}

 
БРЕЗА

Сергей Есенин
превод: Димитър Горсов
БРЕЗА
Бялата брезичка
под стъклата пак
с пухкав сняг се кичи
в сребърния зрак.

{Още»}

 
ЩОМ НЕСГОДАТА В ПЪТ ТЕ НАСТИГНЕ…

Йеромонах Роман
(Александър Матюшин)
превод: Владимир Стоянов
Из подготвената за печат в изд. „Фабер”
книга „Ябълки от детството”
***
Щом несгодата в път те настигне,
щом не можеш мъката победи,
в меката есен, тиха и мирна,
бързо при извора мой се яви.

{Още»}

 
ПИСМО НА МОМЧЕТО, ЧИЕТО КУЧЕ Е УМРЯЛО

Юлия Нифонтова
превод: Тихомир Йорданов
ПИСМО НА МОМЧЕТО,
ЧИЕТО КУЧЕ Е УМРЯЛО
Дядо Боженце, миличък, Здрасти!
Ако ти си изпаднал в тъга,
ще ти кажа, че пес неопасен
към тебе е тръгнал сега.

{Още»}

 
СРЕЩУ НОВА ГОДИНА

Петър Горянски
                            На майка ми
І.
Спуснете свойта стълба от коприна,
вий, спомени, останали назад.
През тази нощ аз искам да премина
към миналото. В оня чуден град

{Още»}

 
ИЗГАСНАЛОТО ОГЛЕДАЛО

Траян Тъмен
ИЗГАСНАЛОТО ОГЛЕДАЛО
Ще найда ли в скръбта си сила
за миг поне, единствен миг
отново да разтворя

{Още»}

 
ДЕВЕТ РАЗКАЗА

Мария Митева
Из „Снежният човек плаче” (1992)
СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК ПЛАЧЕ
Тя заяви, че по-скоро ще увисне на въжето, отколкото да стори някому зло, каквото и да й се случи. Животът така я опуха, че на двадесет и седем години побеля и под мишницата. Не беше хубава и той не я забеляза, но понеже беше умна, го подразни.

{Още»}

 
ПOET

Елена Диварова
ПOET
Дълбаеш кладенец -
глътка светлина
за живите, които -

{Още»}

 
КОЛЕДНИ РАДОСТИ

Генадий Велчев
Приятелю, днес е 18 декември 2013 година. Краят на годината. Малката ми радост, да ги видя в сайта ми тия първи три неща от книгата, която пиша, отшумя.

{Още»}

 
НОВИ ЕПИГРАМИ ОТ АЛЕКСАНДЪР ЙОТОВ

Никола Иванов
В последно време Александър Йотов като че ли поизостави хумористичния разказ и фейлетона за сметка на епиграмата. Сигурно твори и в жанра на късите белетристични хумористични и сатирични жанрове, но се е концентрирал върху епиграмата.

{Още»}

 
ЕСЕННИ НАПЕВИ

Драгни Драгнев
ДЕНЯТ
В черупката на тоя ден живея още.
Помилва ме по изгрев, даде ми да пия
от слънчевото мляко, издоено снощи -
и пих, додето чух по пладне олелия…

{Още»}

 
ДЕН ПОБЕДЕН

Владимир Харитонов
превод: Красимир Георгиев
ДЕН ПОБЕДЕН
Ден победен, как далечен бе от нас,
сякаш въгленче сред гаснещата паст…
Бяха километри, обгорели в прах -
Този ден ний приближавахме без страх.

{Още»}

 
КОНАРМЕЙСКА ПЕСЕН

Алексей Сурков
превод: Иван Николов
КОНАРМЕЙСКА ПЕСЕН
По военни маршрути
през виелици люти
осемнайста година вървя.

{Още»}

 
ПРЕХВРЪКНА ДЪЖД

Владимир Набоков
превод: Владимир Стоянов
ПРЕХВРЪКНА ДЪЖД
Прехвръкна дъжд, изтече на шега.
Вървя по румена пътека.
Авлиги пеят, рябините в цвят,
а обички от капки по върбите светят.

{Още»}

 
ВСЛУШАЙ СЕ…

Томас Бернхард
превод: Кръстьо Станишев
***
Вслушай се, страхове веят
сред вятъра,
очите на много деца

{Още»}

 
ЖЕЛАНИЕ

Федерико Гарсия Лорка
превод: Николай Тодоров
ЖЕЛАНИЕ
Само сърцето ти топло
и нищо друго.

{Още»}

 
СОНЕТ

Конрадо Нале Роксло
превод: Александър Муратов
                                На Лорка
Простряна божата висока кула,
кваса небесен от барута изгорен,
реката в слънце и лаванда спряна
на твойта рана е под моста тя окървавен.

{Още»}

 
ИЗ „В СЕДЕМ АНГЕЛИТЕ СЛИЗАТ” (2008)

Ана Боянова
СЪН
На двора старото корито…
И баба с чайник овехтял
полива тялото ми ­ скрито
в сапунения бял воал.

{Още»}

 
ИЗ „МОЛИТВЕНИК” (2000)

Ана Боянова
МОЛИТВА ЗА НЕМОЛИТВАТА
Няма да те моля
за друго, Господи -
ще тръгна по въжето,

{Още»}

 
ТРЕВОЖЕН АНТРАКТ

Филип Марински
Много ли са, малко ли са - не съм мислил. Аз ги изтъркалях всичките върху напомпана гума. Чувал съм една такава: зиме - фурнаджия, лете - шофьор.

{Още»}

 
ХРАМЪТ

Марко Марков
ХРАМЪТ
Тъй тъжни са очите на светците,
сред тях Исус Христос е безутешен.

{Още»}

 
БОЙКОТ НА ТРЮФЕЛИТЕ

Анита Коларова
БОЙКОТ НА ТРЮФЕЛИТЕ
Диамантният деликатес,
по-желан от невинни девици,
с пищна гръд, с кадифени къдрици,
е въпрос на доволство и чест.

{Още»}

 
КЪМ РОДИНАТА

Недялко Чалъков
КЪМ РОДИНАТА
За теб какво съм аз, Родино?
Ветрец задухал над полето днес
или пък път, по който рано мина
на младостта ми волния експрес.

{Още»}

 
КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА!?

Панчо Недев
Дяволите ме хващат, когато чуя някой гръмогласно да пита в радио-телевизионния ефир и от трибуната на Народното събрание: „Къде е държавата?” Защото крещят и питат тъкмо т е з и, които най-добре знаят къде е държавата и какво направиха с нея!

{Още»}

 
КОРИДА МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

Кристиан Ковачев
Нощ, море от светлина светлува в мрака,
и пориви на шепнещи криле
милуват полузрака,
и песни пеят над заспалото море.

{Още»}

 
ЧИЛИ

Фикри Шукриев
ЧИЛИ
Знам -
неизбродни километри ни делят.
Ала съдбата ти отдавна ми е близка.

{Още»}

 
ЧИЛИ

Пейтер Сабо Сентмихай
превод: Димо Боляров
Какво си ти, земя далечна, само име
на другата страна на земното кълбо.
Една о друга усмиряват се вълните,
не стига тук гласът на бурния прибой.

{Още»}

 
ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Eлена Шустрякова
превод: Красимира Василева
ПОДОБИЕ БОЖИЕ
Да ни припомнят често се нуждаем,
че ние сме подобието Божие.
В сърцето си това да осъзнаем
със същността си, с разума и с кожата.

{Още»}

 
ИЗ „КНИГА НА ПРИКАЗКИТЕ” (1905)

Фьодор Сологуб
превод: Наталия Недялкова
БУЧКА ЗАХАР
Живеела едно време една стопанка. Тя имала малко ключе за шкафче. В шкафчето стояла малка кутийка.

{Още»}

 
НЕ СА СЪЛЗИ – РОСА Е САМО…

Фьодор Сологуб
превод: Татяна Любенова
***
Не са сълзи - роса е само, само дъжд.
Не е и размисъл - а сенки от гората,
и радост не е - а блестящ и ярък змей -
само да плачеш и се смееш ти умей!

{Още»}

 
ХЪЛМОВЕ

Георги-Асен Дзивгов

ХЪЛМОВЕ
Нощта гореше като син пожар,
и музиката свиреше, и ние
сред пръснатите хълмове се криехме
със пътищата, тръгнали пред нас.

{Още»}

 
АКВАРЕЛ

Николай Дончев
АКВАРЕЛ
Старите салкъми нацъфтяха -
и със песен жълтите пчели
оживиха бедната ни стряха.

{Още»}

 
МЪРТВА ВОДА

Фернан Грег
превод: Николай Дончев

Заглъхнал водоскока дреме там,
а ден и нощ - душа неутешима -
той стенеше преди. Сега е ням -
във тая нощ на скръб неотразима.

{Още»}

 
ГРАДИНА НА ЛАСКИТЕ

Франц Тусен
превод: Емануил Попдимитров

Из „Градина на ласките” (1921)
Арабски мотиви
МИРАЖ
Аз бях заспал и сънувах сън. Сънувах, водех безкраен керван в пустинята. И че един невероятен мираж изплува пред очите ми.

{Още»}

 
ДО СЕДМОТО НЕБЕ

Владимир Стоянов
ДО СЕДМОТО НЕБЕ
Ври още Вавилон, разпънал в нас човека -
пред къщата на Лот тълпата все расте
и мисълта прохожда виновно и полека:
„Защо човек се ражда без глас и без лице?

{Още»}

 
ТЕЛЕГРАМА

Марин Ботунски
Два дни има до премиерата. Старият артист Иван Петричев седи в голямата и шумна зала на окръжната станция и пише кратки телеграми до роднини и приятели. „Каня всички, които обичам и уважавам”, казва Иван Петричев и пак преглежда написаните телеграми… Уж е готов, а не става.

{Още»}

 
ЖИВОТ В ПРИКАЗКИ

Румяна Манева
В последно време в мислите ми нахлуват образи на приказни герои, които в детството вълнуват всеки от нас, а в зрелостта се убеждаваме, че те са проявление на народната мъдрост.

{Още»}

 
АЛЕГОРИЯ

Йордан Стратиев
Стихове от сп. „Българан”
АЛЕГОРИЯ
Зряла круша пълни клони низко свежда,
а под нея морен пътник отпочива…
Друм извива… Жаден момък плод поглежда

{Още»}

 
ВЪЗДУХЪТ НА ПОЕЗИЯТА

Евгения Шарова
превод: Татяна Любенова
ВЪЗДУХЪТ НА ПОЕЗИЯТА
В прохлада нощна, в шепот на листа,
внимавайки за своите движения,
сред моята есенинска Москва
надежда търся, щастие, вдъхновение.

{Още»}

 
ХИТЛЕР И СТАЛИН

Алексей Голенков
превод: Литературен свят
За характера на войните и средствата за постигане на победата
ХИТЛЕР:
«Трябва с всички средства да успеем светът да бъде завоюван от немците. Ние трябва да изтласкаме и да изтребим славянските народи - руснаци, поляци, чехи, словаци, българи, украинци и белоруси».

{Още»}

 
ТРОЛЕЯТ

Виктор Цой
превод: Красимир Георгиев
ТРОЛЕЯТ
Мойто място е вляво, седя си аз там
и защо е студено в тролея, не знам;
не познавам съседа, дълго кисне до мен.
И потъваме, всеки към брод устремен.

{Още»}

 
КАК ДА ЖИВЕЯ БЕЗ ТЕБ АЗ

Николай Асеев
превод: Красимир Георгиев
КАК ДА ЖИВЕЯ БЕЗ ТЕБ АЗ
Как да живея без теб аз!
В дъжд съм без теб като сух цвят,
пек ли е, зъзна без теб в мраз.
Пустош без теб е Москва - ад.

{Още»}

 
ПРОМЕНЯ СЕ ВСИЧКО В ЖИВОТА НИ ОЩЕ – О, ДА

Георгий Адамович
превод: Красимир Георгиев
ПРОМЕНЯ СЕ ВСИЧКО В ЖИВОТА НИ ОЩЕ - О, ДА
Променя се всичко в живота ни още - о, да!
Спокойни, забравяме своята минала тайна.
Предчувствия идват, но чакаш. Не знаеш кога.
Навън ли, в дома ли, на гости, на спирка трамвайна.

{Още»}

 
НО НИЕ С ТЕБ ТОГАВА ЩЕ СМЕ ПЕПЕЛ

Елка Приморска
НО НИЕ С ТЕБ ТОГАВА ЩЕ СМЕ ПЕПЕЛ
Ще дойдат по-различни времена.
Внезапно ще прогледнат всички слепи,
бащите ще се върнат от война,
ще бди сред простосмъртните Асклепий,

{Още»}

 
ПОЕТИТЕ ИЗКУПВАТ ГРЕХОВЕТЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО

Елена Алекова
Думи за Димчо Дебелянов
Димчо Дебелянов. В съдбата му, обвеяна с трагизъм и светлина, се отразява мъченическата съдба на големите български поети, на големите поети на света. Да живеят сред хора, които не ги разбират, не ги приемат, не ги искат, завистливи и злонамерени.

{Още»}

 
МАЙКИТЕ БЕЗ ДЕЦА

Милена Обретенова
Всички майки си приличат. Всеизвестна истина е - не „откривам Америка” след повече от 500 г. след Колумб.

{Още»}

 
ПИОНЕРСКАТА ХАРМОНИКА

Славимир Генчев
Американският студент Пат Рой пристигна отново в България в средата на март, за да събере още информация за поредния си курсов трактат.

{Още»}

 
КЕРВАНЪТ НА ЖАЖДАТА

Санаа Шаалан
превод: Хайри Хамдан
Слънцето остави следи по този керван, изтощен от тежкото пътуване и непоносимата жажда. Пътешествениците в кервана, обгърнати от пустинята, се въоръжиха с изкусните и безкрайни разкази за пясъците - злобни, мрачни разкази, увити с черни наметала, придобили вида на техния гняв, омраза и съмнения.

{Още»}

 
ЖАЖДА

Христо Огнянов
ЖАЖДА
Уморен от мисъл и тревога,
аз жадувам сенокосна мирис,
след коситба тежка сам край огъня
с устни песен весела засвирил.

{Още»}

 
БОКАЛ ВИНО

Владимир Мусаков
Веднъж на бал, изморен и едва дишащ, в една от залите аз жадно посегнах да изпия бокал вино. Жената, която седеше до мен и която винаги и навсякъде бе с мен, прихлупи бокала с ръце.

{Още»}

 
БЕЗ ЗЛОБА

Пол Елюар
превод: Иван Бориславов
БЕЗ ЗЛОБА
Сълзи във очите и мъка във сърцето,
безсмислена мъка и сълзи безцветни.
Той нищо не иска, за нищо не пита,
в затвора е тъжен, свободен е тъжен.

{Още»}

 
УТРО В РЪЖТА

Матс Траат
превод: Здравко Кисьов
УТРО В РЪЖТА
Могъщата и неспокойна душа на земята
дълго блужда в каменистата почва.

{Още»}

 
ПОГРЕШНА СЯНКА

Христо Петрески
превод от македонски: Ваня Ангелова
ПОГРЕШНА СЯНКА
Бягай по-надалеч от сянката на друг завинаги!
За зaвет тя не може да ти служи.
Бягай по-надалеч, дори нозете да не те държат!

{Още»}

 
ДУШАТА МИ Е ШИРНА СТЕП…

Олег Демченко
превод: Дафинка Станева
***
Душата ми е ширна степ.
Тя няма край, нито начало.
Акорд за песен в мен расте
за нещо родно и печално.

{Още»}

 
ТЯ Е ДРЪЗКА И НЕЖНА…

Алексей Аргунов
превод: Георги Ангелов
***
Тя е дръзка и нежна,
каквито често са
момичетата на 18.

{Още»}

 
РОДИНА

Любен Любенов
РОДИНА
Макар че ти отдавна друга стана,
макар че аз изминах път голям,
завинаги у мене си остана,
каквато от детинството те знам:

{Още»}

 
БАРО ТЪРСИ НЕЩО…

Красимир Бачков
Голямата вода заля държавата, също като корупцията, беззаконието и онзи първичен страх, който се таи у всеки низш организъм, при среща с необясними неща. Беше година на повсеместни преливания от реки, канали, язовири и всякакви водосборни съоръжения.

{Още»}

 
ЕНЬОВДЕНСКИ ТРИПТИХ

Мая Ценова
ЕНЬОВДЕНСКИ ТРИПТИХ
І - ПРЕДВЕСТИЕ
Кос поглед
коси ливада
от зрели злакове.

{Още»}

 
MEMENTO

Наталия Недялкова
MEMENTO
На дългата опашка наредени
за земните и преходни блага,
регалии и прочие отличия
на светската и мирска суета,

{Още»}

 
ДО ВСИЧКИ ВЪН ОТ ГАЗА…

Халед Джумаа
превод: Мая Ценова

ДО ВСИЧКИ ВЪН ОТ ГАЗА - ПРОСТО ДРЕБОЛИИ ЗА МАЛКО РАЗМИСЪЛ
Направо, без встъпление:
Първа дреболия:
Представи си, че си на петдесет и пет години и откакто си бил на двайсет и две (възрастта, на която би трябвало да си завършил университет),

{Още»}

 
МОЖЕ БИ

Екатерина Ненчева

МОЖЕ БИ
Замрелите в тъга струни
на моето сърце
меланхолно, -
докосна леко ти с ръце -

{Още»}

 
ПРИ МОИТЕ РОДИТЕЛИ

Виктор Петров
превод: Златан Данев
ПРИ МОИТЕ РОДИТЕЛИ
Пак се връщам във мойта обител,
в бащин дом, в моя северен край.
По челата на мойте родители
възрастта коловози чертай.

{Още»}

 
БАЛАДА ЗА ДВАМА

Олег Левитан
превод: Тихомир Йорданов
Все с нейното здраве се случват такива!
Ту гръб заболи я, сърцето, ту - поза.
Ей на - и простуда! Съвсем я не бива.
Сега пък е мрачна, отново хондроза!

{Още»}

 
СВЕТЪТ – НОЕМВРИ 2014 г.

Веселин Стоянов
Първата световна война роди Организацията на народите (ОН), едно недоносче, което закономерно си отиде от този свят. Втората световна война ни дари с Организацията на обединените народи (ООН), и за да бъдат народите още по-обединени, създадоха допълнително и Европейския съюз (ЕС) и НАТО, под ръководството на новия световен лидер.

{Още»}

 
КУРАЖ И СИЛА ЗА ЖИВОТ, ЗА БЪДЕЩЕ

Драгни Драгнев
Река Дунав е по-стара от света, изригва от сърцето на Европа и блести като сабя на гръдта й, разделя народи, държави, земя и небе - само птиците над нея летят свободно.

{Още»}

 
НАВИКЪТ НА ЖЕЛЕЗНИЧАРЯ

Панчо Панчев
- Днеска е понеделник! - каза си още щом се събуди Бате Ицо и се помъчи да си спомни какво е планирал да свърши този ден.

{Още»}

 
ЮЛИ

Йордан Пеев
ЮЛИ
… В окапалите залези на дюлите
очите ти са спомени за юли,
където топлите бедра на дюните
под пясъчни воали са се скрили…

{Още»}

 
„ТИГЪР ПОД ДЪЖДА” ОТ ТОДОР НИКОЛОВ

Ирена Панкева

Тигър под дъжда? Ако съществено беше обстоятелственото пояснение, изразът не би бил никак странен. Дъжд може да вали навсякъде, а у нас напоследък като че ли небето се е продънило - същински Ноев потоп! Дъжд, дъжд, дъжд и никакъв тигър! Из нашите балкански ширини и умерени ландшафти лъвове са се въдили, не и тигри!

{Още»}

 
СЕДМИЦА НА КНИГАТА И ЧИТАТЕЛЯ

Димитър Симидов
Приказка за деца и възрастни
Било в началото на месец март…
Решила родната ни книга да празнува -
и също като император Бонапарт,
света с един замах да завоюва;

{Още»}

 
СПОДЕЛЕНО ВЪЛНЕНИЕ

Кръстина Христова
Една изящна книга с вълнение привлече вниманието ми: „Асен Златаров - 130 години от рождението му”. На корицата - портретът му, като олтар на българската духовност ни кани да я отворим.

{Още»}

 
УБИЙТЕ И МЕНЕ!

Димитър Гундов
Асен Златаров - умът и сърцето - угасна. Няма го поета на науката, смелия изобличител, защитника на слабите.

{Още»}

 
НИ ДЕН, НИ НОЩ МИР ЗА ДУШАТА НЯМА…

Христо Борина

***
Ни ден, ни нощ мир за душата няма.
Едно съмнение безспир ме дебне,
ръка желязна стиска с люта ярост
сърцето и задъхан глас ми шепне:

{Още»}

 
ЧУДЕСАТА НА АРЦАХ

Ваня Ангелова
По покана на моя скъп приятел - ректора на Арцахския университет „Григор Нарекаци” и председателя на Съюза на писателите на Нагорно-Карабахската Република - поета Вардан Хакобян - бях в един от най-красивите градове в света - в Степанакерт - от 19 до 23 октомври 2014 г., където се проведе Вторият международен симпозиум на поезията.

{Още»}

 
АЗ ВИ ЧУВАМ, ГОВОРЕТЕ

Владимир Костров
превод: Борис Борисов
***
Славей цяла нощ будува,
дъжд по покривите шета,
говорете, аз ви чувам,
аз ви чувам, говорете.

{Още»}

 
БОЖЕ МОЙ, СМИЛИ СЕ НАД МЕНЕ!…

Халина Пошвятовска
превод: Лъчезар Селяшки
***
Боже мой, смили се над мене!
Защо ме създаде с участ, различна
от тази на твърдите камъни?

{Още»}

 
СЪБУДИ МЕ ВНИМАТЕЛНО…

Казимеж Бурнат
превод: Ваня Ангелова
***
Събуди ме
внимателно ще събера утринната влага
ще отшумят упоритите ветрове
лишените от мълнии облаци
ще отворят зениците на света

{Още»}

 
АРХИТЕКТЪТ НА РИЦАРСКИ КУЛИ

125 години от рождението на Христо Ясенов
Анита Коларова

В чудно красивото подбалканско градче Етрополе е роден един от най-прекрасните поети на България Христо Туджаров, по-известен като Ясенов. Отида ли там, очите ми събират онези ширнали се ливади, по които пасат я някое стадо овце и кози, я изящни и волни жребци - покрай р. Малък Искър.

{Още»}

 
ОБИСК У ПОЕТА

Крум Кюлявков
              На Христо Ясенов

Още е рано - пет часа сутринта.
Поетът е в прекрасно настроение: сънува, че закусва в сладкарница „Охрид” парче бюрек с чаша топло мляко. Бюрекът се не свършва, млякото - също; на дъното все остава една последна глътка - най-сладката…

{Още»}

 
НЕОБЯСНИМО МИ Е

Александър Балабанов

Христо Ясенов е добър поет и още по-добър човек. Колкото го познавам, не съм го виждал да върши друга работа, освен да помага от сърце на всички страждущи, от която и да са партия и с каквито и да са убеждения. И при това, той сам се нуждае най-много от помощ, здравето му е [...]

{Още»}

 
ПРОТЕСТ

На 20 март бе арестуван от органите на Обществената безопасност поета Хр. Ясенов и след два дни интерниран неизвестно къде. Говори се, че е отведен към Горна Джумая.
До сега никой от съответните представители на властта не даде обяснение за посегателството върху личната свобода на един поет, който не е никакъв политически деец.

{Още»}

 
ИЗБРАНИК ОТ ДЪРЖАВАТА НА ДУХА

Слово за „Събрано” (том 1 и 2) на Валентин Караманчев
Елена Алекова
„Предоставям на читателите „Черешова задушница” - досие за много хора, най-вече - житие и страдания на една жена - за някои Светецова, за други Хвойнева, а по приляга великомъченица Стоица от село Мърва.”

{Още»}

 
ПРИВЕЧЕР ПЕЧАЛНА ПРИМРЕЖИ…

Димитър Христодоров
***
Привечер печална примрежи
на морния ден очите…
Какви ли не странни копнежи
притваря нощта в душите!…

{Още»}

 
ДНЕС ГОСПОД СЕ СЪБУДИ РАНО

Ирина Самарина
превод: Красимира Василева
Из стихосбирката „Лабиринт” (2013)
ДНЕС ГОСПОД СЕ СЪБУДИ РАНО
Днес Господ се събуди рано,
оплаквания и молби прочете
и всекиму със свойта кана
желаното наля в сърцето.

{Още»}

 
КАКВО Е, ДРУЖЕ, РАНИНА?

Алексей Решетов
превод: Марко Марков
***
Какво е, друже, ранина?
Не си ли ставал рано -
прозорците без светлина
блещукат някак странно,

{Още»}

 
БЪДЕЩЕ

Ганга Прасад Вимал
превод: Маргарита Дограмаджан и Марко Марков
БЪДЕЩЕ
Бъдещето е затворено в кръглата кутия,
с която децата играят.
Голяма възможност
лежи в огромната твърд.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Бхауни Мишра
превод: Маргарита Дограмаджан и Марко Марков
1. ТЯЛО
Тялото ми разтроши камъка.
И изкопа широки полета.
И те прегърна.
Горд съм със своето тяло.
Всеки мой миг е изпълнен с радост.

{Още»}

 
ТЕЛЕКС

Андерсон Брага Орта
превод: Румен Стоянов
Поезията е извора, в който засилваме жаждата.
Поезията е храната, която предотвратява пресищането.
Поезията е трънът, който ни пази от цветето.

{Още»}

 
НАЙ-НАКРАЯ

Таньо Клисуров
НАЙ-НАКРАЯ
Не съм апостол. Никакво въстание
не съм подготвял с разбунтувана душа.
Обичах всички - звани и незвани.
И не допусках, че понякога греша.

{Още»}

 
МИСТЕРИЯ

Георги Тончев
МИСТЕРИЯ
Живяха дълго, без да се целунат.
Въртяха се във кръг без център.
Потънаха в бездънното подлуние,
възневидели звездната си лента.

{Още»}

 
СЛАВА

Янаки Петров
СЛАВА
По тая пуста слава падаме си всички.
Но Херострат е просто болен на такава тема.
Как тъй безследно, толкова мърцина
животът му безимен ще отмине?

{Още»}

 
НЕБЕТО, МОРЕТО, СЪРЦЕТО - ТРИ БЕЗДНИ, ТРИ СВЯТА БЕЗКРАЙНИ!

Никола Инджов
На 4 декември 2014 г. в Бургас се състоя традиционното обсъждане на литературната продукция за 2014 година на писатели от региона. Рецензентски доклади изнесоха Никола Инджов - за поезията, и Младен Влашки - за прозата.

{Още»}

 
ВАПЦАРОВ

Диана Атанасова
Не тръгна добре този ден. Сутринта изпусна автобуса, на няколко крачки от нея потегли. Закъсня, разбира се.

{Още»}

 
ЕЛЕГИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Людмила Исаева
                 На Станка Пенчева
… А казват, че от обич се умира!
От тази истинска любов неповторима,
дошла като повеля на съдбата
да бъде благослов или разпятие.

{Още»}

 
БАЛАДА ЗА ЕДНА МАЙКА

Николай Стайков
Снощи без звезди се мръкна;
буен вихър дигна вой;
и проливен, лих порой
есенната шума смъкна.

{Още»}

 
НЕИЗВЕСТНИ МИГОВЕ ОТ ЖИВОТА НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Иван Д. Христов

Днес малко хора знаят, че село Белащица, Пловдивско, и красивите му околности са вдъхновявали големия български поет и са дали творчески подтик на част от поетичното му творчество.

{Още»}

 
АКВАРЕЛ

Константин Щъркелов
Големият смърч беше повален и цялото му тяло бе разделено на три трупа. Клоните му бяха събрани на клада. Из тях пърхаха малки пъстри птичета, като че играеха на криеница.

{Още»}

 
ТРИ ОКТАВИ

Нил Гилевич
превод: Найден Вълчев
***
Днес гроба им братски трева обкръжи.
Деца на войната, все мои връстници,
спят в него, а в моите мокри ресници
пчелинът на нашето детство жужи.

{Още»}

 
АРОМАТ НА ЧЕРЕШИ…

Светлана Наумова
превод: Татяна Любенова
***
Аромат на череши, божествен,
срамежливост, наивност в цвета.
Позабравям предишните грешки
и отново се влюбвам в мечта.

{Още»}

 
РАСТЕНИЯТА НЕ ЗНАЯТ ЗА СМЪРТТА…

Людмила Волошина
превод: Георги Ангелов
***
Растенията не знаят
за смъртта
животните не знаят

{Още»}

 
НА РАЗСЪМВАНЕ…

Михаил Светлов
превод: Първан Стефанов
***
На разсъмване ми е трудно
да се върна на тоя свят…
Как е хубаво, че се трудят
хора, дето ме имат за брат.

{Още»}

 
БЪЛГАРИЯ – НОЕМВРИ 2014 г.

Веселин Стоянов
В навечерието на парламентарните избори 2014 Бойко Борисов заяви категорично, че ако не получи нужното мнозинство (121 депутати - б.м.), ще откаже съставянето на правителство и ще мине в опозиция.

{Още»}

 
РЪЧЕНИЦА

Воймир Асенов
РЪЧЕНИЦА
Вятър ли е, или младост,
та се мята лудо в мене?
Дрян се листи. Цвят изпада.

{Още»}

 
РЕПЕЯ

Мими Михайлова
Дядо Иван се суетеше между каруцата и плевнята. Поглеждаше с око, като да премери, пак се връщаше и си мърмореше:
- Жив и здрав да е кметът! Е, т’ва е човек!
Тильо Дечев беше управник на място.

{Още»}

 
ХАЙКУ

Ангел Горанов
***
Кокиче отрони сълзица
и стопли земята.
Капчица пролет.

{Още»}

 
СЛЕПЕЦ

Иван Митев
Тълпата го отминаваше, както реката заобикаля камък - разделяше се на две, за а се слее след него, все едно, че го е нямало. А той пристъпваше бавно, спираше от време на време и питаше високо:
- Някой да пътува за Карамфилово? Някой да пътува?

{Още»}

 
ДИСЕКЦИЯ НА БИТИЕ И НРАВИ

Банко П. Банков

Талантливата поетеса, авторка на историческа, съвременна и научнофантастична проза, на сентенции и белетристика за деца, Павлина Павлова ни изненадва отново и категорично. Последната й книга „Убийство с цвете” очертава нейна собствена причудлива територия в съвременната ни белетристика.

{Още»}

 
БЕКИ ШАРП

Михаил Урнов
превод: Стефка Тотева
откъси от „Уилям Текери“
*
Битът, нравите, изобразени в „Панаир на суетата” с всички подробности, средата, представена от много лица - от титулованата и финансово обезпечена аристокрация, всичко това е посредственост, с каквото и самомнение, с каквато и помпозност тя да се представя.

{Още»}

 
ТЕКЕРИ – ХУМАНИСТ И САТИРИК

Валентина Ивашова
превод: Литературен свят
(откъси)
Главната мисъл на Текери, в основата на всички образи от книгата му, както и на композицията й - е властта на парите в общество, където е победила буржоазията, глуха към всичко, освен към печалбата, заразявайки с егоизма и користолюбието си и онези аристократи, на които се стремяла да подражава в маниерите, поведението, [...]

{Още»}

 
ТЕКЕРИ И БЕКИ ШАРП В ПАНАИРА НА СУЕТАТА

Пламен Тотев
Мерило за гения на Текери (1) е Дикенс. Повече от век след смъртта и на двамата продължават споровете между привържениците им литературоведи и читатели.

{Още»}

 
НА МАЙКА МИ

Антонио Валиченти
превод: Георги Ангелов
Учих се със сълзите
на майка ми и с кокоши яйца
вечер край огнището,

{Още»}

 
ДОБРИТЕ ОБНОСКИ

Вашингтон Делгадо
превод: Стоян Бакърджиев
Опасно е да се пътува
с едно едничко име на устата.

{Още»}

 
СМЯНА НА КАРАУЛА

Петко Каневски
Из „Опасно честно” (2014)
СМЯНА НА КАРАУЛА
Зима. Януари. Ритуал.
София. „Дондуков”. Нов президент.
България гледа Първи канал -
сякаш Исус идва в този момент.

{Още»}

 
СУХОВЕЙ

Йордан Кушев
СУХОВЕЙ
Пещ гореща.
Жари суховея…
Дъх задъхан.

{Още»}

 
ИСТИНСКАТА ЕВРОПА ДНЕС - ТОВА Е РУСИЯ

Николай Стариков
превод: Румен Воденичаров
В нашата история това вече бе ставало. На времето Руската земя прие византийската култура, прие Вярата. И направи всичко това свое. След което изворът, който даде на Русия - Рус идеали и нови ориентири, пресъхна във вихъра на геополитическите бури.

{Още»}

 
ПЕТ ВЕКА

Александър Геров

ПЕТ ВЕКА
           „Съньо льо, съньо, ти мой душманино”
                                         народна песен
Цяла нощ плаках мъчително по този петвековен
мъчителен сън на народа.

{Още»}

 
КРИТИЧЕСКА

Станко Гугуланов
КРИТИЧЕСКА
Можеш и да нямаш собствен лик,
искаш ли да минеш за критик,
знаеш простия секрет:
хвали управителния съвет.

{Още»}

 
МОЯТА ДУША

Сергей Румянцев
МОЯТА ДУША
Душата ми, сиротна като скръбна чайка,
коя лети над океанските вълни -
душата ми сираче е без дом, без майка,
навикнало с тегла, със бури и беди!…

{Още»}

 
СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ

Константин Петканов
За Сергей Румянцев на прилягат неговите собствени слова: „Поетът - истински свободен - е смел, безстрашен и правдив.” И наистина неговите стихове го характеризират като смел син на селото.

{Още»}

 
ПО БОТЙОВ

Никола Гинев
ФИЛАНТРОП
Филантроп е - по грош дава
на просяци по сокаци
и почтено, харно стриже
той работните бедняци.

{Още»}

 
ДАСКАЛСКА НЕСРЕТА

Никола Зидаров
- Уж все стискам и не пия
и в три годин костюм шия
(сал на мен и на жената,
а вехтите за децата),
все не стига и не стига!

{Още»}

 
ПОВЕСТ ЗА ЖИВОТА

Людмила Волошина
превод: Татяна Любенова
ПОВЕСТ ЗА ЖИВОТА
…Обичаше го.
Затова и не се омъжи,
когато той си избра друга,
затова и реши да отгледа децата му,

{Още»}

 
КЛАСИКА

Найден Вълчев
КЛАСИКА
Това уж имало го само
във ослепителния мрамор
на скулптурите: голо рамо,
изящна гръд
и лък на древен трак - бедро.

{Още»}

 
С БЛАГОСТ И КАМШИЧНА ОСТРОТА

Милка Пиналска

Нагласата, че едно начало, среща, запознанство, дори и само любопитство в света на думите е в някаква степен задължително умозрително и отстранено в полезна за възприемането ми доза, не се оправда, когато разгърнах суровия вариант на настоящата книга.

{Още»}

 
ПИСМО ДО ПРИЯТЕЛЯ-ПИСАТЕЛ БЕЛЕНСКИ

Мюмюн Тахир
Драги Бойко,
Книгата ти „Веда за Орфей” не се чете на един дъх. Впрочем нито една хубава, професионално написана книга, каквато безспорно е твоята, не би трябвало да се чете на един дъх.

{Още»}

 
АЛЕКСЕЙ БЕЛМАСОВ - СЕКУНДА ДО БЪДЕЩЕТО

СЕКУНДА ДО БЪДЕЩЕТО
Алексей Белмасов
електронна книга
подбор и превод: Георги Ангелов

{Още»}