Българска литература

ЛЕЖИ СРЕД ЖИТАТА

Микола Сурначов
превод: Найден Вълчев
Жита изпотъпкани
и възнак сред зноя
той, който не ще
завърне от боя.

{Още»}

 
МОЛИ СЕ, МАЙКО

Францишак Багушевич
превод: Найден Вълчев
МОЛИ СЕ, МАЙКО
Моли се ти, майко, на Бога
докрай да не стана аз пан:

{Още»}

 
ПОЕТИ ОТ АНДАЛУСИЯ

превод: Григор Ленков

АЛ МУТАМИД

ПОСЛАНИЕ ДО ИТИМАД
В раздяла аз пак те виждам - има сърцето очи.
Вечно - като тъгата моя - бъди щастлива!

{Още»}

 
AХМАД МАХДУМ БИН НОСИР ДОНИШ – „РЕДКИ ПРОИЗШЕСТВИЯ”

Алексей Мусорин
превод: Литературен свят
Един от най-големите таджикски писатели през XIX век, общественият деец и просветител Ахмад Махдум бин Носир Дониш (1827-1897) по прозвище Кала - «Умният», е роден в Бухара в семейството на беден молла.

{Още»}

 
ДУНАВ

Марина Матеева
ДУНАВ
Пред мен минава вечната река.
Като безкрайна тайна отминава.
Не помни откога тече така -
понесла в себе си и стон, и слава.

{Още»}

 
ТРЕВА

Димитър Златев
        В Ереван на мемориала на жертвите на геноцида
        през 1915 г. се извисява обелиск под формата
        на два стръка трева.

{Още»}

 
ТУК КОЙ НЕ ПОРУГА ОЛТАРА

Анита Коларова
(Размисли за едно интервю на Стефан Цанев пред skandalno.net относно „Български хроники”, том 4)
Отцеругателите хранеха мечти да заменят азбуката ни с латиница, измислиха
новия прочит на историята и литературата ни. Нямало е робство, Батак и Перущица, насила потурчени млади жени…

{Още»}

 
„ИСТИНАТА Е СЛЕДА ОТ ПЕПЕЛ…”

Георги Н. Николов
Гражданският преход у нас, след десетилетия експерименти и демагогия, застина в морна гротеска. Преситено от лозунги и неясни приоритети, обществото иска от своите водачи единствено гаранции за социален мир. Не ги получава.

{Още»}

 
ИЗЧЕРПВАНЕТО НА АНТИСЪВЕТИЗМА

Александър Молотков
превод: Стефка Тотева
Изострянето на православните дискусии за „отношението към съветското минало” през двадесетата година на „постсъветизма” само по себе си е учудващо и симптоматично. Изглежда е дошло време да се замислим за Съветската епоха по-принципно - не в духа на дисидентския популизъм на либералната революция, а от позицията на реалната отговорност пред националната история.

{Още»}

 
ЖЕЛАНИЕ

Василий Жуковски
превод: Димитър Горсов
ЖЕЛАНИЕ
                   Романс
Озари се, степ унила,
разпръсни се, сдиплен мрак!

{Още»}

 
НОЩ

Василий Жуковски
превод: Ана Александрова
НОЩ
И пак умореният ден
в червени води се оглежда,
и тъмен лазурът се свежда
на сянка в света свечерен.

{Още»}

 
ЖУКОВСКИ

Юлий Айхенвалд
превод: Татяна Любенова
Най-тихият поет на руската литература, благодушен и кротък, Жуковски - е представител на всякакви признания и покорности.
14-годишно момче, той вече пише оди - за император Павел. Във висша степен е ценно това, че на земята венец на неговото утвърждаване става човекът - “най-святото звание”; наставник на Александър ІІ, винаги - възхваляващ човека, [...]

{Още»}

 
АНКЕТА

Григоре Виеру
превод: Найден Вълчев
- Фамилия и име?
- Аз.
- Година на раждане?

{Още»}

 
ЛУТАНЕ

Драгутин Тадиянович
превод: Бленика
ЛУТАНЕ
Самотен се лутам по тъмните улици.
На всеки ъгъл лампа сияй.
Стотина ъгли - стотина лампи.
Но тебе те никъде няма… Теб те няма.

{Още»}

 
РЕЦЕПЦИЯТА НА ХРИСТО БОРИНА ЗА КНИЖНИТЕ ПОРЕДИЦИ В ПЕРИОДА 1908–1912

Румяна Пенчева
Българската литературна история е посветила много страници за живота и делото на поети, белетристи, критици, на изследването на литературни явления и процеси, на междуособни отношения и мистификации.

{Още»}

 
СИРОТНОСТ

Христо Борина
СИРОТНОСТ
Сиротност, сиротност от първия ден.
Ни близък, ни роден. Духът е ранен

{Още»}

 
КЪМ ЕВРОПА

Фридрих Дюренмат
превод: Кръстьо Станишев
КЪМ ЕВРОПА
Ти се мъкнеш с празни ръце
към винаги пурпурни хоризонти.
В отблясъка на твоите огнени страсти
твоето чело още веднъж се нажежава.

{Още»}

 
ПОЕТИЧЕСКИ АРИСТОКРАТИЗЪМ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЖЕНАТА

Анжела Димчева

Гален Ганев е поет, който умее да опитомява първичния чувствен поглед и да го подчинява на негласните поетически закони. Особено видимо е това в новата му стихосбирка „Красива и мистична” - една добре структурирана и организирана от вътрешна вълнообразна хармония книга.

{Още»}

 
ГЕОРГИЙ ПЕРМЯКОВ: «ПУ И ИСКАШЕ ДА ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ»

Разговора води Иля Сергеев
превод: Литературен свят

«Время Новостей» успя да открие Георгий Пермяков, преводача на последния китайски император Пу И, арестуван преди 60 г. от съветските военни след разгрома на японските войски, отбраняващи Манджурия.

{Още»}

 
ФРИДРИХ КРОЙЦВАЛД – „КАЛЕВИПОЕГ”

Алексей Мусорин
превод: Литературен свят
Националният епос на повечето народи се създава в дълбока древност. Така е било при гърците, така е било при германците, така е било при много народи на изтока. Но се случва и друго.

{Още»}

 
АНДРЕЙ ПУМПУРС

Андрей Упит
превод от руски: Стефка Тотева
Андрей Пумпурс, автор на епическата поема „Лачплечис” е роден в Латвия през 1841 г. в семейство на безимотен селянин от Лиелюмправска енория. Завършил енорийското училище, но тъй като нямал средства за по-нататъшно образование, бил принуден да работи в стопанството на баща си, да ходи ангария в имението на барона, докато [...]

{Още»}

 
ДВЕТЕ РОЗИ

Николай Гумильов
превод: Красимир Георгиев
ДВЕТЕ РОЗИ
Пред портите на рая - дивни
две рози с пищна красота,
но розата на страст е символ,
а земна рожба е страстта.

{Още»}

 
ЛЮБОВ ПРЕЗ ЮЛИ

Иван Лалич
превод: Иван Коларов
Разтвори тая вечер като плик, -
ръкопис, опръскан с кръв на птици,
разпокъсани от жарко пладне;

{Още»}

 
НЕДЕЙ ДА РАЗМИСЛЯШ ТАЙНО…

Даля Саукайтите
превод: Андрей Германов
***
Недей да размисляш тайно
добре ли е тъй, или не -
веднъж и аз най-случайно
изпуснах свойте коне.

{Още»}

 
ЯСУСИ ИНОУЕ – ЯПОНЕЦЪТ, ПИШЕЩ ЗА КИТАЙ

Евгений Кручина
превод oт руски: Литературен свят
предговор към „Лоулан и други новели” (2007)
Вероятно за пръв път нашият читател държи в ръцете си преведена от японски език книга с исторически повести и разкази, в която нито веднъж не се споменава Япония. Нещо повече, и сред героите на тези произведения няма нито един японец.

{Още»}

 
„ВЛАСТТА – ТОВА Е ЖЕРТВА”

Александър Репников
превод: Литературен свят
За съжаление, и досега за мнозина Константин Петрович Победоносцев е само “реакционер”, “монархист” и “мракобес”, който, по израза на Блок, “прострял крила на сова” над Русия. При това някак се забравя, че совата е и символ на мъдростта.

{Още»}

 
105 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИЗТЪКНАТИЯ РУСКИ ОБЩЕСТВЕНИК КОНСТАНТИН ПОБЕДОНОСЦЕВ

превод: Литературен свят
Съвременниците наричали младия Победоносцев (21 май/2 юни 1827 - 10/23 март 1907) «тих, скромен, благочестив, с разностранно образование и фин ум».

{Още»}

 
НЯМА ПО-ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ ОТ ДЛАНТА НА ЧОВЕКА…

Катя Шпур
превод: Марко Марков
***
Няма по-плодородна земя
от дланта на човека -
тя излъчва топлина
и тиха, ласкава светлина.

{Още»}

 
НЕ МОГА ДА СЕ ДОВЕРЯ НИКОМУ

Катя Шпур
превод: Иван Коларов
Върху чужда длан е сърцето ми.
Ден, който никога няма да се върне.
Всичко се свърши в началото.

{Още»}

 
СТАРИННА МОМИНСКА ПЕСЕН

Десанка Максимович
превод: Елисавета Багряна
СТАРИННА МОМИНСКА ПЕСЕН
Колкото са звездите на небето
и всичките да са мои очи,
не бих могла да му се нагледам.

{Още»}

 
И АКО…

Михай Еминеску
превод: Григор Ленков
И ако кленът зашуми
в стъклата ми стъмени
то значи, с теб не сме сами,
макар и разделени.

{Още»}

 
С НАЙ-ВЕРНИТЕ СЛОВА ЩЕ Я ПРОСЛАВЯ…

Гуидо Гуиницели
превод: Драгомир Петров
***
С най-верните слова ще я прославя,
с трендафила ще я сравня и с крема;
по-светла от зорница се вестява
и сред звезди небето я приема.

{Още»}

 
ИЗ „СОНЕТИ НА ЗАВРЪЩАНЕТО”

Гуидо Гоцано
превод от италиански: Милко Ралчев
***
И нека пръскат дъх на дюли остаряли
акациите, нека кротко да звъни
обедната, във многоцветни светлини!
И моят блян да види своето начало

{Още»}

 
АВГУСТ

Николай Майоров
превод: Христо Черняев
АВГУСТ
Обикнах аз най-плътните слова,
през август пеперудата на рамо,
в градината сънят на меката трева,
от мен косена под небе голямо.

{Още»}

 
ИЗ „РЕЧНИК НА ТЮРКСКИТЕ НАРЕЧИЯ”

Махмуд Кашкари
превод: Литературен свят
***
Дните бързат, изтощават силите на човека, лишават света от мъже… Така правят те, освен това участта на всички е еднаква.

{Още»}

 
ГОРА НА ЛЯТОТО

Станка Бонева
ГОРА НА ЛЯТОТО
Зелена ниша. Бели придихания
и няколко пътеки към небето
между дърветата, по дланите разстлани,
които можеха да приютят лицето ми.

{Още»}

 
ИЗ “ПОВЕЧЕ ЩЕ КАЖАТ ДЪЖДОВЕТЕ И ТРЕВИТЕ” (2000) –ІІ

Жеко Христов
БИОГРАФИЯ
Между звездите и тревите
дъждовно облаче бе ти -

{Още»}

 
КОТВАТА – СИМВОЛ НА НАДЕЖДАТА

Георги Михалков
Младежите от квартала се събираха всяка вечер към шест в кафене “Лазур”, което беше на двайсетина метра от входа на морската градина. Насядали на една от по-големите маси, те пиеха бира, разговаряха, а често шумно се смееха и шегуваха.

{Още»}

 
ЛИ БО

Николай Конрад
превод: Татяна Любенова
…Ние знаем, че понякога в историята се случва така, че новото се появява пред хората в образа на старото. Така е било и в историята на Италия при прехода към епохата, получила името Ренесанс.

{Още»}

 
ДЪХЪТ Й ОЩЕ КЛЕПКИТЕ МИ ГАЛИ…

Хуго фон Хофманстал
превод: Ана Александрова
***
Дъхът й още клепките ми гали.
Възможно ли е? Тези дни тъй живи
съвсем да са отминали? Едва ли…

{Още»}

 
МЕТАФИЗИКЪТ

Фридрих Шилер
превод: Александър Миланов
МЕТАФИЗИКЪТ
„Светът лежи така далеч под мен,
че виждам като жалък мравуняк тълпата.

{Още»}

 
ОМАГЬОСАНА

Тарас Шевченко
превод от украински: Нико Стоянов
ОМАГЬОСАНА
Широк - бушува Днепър, стене,
мотае вятърът сръдни -
върби огъва той зелени,
издига пенести вълни.

{Още»}

 
ЗИМНА НОЩ

Борис Пастернак
превод: Андрей Германов
ЗИМНА НОЩ
Метеше зима над света,
навред метеше.
И свещ гореше във нощта,
и свещ гореше.

{Още»}

 
ЖАДНА ЛЮБОВ

Ян Тесла
превод: Григор Ленков
ЖАДНА ЛЮБОВ
На младите треви разкрих,
че ме боли сърцето,
с цветята нежни споделих
и с птичките в полето.

{Още»}

 
САМОЧУВСТВИЕ НА СЛОВОТО

Венета Братинова
Първите две книги на Димитър Горсов бяха пренебрежително отхвърлени. Той рядко издава книги, но за щастие не е единственият „самозванец” от смътната (и безответна) литературна провинция. Все още се намира някой и друг нечут и невидян прощъпалник да ни даде повод за критическа смелост.

{Още»}

 
ЗА ТУКАЙ

Янис Судрабкалнс
превод: Литературен свят
С вълнение и дълбока признателност четох тези дни стиховете и поемите на Хабдулла Тукай.

{Още»}

 
ТРЕЗВО

Галена Воротинцева
ТРЕЗВО
Шише с приятел, чаша - с враг.
Дори не им и правя сметка -
докапчих ги - къде на крак,
къде на маси със салфетки.

{Още»}

 
ТЕЛЕВИЗИЯТА – УЧЕБНИК ПО БЕЗЧОВЕЧНОСТ

Йосиф Куралов
превод: Литературен свят
Замисляли ли сте на какво учи «скъпите граждани» нашата телевизия? Имам предвид, преди всичко, трите програми по трите главни канала, които вървят приблизително по едно и също време.

{Още»}

 
А ВСЪЩНОСТ, ГАВРО…ЛИСТИКА

Стоян Лозински
Вестникът, който представлявах в окръга доскоро, бе принуден да се самозакрие, поради сериозния си стил, оказал се  съвсем неадекватен на “новия дух” на времето, а редколегията в основната си част упорито се подчини на нежеланието си да замени журналистиката с налагащата се вече на пазара гавролистика…

{Още»}

 
САНТИМЕНТАЛЕН ЕТЮД

Тодор Коларов
Заведението се намираше на кьоше, аперитив “Тракийска лоза” навремето, всеизвестна градска кръчма. Навремето, ще рече, от позабравените вече години до бомбите над Хирошима и Нагазаки.

{Още»}

 
РАВНОСМЕТКА

Георги Тончев
Едва сега
си спомням мъдростта
на простичкия турчин,
който
ме возеше на автостоп

{Още»}

 
БОЛКА

Олга Мартова
превод: Галина Иванова
БОЛКА
Болка какво е? Разплата?
Възмездие подир грях?
Но пак дъга да се радва
в утрото аз видях.

{Още»}

 
КОГАТО НЯКОЙ СИ ОТИВА…

Ингеборг Бахман
превод: Ана Александрова
Когато някой си отива, трябва
в морето да захвърли
шапката със миди сбирани през лятото
и да си тръгне със коса развята…

{Още»}

 
СВЕЩ

Иван Есенски
СВЕЩ
Обичах те. В онази нощ
невъзвратима
блестеше като тънък нож
луната зимна.

{Още»}

 
КЪМ ИЗВОРА…

Весела Димова
КЪМ ИЗВОРА…
            “Ако разполагах -
             каза си малкият принц -
             с петдесет и три минути,
             бих тръгнал съвсем спокойно
             към някой извор…”
                             А. дьо Сент-Екзюпери

{Още»}

 
ДУХОВЕН МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯ ТВОРЦИ

Петър Еленски
Още веднъж за алманах „Реката” - 2012 г.
Появата на алманах „Реката - 3″ в Силистра е безспорно явление, което предстои да бъде оценявано, както от добронамерените представители на писаното слово, така и от недотам обективните критици и специалистите с по-високи ходожествени критерии.

{Още»}

 
„БАВНО ГАСНЕ ДНЕШНОТО МИ СЛЪНЦЕ…”

Георги Н. Николов
Българското присъствие в света на ХХІ в. е значимо, но все още малко познато. След вододела на демократичните промени у нас станаха известни имената на видни учени, конструктори, медици, архитекти, хора на изкуството…

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Михай Еминеску
превод: Йордан Стратиев
ПТИЧКИТЕ СЪНЛИВИ
Към гнездата си сънливи
птичките се връщат вече
и сред вейките се скриват.
        Лека вечер!

{Още»}

 
ЖЕЛЪД

Михайло Доленго
превод: Кръстьо Станишев
Над хладната вода са строги дървесата,
тук преживява век върбата във покой.
Но води се борба гигантска - и за бой
отряда дъбове готов е в здрачината.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Марина Цветаева
превод: Мария Шандуркова
***
Пълнолуние, и меча кожа,
и звънчета се люлеят с глас…
Лекомислен час! - Но аз ще кажа -
най-мисловен час.

{Още»}

 
ХОРАЛ

Хайме Сабинес
превод от испански: Александър Муратов
ХОРАЛ
Морето се мери с талази,
небето - с крила,
а ние - със сълзи.

{Още»}

 
ХЕНРИ КИСИНДЖЪР: «ТРЯБВА ДА ЗАВОЮВАМЕ СЕДЕМ СТРАНИ»

Татяна Безрукова
превод: Литературен свят  
Бившият държавен секретар на САЩ, съветник по националната сигурност на САЩ, експерт в областта на международните отношения, лауреат на Нобелова награда за Хенри Кисинджър винаги е бил ярка фигура на политическия олимп.

{Още»}

 
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИЗТЪКНАТИЯ РУСКИ ФИЛОСОФ СЕРГЕЙ НИЛУС

превод: Литературен свят

Сергей Александрович Нилус (07.09.1862-14.01.1929 ст.ст.), руски философ, духовен писател и обществен деец. Един от изтъкнатите поборници на идеалите на Свята Рус. С всяка година расте броя на почитателите на Сергей Александрович Нилус, духовния писател, верния ученик на последните оптински старци.

{Още»}

 
ТЪГА ПО ВИСШИЯ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА

Литературното и  философското дело на Сергей Булгаков
Панко Анчев
1.
Цялото литературно и философско дело на Сергей Булгаков (а то е доста обемно) e една неутешима „тъга по висшия смисъл на живота” или поне е породено от такава тъга, с каквато са надарени единствено най-великите мислители и писатели.

{Още»}

 
В ЧАСЪТ СУРОВ НА ТЪЖНО РАЗМИШЛЕНИЕ…

Николай Риленков
превод: Николай Антонов
***
В часът суров на тъжно размишление
не безпокойте ни с въпрос горчив.
Смъртта на фронта, вечно неотменна,
научи ни в скръбта си да мълчим.

{Още»}

 
ЗАГЛЕДАН В СТРАШНАТА ВОЙНА…

Николай Некрасов
превод: Христо Радевски
***
Загледан в страшната война,
при всяка нова жертва в боя -
другар не жаля, ни жена,
не желая аз дори героя…

{Още»}

 
ОТ КИЛИЯТА НА СМЪРТТА

Костас Янопулос
превод: Божидар Божилов
Братя,
макар да настъпва последният ни час,
пред нас се откриват широки простори,
победата наша е цялата, братя,
щом надвием страха
и смъртта победена е.

{Още»}

 
ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК – ІІ

Марко Марков
хайку
***
Аз съм коренът,
ти - короната светла
на тази любов.

{Още»}

 
ПОПИТАЙ ЛИСТОПАДА

Найден Вълчев
ПОПИТАЙ ЛИСТОПАДА
Сега,
когато ти си само спомен,
затворено пристанище,

{Още»}

 
ПЪТУВАТ ОБЛАЦИТЕ ВСЕ НА ЗАПАД…

Татяна Любенова
***
Пътуват облаците все към Запад.
А Вечерта след тях върви и сякаш
прибира ги в кошара като стадо.

{Още»}

 
ВТОРИЯТ МОСТ

Бибиана Кошовска
Точно преди 40 години словаците, обичащи поезията, са получили един великолепен дар. Дар книга. Дар песен. Дар откровение.
Получили са го чрез своя любим поет Павол Хоров.

{Още»}

 
ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН - ЕДИН ПОЕТ ПОВЕЧЕ

Никола Инджов
Почти половин век превеждам латиноамериканска и евразийска поезия със съзнанието, че никоя национална култура не може да се развива пълноценно без представата за света и човека, създадена от антични, класически и съвременни писатели.

{Още»}

 
Из „КЛАДЕНЦИ” (1967)

Драгомир Петров
ТИ, ДЕН ЗАЛЯЗВАЩ
Ти, ден залязващ, който с болка
откъсваш своето сияние
от неразбиращите ми очи…

{Още»}

 
И НЯКОЙ ДЕН…

Уго Фосколо
превод: Драгомир Петров
***
И някой ден, ако не продължа да влача
скиталчеството си в чужбина, ще приседна
над твоя камък гробен, братко, да оплача
окапалия цвят на младостта безследна.

{Още»}

 
ПРЕД КРЪСТА СВЕЖДАТ ЧЕЛО ОСЕНЕНИТЕ ДУШИ…

Георги Н. Николов
След „Безкрайна нощ”, „Горски дух” и „Полубогиня” Мартин Ралчевски, съвсем наскоро, допълни творчеството си с поредна книга, озаглавена „30 паунда”.

{Още»}

 
ОТКРИТО

Димитър Васин
ОТКРИТО
Не ми отнемай правото за цвете,
което идвам да ти поднеса.

{Още»}

 
КАТО ПЕЧАЛЕН ЗАЛЕЗ

Мариана Бор-Паздникова
превод: Дафинка Станева
КАТО ПЕЧАЛЕН ЗАЛЕЗ
Като печален залез
тъгата в мене пламва.

{Още»}

 
ИЗ „КРИМСКИ СОНЕТИ” – ІІІ

Адам Мицкевич
превод: Димитър Горсов
VІІ - БАХЧИСАРАЙ НОЩЕМ
Мъжете скоро в къщи ще се приберат.
Затихна току-що в джамията изанът.

{Още»}

 
ЮНСКИ НОЩИ

Виктор Юго
превод: Пенчо Симов
ЮНСКИ НОЩИ
След топъл летен ден, с безброй цветя покрито,
полето пръска дъх, от аромат прелял;
до твоите уши неясен звук долита
и във прозрачен сън лежиш полузаспал.

{Още»}

 
„ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ” (1945) – ІІ

Сюли Прюдом
превод: Йордан Ковачев
ИЗ „ИЗПИТАНИЯ” (1866)
НА ЧИТАТЕЛЯ
Набрах ти тез цветя край пътя де бедата
в добри и лоши дни отвеждаше ме сам.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯТА ПРЕДИ ВСИЧКО

Галактион Табидзе
превод: Нино Николов
ПОЕЗИЯТА ПРЕДИ ВСИЧКО
Поезията само слагам преди вас,
приятели, пред мен, пред времето е тя,
пред първата любов, пред първата трева,
преди снега и преди всичко на света.

{Още»}

 
ПОЕТИ ОТ ГРУЗИЯ

превод от руски: Георги Ангелов

Шота Иаташвили

ИЗ „ТРИСТИШИЯ ЗА МОИТЕ ГРАДОВЕ”

{Още»}

 
ПОЕТИ ОТ ЕСТОНИЯ

превод от руски: Георги Ангелов

Дорис Карева

* * *
Всичко, което искаш, ще дойде при теб,
по един или друг таен начин.
Ако го познаеш,
ще бъде твое.

{Още»}

 
ЗАЛЕЗ

Ана Александрова
ЗАЛЕЗ
Лицето на морето тая вечер
като умиращ въглен потъмнява.
Отблясъци…Във пътя ти пресечен
към фокуса на илюзорна слава.

{Още»}

 
НЕ СЕ ТРОВЕТЕ С ЛИБЕРАЛНАТА ИДЕОЛОГИЯ

Йосиф Куралов
превод: Стефка Тотева
В последно време в мрежата се появиха неизброимо количество текстове за СССР, в които откровената лъжа се смесва с полуистината. Авторите на лъжата се стараят да създадат картина на безпросветен живот в Съветския съюз. Така да се каже, заплатите били ниски, цените високи, рафтовете - празни, а народът живеел в отчаяние.

{Още»}

 
ПАМЕТНИК НА ГЕРОЯ

 Анна Бeлокрилова
превод: Литературен свят

Излязлата наскоро книга «Непобеденият», посветена на 70-годишнината от рождението на Слободан Милошевич, позволява да се дадат отговори на много въпроси от бурната съвременност.

{Още»}

 
НЕ ОБИЖДАЙТЕ КЕНГУРУТО!

Салават Вахитов
превод: Стефка Тотева
Имам си такъв вид отдих - разходка из книжарниците. Наистина в последно време забелязвам, че по-често ходя не за да купя необходима или харесана от мен книга, а за да се осведомя за нови неща и след това да си ги изтегля по Интернет. Стоя дълго до рафтовете и чета. Това не [...]

{Още»}

 
НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС…

Васил Симоненко
превод: Красимир Машев
***
Ние мислим за вас. В нощите летни,
в ледени утрини и вечерен час,
в делници, в празници шумни и цветни,
ние мислим, потомци, за вас.

{Още»}

 
В ПОЛЕВАТА БОЛНИЦА

Борис Шаховски
превод: Марко Марков
Ще тръгнем в бой. Ще се посмеем
над смъртоносните зрънца.
Сега със скъпа песен греем
изпоранените сърца.

{Още»}

 
БОРИС ШАХОВСКИ

Владимир Костров
превод: Литературен свят
Поeтът Борис Шаховский е от поколението, чиято младост завърши, още почти преди да е започнала. Облечена в сиви шинели, тя застана в защита на Родината. Двадесетгодишният студент от Астраханския технически институт за рибна промишленост, комсомолецът Борис Шаховски през 1941 г. оставя институтските стени и тръгва по задимените пътища на своето поколение.

{Още»}

 
НОЩ НА ЕНИСЕЙ

Николай Бурляев
превод: Петър Анастасов
НОЩ НА ЕНИСЕЙ
Ще ликувам с Енисей.
Пред Саян ще спра да дишам.
Ако някой съумее,
може би ще ги опише.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Наталия Панишева
превод: Галина Иванова
***
Недей никого буди! Черновите разглеждай и плътно
попридърпай ръкава, че мръзнат ръцете ти пак.
В ранно утро най-верните нотки намираш ти смътно
и трева посребрена вещае ти скорошен бяг.

{Още»}

 
МЪРТВИТЕ РИБИ

Кина Къдрева
Дните ни са като рибите, изхвърляни една по една от приклекналия рибар на скалите. Те проблясват мокри и синьо-сребърни, задъхани от въздух, ослепени от слънце, за да влязат в тигана с горещото олио, или осолени и нанизани за опашките си да увиснат утре изсушени на низи чирoзи като спомен за едно море, кипящо от [...]

{Още»}

 
ЖИВОТООПИСАНИЕ НА СТЕФАН НИКОЛОВ АВРАМОВ

Стефан Аврамов
Роден съм на 20 юли 1884 година в град Чирпан в занаятчийско семейство. Когато бях ученик в V клас, баща ми, поради поръчителство, загуби материалното си състояние и стана работник по подържане на ж.п. линии.

{Още»}

 
ВЕЛИ-БЕГОВАТА ПЕЩЕРА

Стефан Аврамов
Из „Орлите на Бабуна”
Легенда
След Илинденското въстание, група ранени бойци се прикривахме в усоите на Бабуна-планина, над с. Бистрица, охранявани от трима въоръжени селяни. Охраната забеляза привечер раздвижване на потеря низ планината.

{Още»}

 
ПРОЩИЦА

Стефан Аврамов
Из „Орлите на Бабуна”
Бабунска легенда
В тъмните и непристъпни усои на Бабунската верига, по течението на Бабуна, всред островърхи чукари и зъбери, между вековни дъбови и букови гори, где слънце не може да проникне, се разстила чудно хубавата планинска котловина Азот.

{Още»}

 
БАЙ СТАНЧО

Антон Ашкерц
превод от словенски: Иван Коларов
БАЙ СТАНЧО
7 м а й 1876
                   … Защо и как съм загинал
                                              Хр. Ботев
Шуми зелени Вит, шуми…

{Още»}

 
„ПРАВЯ ВДОВИЦИ“

Христина Панджаридис
Изтри съобщението, което беше пуснал на стената си… уж глуповато и двусмислено, а му се закачиха двайсетина женища… дезактивира профила си.

{Още»}

 
МОЛИТВА ВСЕКИ ДА ИМА РАБОТА

Никола Шоп
превод от хърватски: Бленика
О, боже, мъчно ли е в тоя сънен час
да прислониш в десница морния си слух
и чуеш дали вред звучи трудът сред нас,
що свят е на земята като светъл дух.

{Още»}

 
НАШИЯТ ЕЗИК

Алексей Матеевич
превод: Нико Стоянов
Нашият език - имане,
в роден дом - далечно детство;
в майчините топли длани
бисер низ - като наследство.

{Още»}

 
ПЪТЯТ НА НОМАДА

Баир Духаров
превод: Георги Ангелов
ПЪТЯТ НА НОМАДА
От вика към гласа,
от сабята към класа,
от мита към логоса,

{Още»}

 
ТАМ МУЗИКА ГЪРМИ…

Теодор Щорм
превод: Ана Александрова
***
Там музика гърми. А тук - покой.
Градината ухае онемяла.
Бих искал да заспя… Но, Боже мой!
Та ти танцуваш там, във рокля бяла.

{Още»}

 
ПОЛУДЯВАНЕ

Баруйр Севаг
превод: Григор Ленков
Някои като ме слушат,
могат да си кажат
„Полудял ли е, какво ли?”

{Още»}

 
РОДЕН ДОМ

Найри Зарян
превод: Григор Ленков
Сънувах сън: под топлата си стряха
домът ми роден щедро ме прибра,
над мене детски небеса блестяха,
зореше в моята душа зора.

{Още»}

 
НАД ИЗВОРА

Кеворк Емин
превод: Григор Ленков
НАД ИЗВОРА
В звъна на всеки извор днес,
склоните ли се, дъх стаили,
ще чуете гласа на тез,
които тук вода са пили -

{Още»}

 
МИХАИЛ ТЕЛЕГИН: КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕТЕТО ДА СТАНЕ ЧИТАТЕЛ?

превод от руски: Ваня Душева
интервю на кореспондента на РИА НОВОСТИ М. И Горюнова
На 19 април 2012 г. в Санкт Петербург под председателството на президента на Русия Д. А. Медведев се състоя съвещание  по развитие на образованието. Сред многобройните въпроси се обсъди и злободневната тема: как да се внуши любов към литературата?

{Още»}

 
ПРЕСЛЕДВАНЕ

Георги Константинов
ПРЕСЛЕДВАНЕ
Цял живот
подлостта ме притиска -
как да мисля,
кога да се смея…

{Още»}

 
„В ЖИВОТА ТРЯБВА ДА СЕ ВЗИРАМЕ”

Георги Н. Николов
Човешкото съществуване е мозайка от цветни традиции. Сякаш пластове в нашата душевност, те идват от минали години. Вдъхват аромат на делника и моделират свой, съвременен образ. Който ще дарят на бъдещото време.

{Още»}

 
ВЕЧЕР

Райнер Мария Рилке
превод: Ана Александрова
ВЕЧЕР
Сумракът сменя бавно облеклата
над ръб от стари дървеса, а ти -
се вглеждаш как разделят се полята-
едното пада, другото лети.

{Още»}

 
ТИ КАЗВАШ, ЧЕ ОТМИНАЛОТО ВРЕМЕ…

Йохан Волфганг Гьоте
превод: Ана Александрова
***
„Ти казваш, че отминалото време
успяло е тъй много да ти вземе:

{Още»}

 
НА ПЪТ

Владислав Шошин
превод от руски: Слав Хр. Караславов
Повеждат ме далечни друми
в кръга на хора и цветя
и диря думи,
диря думи…
- Вземете, моля, песента…

{Още»}

 
ТРЕТИ ПЕТЛИ ДА ПРОПЕЯТ

Анита Коларова
Дълбоко съм убедена, че най-големите патриоти са балканджиите. Идете в Троян, в Тетевен, Априлци, Елена и селата наоколо, идете в Пиринския край и вие ще видите навсякъде българския трикольор.

{Още»}

 
ЩЕ СЕ ЗАВЪРНЕМ КАТО НЕЧИЯ СЪЛЗА…

Мартен Калеев
Цветан Илиев на 80 години
Никога не съм харесвал възможността да говоря и пиша за автори, които и когато навършат определена „почтена” възраст. Винаги съм съзирал подозрителна благопожелателност в подобни словесни юбилейни изблици.

{Още»}

 
ПЪТЕШЕСТВИЕ С ДВУПОСОЧЕН БИЛЕТ

Калина Томова
24 януари 2009, Чикаго, САЩ
Когато тръгнах, нямаше как да знам, че билетът ми е с направление - ад и обратно! Мислиш ли, че бих тръгнала просто така? При това с ентусиазъм? И с нетърпение?

{Още»}

 
ДО УТРЕ ВЕЧЕР

Ганка Филиповска
Докато седеше сам, а останалите маси бяха пълни с хора, си мислеше как ли изглежда в очите на другите. Беше се виждал, отразен в прозорците на ресторантчето: застаряващ самотник, превил гръб над топлата си вече бира.

{Още»}

 
ИЗ „ГЛЪЧКА”

Раул Асевес
превод: Литературен свят
***
Всяко поколение трябва да назовава света отново. Ако престанем да го правим, той ще свърши.

{Още»}

 
ВОЙНСТВЕНАТА ПРАВДА НА ДУШАТА

Владимир Личутин
превод: Татяна Любенова
Анатолий Афанасиев на 70 години
Никога няма да забравя особеното, с гъсти бръчици от страстите, благородно лице на Афанасиев, удивително необичайно по своя рисунък, неговият състрадателен, приглушен глас с иронична интонация, ситния му дрезгав смях, навика му да изчезва внезапно, напускайки беседата или общата трапезна песен, като че ли обкръжаващите го хора му [...]

{Още»}

 
ЕДНО ЛИ ЛЯТО ОТЛЕТЯ

Йоанис Полемис
превод: Димитър Василев
ЕДНО ЛИ ЛЯТО ОТЛЕТЯ
Едно ли лято отлетя, една ли зимна хала,
а нашата любов е все непроменена, цяла.

{Още»}

 
ЕЗИЧНИКЪТ

Виктор Коврижних
превод: Красимир Георгиев
ЕЗИЧНИКЪТ
1.
На село кравите пасе.
Лекува с билки.

{Още»}

 
СЛУЧКА

Платон Воронко
превод: Марко Марков
Днес телето срещна ежа
нейде сред тревата свежа.

{Още»}

 
МОМЧЕ И ВИШНА

Йон Георгице
превод: Марко Марков
МОМЧЕ И ВИШНА
Момчето вишна посади,
дръвчето с грижи обгради.

{Още»}

 
ЕСЕН В РОДНИЯ КРАЙ

Борислав Ганчев
ЕСЕН В РОДНИЯ КРАЙ
Златокоса, жълтолиста,
есен багри роден край.
И с усмивчица лъчиста
Слънчо весело сияй.

{Още»}

 
ЗА ФИНАНСОВАТА КРИЗА, “АРАБСКАТА ПРОЛЕТ” И СВЕТОВНИТЕ КУКЛОВОДИ

Джулието Киеза
превод: Татяна Любенова
Разговoра води  Емил Бабаян
Четири милиарда хора ще взривят западната цивилизация

{Още»}

 
ТИШИНА

Лалка Павлова
Душата ми за тишина жадува,
за светла тишина, която чува
онези дръзки стъпки на мечти,
в които горда музика звучи.

{Още»}

 
ЛЕТЯЩАТА

Лидия Сичова
превод: Мая Златкова          
Тя беше пъргава, лека, красива, а бъдещето - безгрижно, светло и прекрасно.
Бъдещето беше намислено -  в най-важното, в основното. „Локомотивче наше, лети напред, в комуната има спирка…” Това беше времето на великите строежи, времето на пътищата.

{Още»}

 
НЕРОДЕНИ МОМИ

Валентин Пламенов
Обичам изгревите над морето, китайска кухня, романите на Агата Кристи, филмите на Бергман, песните на Хулио Иглесиас, екскурзиите до Сингапур, плуването, сауната, вдигането на тежести, стречинга, джогинга

{Още»}

 
ДАЛЕЧ КРАЙ ЛА ПЛАТА

Димитрина Бояджиева
Когато зимта се сменя и настъпва пролетта, времето става ветровито, зелено и дъждовно. Градът мокър, шуртящ, блъскащ стъклата с ветровете си беззащитните, незакрити с пердета болнични прозорци, довежда много инфарктни мъже наближили петдесетте.

{Още»}

 
ПРИКАЗКАТА НА МОЯ ЖИВОТ

Надежда Чернева
Родена съм в град Варна в семейството на бежанци от Лозенград, в Източна Тракия. Майка ми са били две сестри и трима братя. Довела ги е в България сестрата на баба Каля през злощастната 1913 година, а самата  баба Каля е дошла през 1923 година.

{Още»}

 
ОЧАРОВАНИЕТО НА СТАРИННИТЕ ПРЕДАНИЯ

Михаил Бриедис
превод от руски: Стефка Тотева
Тази книга представлява прозаична преработка на руски език на знаменитото произведение на Андрей Пумпурс - епичната му поема „Лачплесис”. Преди много стотици години латвийският народ е съчинил легендата за могъщия богатир Лачплесис, оглавил борбата на латвийските племена срещу нашествието на немските рицари.

{Още»}

 
ИЗ ДНЕВНИЦИ – ІІ

Валерий Гаврилин
превод: Литературен свят
* * *
Игрите винаги са привличали и ще привличат човечеството с ЯСНОТАТА НА ЦЕЛТА. В това е великата им сила и великата им слабост.

{Още»}

 
ОТНЕХА МИ

Янко Йесенски
превод: Пенчо Симов
Собствената къща ми отнеха.
В мраза ме оставиха без дреха.
Жаден съм - получих локва мръсна.
Да се храня с камък, ми се втръсна.

{Още»}

 
ТРЕВА

Мая Петкова
ТРЕВА
Вървя. Зеленоока, с плахи стъпки.
Под тях тъй нежно гали ме тревата!
Изтръпнала до болка от предчувствия,
тя, олюлявайки се, с мен снага изправя
и заедно въздишаме с полъха на вятъра…

{Още»}

 
МОЯТА ПТИЦА

Севделин Панев
Летяхме дълго ние с теб
над обърнатото дъно на Земята
и сега перата ни от минало тежат…

{Още»}

 
НАРИСУВАНО

Стефка Тотева
НАРИСУВАНО
Не в този, в някой друг живот
- сигурна съм -
съществува
алеята с високите дървета.

{Още»}

 
„ВЛАЧИ НИ НА ДУМИТЕ ПОРОЯТ…”

Георги Н. Николов
Всяко общество е сбор от човешки индивидуалности. Споени, или разединени в гражданската пирамида чрез идеологеми, социални стремления, естетически търсения. Разноцветни люде, устремени към върховете й. Или апатично тлеещи в делника, докато бъдат изтрити под стъпките на следващи години.

{Още»}

 
СТАРЦИ БЛИЗО ДО БОГА

Благой Ранов
Падна тежък сняг, някъде до чатала ми опря. И този път на мен се падна късмета да отида на село при дядо. Всички заети с „важни” работи. Напълниха раницата с продукти, обух два чифта гащи и поех. Дядката живее горе в планината, надморска височина 2000 метра, букови гори и ливади.

{Още»}

 
ДА ПРЕИМЕНУВАМЕ НЕЩАТА

Лойзе Кракар
превод: Марко Марков
ДА ПРЕИМЕНУВАМЕ НЕЩАТА
Да преименуваме нещата покрай нас.
Да наречем дървото угар,
да наречем тъгата радост,
а къщата - подслон за всичките бездомни.

{Още»}

 
АКО НИ ОСТАВЕХА

Аргирис Митропулос
АКО НИ ОСТАВЕХА
Ако ни оставеха,
щяхме да държим прозорците отворени,
за да идват всяка сутрин
до възглавието ни мирът и свободата.

{Още»}

 
МЪРТВА ЛЮБОВ

Петар Прерадович
превод: Иван Коларов
И къде сега да те погребвам,
щом си вече мъртва, обич моя?
В тъй сърце покой за тебе няма -
ти разби, отне му ти покоя.

{Още»}

 
ИЗ „ЗАЗОРЯВАНЕ” (1964)

Иван Коларов
***
Между светлите нишки на летния дъжд
една мълния - бяла совалка - премина
и след час по небето, нашир и надлъж,
засия изтъканата синя коприна.

{Още»}

 
МИНИАТЮРИ

Пал Бекеш
превод: Татяна Любенова
ЕВРОПА
През 1550 година в манастира Валядолид се събрал Съветът на Четиринадесетте, за да изслуша отците Лас Касас и Сепулведа и да реши спора им - хора ли са обитателите на Новия Свят.

{Още»}

 
ПЪРВОСЪЗДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ БАЛЕТ

Ана Александрова
Творческият път на Анастас Петров се вгражда в създаването на балетното изкуство на България, извисява го, слива се с него. По този път грее отпечатъкът на неговата самобитност, която сътворяваше тържествата на самородния му талант през бурите на преходното време.

{Още»}

 
ПОСЛЕДНАТА МИТНИЦА

Никола Бувие
превод от френски: Румена Коларова-Шиндлер
Откакто тишината
вече музика не ражда
откакто и словата си признаха,

{Още»}

 
ГОСТОПРИЕМЕН ПЪТ

Нят Хан
превод от руски: Георги Ангелов
ГОСТОПРИЕМЕН ПЪТ
Свободната пътека приветливо приканва,
благоухаейки с треви и диви цветя,

{Още»}

 
ИЗКЛЮЧИЛ

Анри Мишо
из „Варварин в Азия” (1933)
превод: Литературен свят
Един ловец, за да подгони дивеча, запалил гора. И изведнъж видял човек, излизащ от скалите.
Човекът невъзмутимо минал през пламъка.

{Още»}

 
СЕКТАТА НА БЕЛИЯ ЛОТОС

Рихард Вилхелм
из „Китайски предания” (1924)
превод: Литературен свят
Живял веднъж човек, принадлежащ към сектата на Белия Лотос. Мнозина от желаещите да постигнат тайните изкуства го смятали за свой наставник.

{Още»}

 
КАК ДА СТАНЕШ ЩАСТЛИВ

даоска притча
превод: Литературен свят
Живял в село един старец. Той бил един от най-нещастните на света. Цялото село било уморено: винаги бил мрачен, винаги се оплаквал, винаги в лошо настроение, винаги кисел. И колкото повече остарявал, още по-жлъчен ставал, още по-отровни били думите му.

{Още»}

 
В ГРАД НАРА

Расул Гамзатов
превод: Димитър Василев
Черницата сякаш, че дреме.
И сянката в сън е зелен.

{Още»}

 
КАНИБАЛИ

Андрей Фурсов
превод: Татяна Любенова
1961 г. е парадоксална година в нашата история. Това е едновременно нейният пик, космическият скок на Гагарин,

{Още»}

 
ЕДИНСТВОТО НА ЛЮБОВТА…

Рабиндранат Тагор
превод: Марко Марков
***
Единството на любовта със свобода се утвърждава.
С окови силата съединява.

{Още»}

 
ЖИВОТ

Рабиндранат Тагор
превод от английски: Нико Стоянов
На този свят щастлив аз не за да умирам,
а да живея вечно съм роден!
И може би, самотен нейде във всемира
сред живите ще бродя осветен…

{Още»}

 
СЪВРЕМЕННИ ИНДИЙСКИ ПОЕТИ

превод от руски: Георги Ангелов

ДЖАЯНТ ПАТХАК

ЛЮБОВ
Не, любовта съвсем не е робство.
Тя е биене на исполинско сърце
в широката гръд на вселената.

{Още»}

 
ВЕЗНИ

Ованес Шираз
превод: Григор Ленков
ВЕЗНИ
От мига, от който дишам на земята
в мен живее майчината обич свята.

{Още»}

 
РАЗКАЗИ ЗА КЕМИНЕ

превод: Литературен свят
През целия си живот Кемине бил беден и твърдо понасял бедността си. Но на синовете му омръзнало вечното недохранване и един от тях го попитал:
- Татко, кога най-сетне ще си отиде от нас тази бедност?

{Още»}

 
МОЛЛА НЕПЕС

Иван Голубничий
превод: Литературен свят
Молла Непес е едно от онези ярки, истински народни дарования, които в продължение на цялата човешка история на културата са изразители на непосредствения национален дух.

{Още»}

 
МАХТУМКУЛИ – ЛИРИКА

Алексей Мусорин
превод: Литературен свят
Всеки народ има поет, чието име е своего рода символ на националната литература. При грузинците такъв поет станал Шота Руставели, при украинците - Тарас Шевченко, при руснаците - А.С. Пушкин. Символ на туркменската литература станал Махтумкули, известен също и под псевдонима Фраги - «Разлъченият».

{Още»}

 
МОХАМЕД БАЙРАМ ХАН – „ТУРКМЕНСКИ ДИВАН”

Алексей Мусорин
превод: Литературен свят
Eдин oт основоположниците на туркменската литература Мохамед Байрам хан, произхождащ от туркменското племе Бахарлу (разклонение на племето Кара Коюнлу) се родил около 1505 г. в Бадахшана или Газна (съвременен Афганистан), където баща му, Сейф Али бек, ползващ се с доверието на император Бабур бил губернатор.

{Още»}

 
ПОКАЯНИЕ

Иван Есенски
Вяха се байряци.
И копита
с гръмък ямб копитеха нощта…
Бяха честни.

{Още»}

 
ХОРО

Владо Любенов
ХОРО
Тича комшийката, кърпата вее,
скачат гърдите й пак и пак,
а подир нея хорото се лее
като горещ качамак.

{Още»}

 
ЗЪБОЛЕКАРЯТ

Стефан Койчев
„Раз-двааа…раз-двааа…раз-двааа”. Васко се изправи и се озърна неспокоен. Наоколо съседите все още спяха. Беше още тъмно, едва шест сутринта. „Раз…дваааа”, той продължи ентусиазиран сутрешната си гимнастика.

{Още»}

 
СТАНСИ

Николай Тряпкин
превод от руски: Спаска Гацева
СТАНСИ
Тъмней кръвта. Ден подир ден.
Тече на времето реката.
Узряват мислите в мен
и шумовете им - в душата.

{Още»}

 
КРИКОР НАРЕГАЦИ - „КНИГА НА СКРЪБНИТЕ ПЕСНОПЕНИЯ”

Алексей Мусорин
превод: Литературен свят
«Книга на скръбните песнопения», създадена от монаха Крикор от Нарекския манастир, заема много специално място в арменската литература вече в продължение на десет века.

{Още»}

 
ХАФЕЗ И ЗИДАРЯТ

Ашот Граши
превод: Григор Ленков
Веднъж, минавайки унесен
по улиците на Шираз,
Хазфез дочу позната песен
и мъка го обзе тозчас.

{Още»}

 
КОСМИЧЕСКОТО ПЕТНО

Юлия Момчилова
В тетрадката на Зарко се появи едно петно, но не какво да е, а космическо. По свое желание то се превръщаше ту в синя шарка от химикалка, ту в тайнствен отпечатък от мазен пръст, ту в следа от прашна обувка.

{Още»}

 
ARETE В УЧИЛИЩЕТО И УНИВЕРСИТЕТА

Георги Чалдъков
             Къде е знанието, което изгубихме в информацията?
               Къде е мъдростта, която изгубихме в знанието?
                                                        Т.С. Елиът (1888-1965)

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ

Анна Бессмертная
превод: Иван Есенски
ЗАВРЪЩАНЕ
Жълтее дюлята едва,
изстива август
и непокорните слова

{Още»}

 
КОЙ Я Е ВИЖДАЛ?

Ищван Еркен
превод: Татяна Любенова
Госпожа Марта Калман, по баща Флюгл, на 41 години, жителка на Будапеща, на седмо число от месеца, следобед отишла на кино и повече не се върнала вкъщи.

{Още»}

 
СЛОВО ЗА ПРИЯТЕЛЯ

(75 години от рождението на поета Вячеслав Богданов)
Валентин Сорокин
превод: Татяна Любенова
Вячеслав Богданов се изправя пред нас - стегнат човек, цялостен и духовен, а като поет - с безусловна надареност и рядка нравственост, което и определя съдбата на художника: талант и воля за честност, съвестност и труд, положени върху прага на бащиния дом, земята руска.

{Още»}

 
ЩОМ ЕГОРИЙ СМАЗА ОНЗИ ДРАКОН…

Николай Наместников
превод: Георги Ангелов
* * *
Щом Егорий смаза онзи дракон
и пак на село продължи живота си,
той вярваше такъв че е законът:
доброто винаги сразява злото.

{Още»}

 
ИЗ “КРИМСКИ СОНЕТИ”–ІІ

Адам Мицкевич
превод: Димитър Горсов
ІV - БУРЯ
Платната се дерат, реват вълните, вятър свири,
смомен е рулят, диво помпите свистят.
Морякът вижда скъсани въжета как летят
към бездната и как надеждите умират.

{Още»}

 
ТИХА СТЕП В НОЩТА ШЕПТИ

Афанасий Фет
превод: Красимир Георгиев
ТИХА СТЕП В НОЩТА ШЕПТИ
Тиха степ в нощта шепти,
каза й небето: „Спи!”
     И могили спят.

{Още»}

 
МОЛИТВА

Михаил Лермонтов
превод: Андрей Германов
МОЛИТВА
Недей ме, боже, обвинява,
не ме съди - те моля аз,
че нашата земя корава
обичам с всяка нейна страст,

{Още»}

 
В ПАМЕТ НА В. Г. БЕЛИНСКИ

Николай Некрасов
превод: Нико Стоянов
Когато Рус потъна в рутина,
задряма в раболепие превита,
умът ти пламна в тази тъмнина,
проправяйки пътеки упорито.

{Още»}

 
РАЗРУШЕНИЕТО НА ПСАРА

Дионисиос Соломос
превод: Кръстьо Станишев
РАЗРУШЕНИЕТО НА ПСАРА
На Псара върху черния скелет
крачи Славата, поглед навела,
и си спомня юнаците светли.

{Още»}

 
КАК ДА СЕ ОБЯСНЯВА

Юлия Друнина
превод: Пенчо Симов
КАК ДА СЕ ОБЯСНЯВА
Как да се обяснява на слепеца -
тоз, който бил е сляп роден -
как буйствува с искрящи багри
дъгата в пролетния ден?

{Още»}

 
ОРЕХОВО ДЪРВО

Силва Капутикян
превод: Пенчо Симов
ОРЕХОВО ДЪРВО
Всестранно надарен си ти, народе мой,
напомняш връх с разклонения безброй,
израснал в края на световната градина.

{Още»}

 
ЗАКУСКА

Силва Капутикян
превод: Марко Марков
Мама ми наля млекце,
чашчицата каза: „Ох!”
Маца завъртя опашка:
- Ето, че дойдох!

{Още»}

 
СВЕТОТО МЛЯКО

Ценко Цветанов
Вестта за раждането на Исуса се разнесла бързо из околността на Витлеем. След овчарите, които първи се поклонили пред Божията майка и светлата й рожба, заредили се още много хора, от близки и далечни краища.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Петър Краевски
МАЛКА БАСНЯ
- Как да се справим с нечистите помисли? -
питане в залата гръмна.

{Още»}

 
ОДА НА МАЛКИЯ БОГ

Станко Гугуланов
ОДА НА МАЛКИЯ БОГ
Навред е Зевс.
Зает е Зевс
по пирове и по банкети
или препуска из небето
с отбрани хвърковати чети.

{Още»}

 
ОБЛАКЪТ

Иван Вакрилов
Сто години да се катери човек по върховете и да наднича из деретата и поляните, пак няма да види Мамин дол. Това е, защото селото е малко опако - когато околните върхове са покрити с облаци, няма как да го зърне, а ако горе времето е ясно облаците са затиснали Мамин дол.

{Още»}

 
ТОДОРОВДЕН

Михо Стойчев
Колко много наперени, силни коне
чакат изстрел, захапали здраво юздите,
чакат, рият земята с извити нозе,
сякаш търсят във нея победата скрита.

{Още»}

 
НЕЩО ХУБАВО И ЗА ТЕБ

Станимир Димитров
НЕЩО ХУБАВО И ЗА ТЕБ
Когато онзи студ ни опари
по върховете на пръстите…

{Още»}

 
ЖОРЖИ АМАДУ

Игор Варламов
превод: Литературен свят
В Бразилия широко отбелязаха навършилия се на 10 август век от рождението на писателя Жоржи Амаду, чието творчество през XX век по нов начин откри най-голямата страна на Южна Америка за десетки милиони читатели по всички континенти на планетата.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Валентин Лукиянов
превод: Литературен свят
***
Афоризмът е форма на справедливостта, парадоксът - справедливост на формата.

{Още»}

 
ЕСЕННИ ВОДИ

Амо Сагиян
превод: Кирил Борисов
ЕСЕННИ ВОДИ
Потокът се носи прозрачен край мен,
по него - на шипка планински цветът,
шумящата пяна е пламък червен -
безмълвна следа от далечния ден.

{Още»}

 
ЕЛА!

Янка Купала
превод от белоруски: Найден Вълчев
ЕЛА!
Спри до мен, ела, когато
люлякът цъфти -
събуди във здрачината
мойте мисли ти.

{Още»}

 
КЪМ КЪЩИ

Алфонсас Малдонис
превод: Андрей Германов
След полунощ се връщам в къщи край потъмнелите стени,
край магазините - олтари на вечно бързащи жени.

{Още»}

 
„ЧИФЛИКЪТ КРАЙ ГРАНИЦАТА” ИЛИ КРАЯТ НА ЙОВКОВИЯ СВЯТ

Панко Анчев
1.
В романа „Чифликът край границата” Йордан Йовков описва живота на едно добруджанско село в навечерието на събитията през септември 1923 година. Самите събития са предадени бегло, защото не те са центърът на сюжета.

{Още»}

 
ИЗ „ПОД НЕБЕТО” (1988)

Георги Мирчев
***
Закълни се - каза вятърът на снега,
че тук ще останеш завинаги.
И снегът се закле, без да мисли за слънцето.

{Още»}

 
ИЗ „СЯНКАТА МЕ НАПУСНА” (1980)

Георги Мирчев
***
Добра е сутринта, в която има
и длан човешка, и сърдечна дума,
спокойствие, вода, която мина
през мойта глътка,
светлина и шума.

{Още»}

 
ВЕЛИКАTA ПОДВИЖНИЦА НА РУСИЯ

Светлана Замлелова
превод: Георги Ангелов

Причина за и досега неизживяната русофобия, както е известно, е възхищението на определена част от руската публика към западната - особено към материалната й страна - цивилизация и презрението към толкова неприличащата на нея руска цивилизация.

{Още»}

 
ПЛАТНОХОД

Михаил Лермонтов
превод: Нико Стоянов
ПЛАТНОХОД
Белее се самотно нечий
там кораб в морския безкрай…
Какво ли търси той далече?
защо напуска роден край?

{Още»}

 
ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА СЪДБАТА…

Иван Савелиев
превод: Григор Ленков
***
                     На майка ми
Превратностите на съдбата,
неплодородия, войни,
тежаха върху рамената
на вас, на руските жени.

{Още»}

 
ПОЗИТИВНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Катя Стоилова
ПОЗИТИВНО СТИХОТВОРЕНИЕ
Ако не ти принадлежа
както крилото на птицата,
реката на брега;

{Още»}

 
МИНИАТЮРИ

(Усмивки от Смолянско)
Филип Марински
ДА УМИЛОСТИВИШ СТАРЕЦ
Пътуваме с лека кола от Девин за София. От четиримата пътници двамата са и девинци, и с име Васил. След седмица-две предстои църковният празник Васильовден. Разговорът неусетно се завърта около този празник и гощавките покрай него, гостуванията, почерпките.

{Още»}

 
ИЗ „ЕЛИПСИ” (1969)

Димитър Стойчев
ЕСЕННА СЕИТБА
В земята отиват
най-здравите,
най-чистите…

{Още»}

 
ИЗ „В ДАЛЕЧИНАТА ГЛЕДАХ”

Мариана Бор-Паздникова
превод: Спаска Гацева
***
Във тревите, във високите
падам и прегръщам Рус.
Тук в камбанките наклонени
химна на Русия чух.

{Още»}

 
КАК СПЯТ ДЕЦАТА

Марис Чаклайс
превод: Андрей Германов
Погледайте в нощта,
погледайте случайно във нощта -
тъй спят децата,
че става в миг войната невъзможна.

{Още»}

 
РОНДО НА ТИШИНАТА

Павел Боцу
превод: Димитър Василев
***
Отдавна търсих този тих поток.
Струи безмълвието над селото.
Навярно само вътре в дървесата
възможен е такъв покой дълбок.

{Още»}